Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1389 | Date: 19-Jul-1988
સિંહનો બાળ છે તું, સિંહ બનીને રહેજે
Siṁhanō bāla chē tuṁ, siṁha banīnē rahējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1389 | Date: 19-Jul-1988

સિંહનો બાળ છે તું, સિંહ બનીને રહેજે

  No Audio

siṁhanō bāla chē tuṁ, siṁha banīnē rahējē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-07-19 1988-07-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12878 સિંહનો બાળ છે તું, સિંહ બનીને રહેજે    સિંહનો બાળ છે તું, સિંહ બનીને રહેજે

   સ્વતંત્ર શિકાર કરી તું, ઘાસ પાછળ નવ દોડજે

   શક્તિનું સંતાન છે તું, નીડર બનીને રહેજે

   હાથ ધરી હથિયાર તારા, સામનો શત્રુનો કરજે

એકલો નથી તું તો રણઆંગણે રે

   જ્યાં વિશ્વાસ તો તારી સાથ છે

કરજે તું રણઆંગણે શત્રુનો સામનો રે

   જ્યાં હિંમત તો તારી સાથ છે

પડશે નહિ પગલાં તારાં તો પાછાં રે

   જ્યાં ધીરજ તો તારી પાસ છે

આવશે હાર-જીતનો ત્યાં તો ફેંસલો રે

   જ્યાં મક્કમતા તો તારી પાસ છે

બળવાન હોયે ભલે દુશ્મન તારા રે

   શ્રદ્ધાનું બળ તો તારી પાસ છે

માનવી પડશે હાર દુશ્મને તારા રે

   જ્યાં પ્રેમનું બળ તો તારી પાસ છે
View Original Increase Font Decrease Font


   સિંહનો બાળ છે તું, સિંહ બનીને રહેજે

   સ્વતંત્ર શિકાર કરી તું, ઘાસ પાછળ નવ દોડજે

   શક્તિનું સંતાન છે તું, નીડર બનીને રહેજે

   હાથ ધરી હથિયાર તારા, સામનો શત્રુનો કરજે

એકલો નથી તું તો રણઆંગણે રે

   જ્યાં વિશ્વાસ તો તારી સાથ છે

કરજે તું રણઆંગણે શત્રુનો સામનો રે

   જ્યાં હિંમત તો તારી સાથ છે

પડશે નહિ પગલાં તારાં તો પાછાં રે

   જ્યાં ધીરજ તો તારી પાસ છે

આવશે હાર-જીતનો ત્યાં તો ફેંસલો રે

   જ્યાં મક્કમતા તો તારી પાસ છે

બળવાન હોયે ભલે દુશ્મન તારા રે

   શ્રદ્ધાનું બળ તો તારી પાસ છે

માનવી પડશે હાર દુશ્મને તારા રે

   જ્યાં પ્રેમનું બળ તો તારી પાસ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

siṁhanō bāla chē tuṁ, siṁha banīnē rahējē

   svataṁtra śikāra karī tuṁ, ghāsa pāchala nava dōḍajē

   śaktinuṁ saṁtāna chē tuṁ, nīḍara banīnē rahējē

   hātha dharī hathiyāra tārā, sāmanō śatrunō karajē

ēkalō nathī tuṁ tō raṇaāṁgaṇē rē

   jyāṁ viśvāsa tō tārī sātha chē

karajē tuṁ raṇaāṁgaṇē śatrunō sāmanō rē

   jyāṁ hiṁmata tō tārī sātha chē

paḍaśē nahi pagalāṁ tārāṁ tō pāchāṁ rē

   jyāṁ dhīraja tō tārī pāsa chē

āvaśē hāra-jītanō tyāṁ tō phēṁsalō rē

   jyāṁ makkamatā tō tārī pāsa chē

balavāna hōyē bhalē duśmana tārā rē

   śraddhānuṁ bala tō tārī pāsa chē

mānavī paḍaśē hāra duśmanē tārā rē

   jyāṁ prēmanuṁ bala tō tārī pāsa chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this wonderful Gujarati bhajan Kaka ji is spreading the vast knowledge of life and inspiring us to be powerful, courageous, fearless and patient.

Kakaji says

You are a child of a lion stay like a lion. You have hunted independently, then why are you running behind the grass.

You are the child of power stay fearless. Carrying your weapons, face the enemy. You are not alone in the battlefield, your faith is with you.

Face your enemy in the battlefield with courage.

Your steps shall never move back, when you have patience within you.

The result of win and defeat shall surely come, when you have determination within you.

Though your enemy may be stronger then you, but you have the power of faith within you.

Your enemy shall surely have to accept defeat when the power of love is with you.

Kakaji here teaches us the lesson of life to determined and keep faith within ourselves, being we shall surely achieve the impossible. This hymn is filling strength and energy among us.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1389 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...138713881389...Last