BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1370 | Date: 08-Jul-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

સંકલ્પ કેરી આ સૃષ્ટિમાં, સંકલ્પે માનવી મેળવે બધું

  No Audio

Sankalp Keri Aa Srishtima, Sankalpe Manvi Melve Badhu

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1988-07-08 1988-07-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12859 સંકલ્પ કેરી આ સૃષ્ટિમાં, સંકલ્પે માનવી મેળવે બધું સંકલ્પ કેરી આ સૃષ્ટિમાં, સંકલ્પે માનવી મેળવે બધું
સંકલ્પે મળે ન જ્યારે, સમજો મનડું ત્યારે ફરતું રહ્યું
સંજોગની તુલના વગર, વિચાર વિના તો માંગી લીધું
ક્ષણમાત્રમાં ફેરવી વિચાર, ત્યાં તો માંગી લીધું બીજું
કદી વિચાર ના કર્યો જીવનમાં, જીવનમાં જોઈએ શું સાચું
દેનારી તો દે છે, માંગનારે તો વગર વિચારે માંગી લીધું
માગેલું જ્યાં મળે, સમજાયે, સાચું માંગવાનું રહી ગયું
ના કર ઉતાવળ માંગવામાં, કર વિચાર શું માંગવું
દેનારીએ દેવું છે લેનારે લેવું છે, વિચાર કરી માંગવું
રહી જાશે માંગવું સાચું, પડશે આખર તો પસ્તાવું
વિચાર તારા રહે બદલાતા, બદલાતા રહે ઘડી ઘડી
કરવો ના સંકલ્પ ત્યારે, દેજે સંકલ્પ ત્યારે છોડી
Gujarati Bhajan no. 1370 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સંકલ્પ કેરી આ સૃષ્ટિમાં, સંકલ્પે માનવી મેળવે બધું
સંકલ્પે મળે ન જ્યારે, સમજો મનડું ત્યારે ફરતું રહ્યું
સંજોગની તુલના વગર, વિચાર વિના તો માંગી લીધું
ક્ષણમાત્રમાં ફેરવી વિચાર, ત્યાં તો માંગી લીધું બીજું
કદી વિચાર ના કર્યો જીવનમાં, જીવનમાં જોઈએ શું સાચું
દેનારી તો દે છે, માંગનારે તો વગર વિચારે માંગી લીધું
માગેલું જ્યાં મળે, સમજાયે, સાચું માંગવાનું રહી ગયું
ના કર ઉતાવળ માંગવામાં, કર વિચાર શું માંગવું
દેનારીએ દેવું છે લેનારે લેવું છે, વિચાર કરી માંગવું
રહી જાશે માંગવું સાચું, પડશે આખર તો પસ્તાવું
વિચાર તારા રહે બદલાતા, બદલાતા રહે ઘડી ઘડી
કરવો ના સંકલ્પ ત્યારે, દેજે સંકલ્પ ત્યારે છોડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
saṁkalpa kērī ā sr̥ṣṭimāṁ, saṁkalpē mānavī mēlavē badhuṁ
saṁkalpē malē na jyārē, samajō manaḍuṁ tyārē pharatuṁ rahyuṁ
saṁjōganī tulanā vagara, vicāra vinā tō māṁgī līdhuṁ
kṣaṇamātramāṁ phēravī vicāra, tyāṁ tō māṁgī līdhuṁ bījuṁ
kadī vicāra nā karyō jīvanamāṁ, jīvanamāṁ jōīē śuṁ sācuṁ
dēnārī tō dē chē, māṁganārē tō vagara vicārē māṁgī līdhuṁ
māgēluṁ jyāṁ malē, samajāyē, sācuṁ māṁgavānuṁ rahī gayuṁ
nā kara utāvala māṁgavāmāṁ, kara vicāra śuṁ māṁgavuṁ
dēnārīē dēvuṁ chē lēnārē lēvuṁ chē, vicāra karī māṁgavuṁ
rahī jāśē māṁgavuṁ sācuṁ, paḍaśē ākhara tō pastāvuṁ
vicāra tārā rahē badalātā, badalātā rahē ghaḍī ghaḍī
karavō nā saṁkalpa tyārē, dējē saṁkalpa tyārē chōḍī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji is talking about resolutions & the manner of asking. As we always are in the habit of asking from the Divine. So we should think before asking.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji expounds
While making resolutions in this world, and resolutions were met by humans a lot.
When the resolution is not met then the mind keeps on revolving.
Without comparing the circumstances and without thinking over it we have asked for it.
In a fraction of second the thoughts are changed and asked for another thought.
Never have thought in life what truthfully you need in life.
The donor shall always give but the beggar always ask for without thinking.
Whenever you get what you have asked for, understand that the truth still remains to be asked.
Don't be hasty in asking, think before you ask.
The donor always gives, and the borrower always takes, so think and ask.
If you do not think and ask, then the truthful thing shall be left to ask, and in the end you shall repent
Your thoughts keep on changing at every single moment
When you cannot make a resolution for it, then better leave making resolutions.
Kakaji here says,
The Divine is always ready to give but the devotee should think before asking. As being hasty in asking, we are bound to miss things which are duly important.

First...13661367136813691370...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall