Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1392 | Date: 22-Jul-1988
ઘડી બે ઘડીનો મહેમાન બની, આવ્યો છે તું જગમાં
Ghaḍī bē ghaḍīnō mahēmāna banī, āvyō chē tuṁ jagamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1392 | Date: 22-Jul-1988

ઘડી બે ઘડીનો મહેમાન બની, આવ્યો છે તું જગમાં

  No Audio

ghaḍī bē ghaḍīnō mahēmāna banī, āvyō chē tuṁ jagamāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1988-07-22 1988-07-22 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12881 ઘડી બે ઘડીનો મહેમાન બની, આવ્યો છે તું જગમાં ઘડી બે ઘડીનો મહેમાન બની, આવ્યો છે તું જગમાં

લૂંટી શકીશ નહિ, આનંદ જીવનનો, ભરી રાખીશ ચિંતા હૈયામાં

મેળવીશ, ગુમાવીશ જગમાં, આવશે નહિ એ તો સાથમાં – લૂંટી…

છોડી ચિંતા લૂંટ આનંદ જીવનનો, છે એ તો તારા હાથમાં – લૂંટી…

રાખીશ ભેદભાવ, લોભ-લાલસાને, સ્થાન તો હૈયામાં – લૂંટી…

ઈર્ષ્યા, વેર કે ક્રોધને દઈશ સ્થાન જો તું હૈયામાં – લૂંટી…

લાલસાએ તો હચમચી જઈશ તો તું જીવનમાં – લૂંટી…

કરીશ દુશ્મનાવટ સહુથી, નહિ મળશે મિત્ર જીવનમાં – લૂંટી…

ક્ષણે-ક્ષણે આવેગોને, દઈશ જીવનને જો તાણવા – લૂંટી…

ત્યાગીને, લૂંટ આનંદ જીવનનો, મળશે આનંદ સાચો જીવનમાં – લૂંટી…
View Original Increase Font Decrease Font


ઘડી બે ઘડીનો મહેમાન બની, આવ્યો છે તું જગમાં

લૂંટી શકીશ નહિ, આનંદ જીવનનો, ભરી રાખીશ ચિંતા હૈયામાં

મેળવીશ, ગુમાવીશ જગમાં, આવશે નહિ એ તો સાથમાં – લૂંટી…

છોડી ચિંતા લૂંટ આનંદ જીવનનો, છે એ તો તારા હાથમાં – લૂંટી…

રાખીશ ભેદભાવ, લોભ-લાલસાને, સ્થાન તો હૈયામાં – લૂંટી…

ઈર્ષ્યા, વેર કે ક્રોધને દઈશ સ્થાન જો તું હૈયામાં – લૂંટી…

લાલસાએ તો હચમચી જઈશ તો તું જીવનમાં – લૂંટી…

કરીશ દુશ્મનાવટ સહુથી, નહિ મળશે મિત્ર જીવનમાં – લૂંટી…

ક્ષણે-ક્ષણે આવેગોને, દઈશ જીવનને જો તાણવા – લૂંટી…

ત્યાગીને, લૂંટ આનંદ જીવનનો, મળશે આનંદ સાચો જીવનમાં – લૂંટી…
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghaḍī bē ghaḍīnō mahēmāna banī, āvyō chē tuṁ jagamāṁ

lūṁṭī śakīśa nahi, ānaṁda jīvananō, bharī rākhīśa ciṁtā haiyāmāṁ

mēlavīśa, gumāvīśa jagamāṁ, āvaśē nahi ē tō sāthamāṁ – lūṁṭī…

chōḍī ciṁtā lūṁṭa ānaṁda jīvananō, chē ē tō tārā hāthamāṁ – lūṁṭī…

rākhīśa bhēdabhāva, lōbha-lālasānē, sthāna tō haiyāmāṁ – lūṁṭī…

īrṣyā, vēra kē krōdhanē daīśa sthāna jō tuṁ haiyāmāṁ – lūṁṭī…

lālasāē tō hacamacī jaīśa tō tuṁ jīvanamāṁ – lūṁṭī…

karīśa duśmanāvaṭa sahuthī, nahi malaśē mitra jīvanamāṁ – lūṁṭī…

kṣaṇē-kṣaṇē āvēgōnē, daīśa jīvananē jō tāṇavā – lūṁṭī…

tyāgīnē, lūṁṭa ānaṁda jīvananō, malaśē ānaṁda sācō jīvanamāṁ – lūṁṭī…
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, he has spoken about understanding and approach towards life, that we are just a guest in this world for a minimal period. We should focus on healthy living and enjoying in life.

Kakaji says

You are a guest in this world for hardly an hour or two.

You won't be able to plunder joy, if you fill your life with worries.

You shall gain and lose in the world, but it shall not come along with you.

Leave the worries, and plunder to enjoy life, it is in your hands.

If you keep discrimination, greed and expectations in your heart .

If you give place to jealousy, revenge or anger in your heart.

Then lust shall shake you in your life.

You will make enemity the most, but you won't be able to make a friend in life.

Every moment being impulse shall create tension in your life.

Abandon it and rob the joy of life, so shall you find true joy in life.

Kakaji here asks us to abandon the worries, jealousy, discrimination to live a peaceful & joyful life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1392 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...139013911392...Last