BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1399 | Date: 28-Jul-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

એકવાર જગમાં થાકીશ તું તો રે માયાથી, લાગશે મીઠી એ તો, નવી નવી તો નવ દહાડા

  No Audio

Ekvaar Jagma Thakish Tu Toh Re Mayathi, Lagshe Mithi Ae Toh, Navi Navi Toh Nav Dahada

વિકાર, માયા, દંભ (Vikaar, Illusion, Hypocrisy)


1988-07-28 1988-07-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12888 એકવાર જગમાં થાકીશ તું તો રે માયાથી, લાગશે મીઠી એ તો, નવી નવી તો નવ દહાડા એકવાર જગમાં થાકીશ તું તો રે માયાથી, લાગશે મીઠી એ તો, નવી નવી તો નવ દહાડા
ધરશે રૂપ અને સ્વાંગ તો સદાયે જુદા, મોહશે સદાયે એ તો તારા રે મનડાં - લાગશે...
નવી પરણેતર પણ લાગશે તો નવી, હો નવી નવી તો નવ દહાડા - લાગશે...
સાચી શિખામણ પણ લાગશે તો મીઠી, હો નવી નવી તો નવ દહાડા - લાગશે...
નવું ગામ ને નવું સ્થાન, લાગશે નવું હો, નવું નવું તો નવ દહાડા - લાગશે...
નવો પરિચય ને નવી તો ઓળખાણ હો, લાગશે નવી નવી તો નવ દહાડા - લાગશે...
કક્કાને વળી બારાખડીનું જ્ઞાન લાગશે નવું નવું તો નવ દહાડા - લાગશે...
ન જોયેલું, ન અનુભવેલું અનુભવાય લાગે એ તો નવું નવું તો નવ દહાડા - લાગશે...
Gujarati Bhajan no. 1399 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એકવાર જગમાં થાકીશ તું તો રે માયાથી, લાગશે મીઠી એ તો, નવી નવી તો નવ દહાડા
ધરશે રૂપ અને સ્વાંગ તો સદાયે જુદા, મોહશે સદાયે એ તો તારા રે મનડાં - લાગશે...
નવી પરણેતર પણ લાગશે તો નવી, હો નવી નવી તો નવ દહાડા - લાગશે...
સાચી શિખામણ પણ લાગશે તો મીઠી, હો નવી નવી તો નવ દહાડા - લાગશે...
નવું ગામ ને નવું સ્થાન, લાગશે નવું હો, નવું નવું તો નવ દહાડા - લાગશે...
નવો પરિચય ને નવી તો ઓળખાણ હો, લાગશે નવી નવી તો નવ દહાડા - લાગશે...
કક્કાને વળી બારાખડીનું જ્ઞાન લાગશે નવું નવું તો નવ દહાડા - લાગશે...
ન જોયેલું, ન અનુભવેલું અનુભવાય લાગે એ તો નવું નવું તો નવ દહાડા - લાગશે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēkavāra jagamāṁ thākīśa tuṁ tō rē māyāthī, lāgaśē mīṭhī ē tō, navī navī tō nava dahāḍā
dharaśē rūpa anē svāṁga tō sadāyē judā, mōhaśē sadāyē ē tō tārā rē manaḍāṁ - lāgaśē...
navī paraṇētara paṇa lāgaśē tō navī, hō navī navī tō nava dahāḍā - lāgaśē...
sācī śikhāmaṇa paṇa lāgaśē tō mīṭhī, hō navī navī tō nava dahāḍā - lāgaśē...
navuṁ gāma nē navuṁ sthāna, lāgaśē navuṁ hō, navuṁ navuṁ tō nava dahāḍā - lāgaśē...
navō paricaya nē navī tō ōlakhāṇa hō, lāgaśē navī navī tō nava dahāḍā - lāgaśē...
kakkānē valī bārākhaḍīnuṁ jñāna lāgaśē navuṁ navuṁ tō nava dahāḍā - lāgaśē...
na jōyēluṁ, na anubhavēluṁ anubhavāya lāgē ē tō navuṁ navuṁ tō nava dahāḍā - lāgaśē...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan Kakaji (Satguru Devendra Ghia)is talking about Illusion and hypocrisy as a human mind is not stable, it wants newness and excitement for anything, whatever it does. In the beginning for few days things are exciting, but after sometime the same human mind finds things to be monotonous.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) ji explains
Once upon a time you shall surely get tired of the illusions, in the beginning as you find it to be new, you surely shall feel sweet about it.
It beholds the face and attire different at every different time, it creates confusion, it shall fascinate your mind.
As a new marriage looks new and exciting only for the beginning nine days
Even a new teaching seems to be sweet only for the beginning nine days.
Even a new village and a new place feels new for the first nine days.
Even a new introduction or a new acquaintance seems to be new, just for the first nine days.
Even somebody finds the alphabetical knowledge also new for just nine days.
Things which are never seen or never felt such experiences you find it to be new just for the first nine days.
Here Kakaji is exploring upon the human mind, as it is never satisfied with what it gets. It is always in such of something more & something new. So Kakaji warns us that with such illusions you shall get surely tired some day.

First...13961397139813991400...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall