Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1414 | Date: 03-Aug-1988
ઊગે દિન ન કોઈ એવો, રાત જેની કદી આવી નથી
Ūgē dina na kōī ēvō, rāta jēnī kadī āvī nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1414 | Date: 03-Aug-1988

ઊગે દિન ન કોઈ એવો, રાત જેની કદી આવી નથી

  No Audio

ūgē dina na kōī ēvō, rāta jēnī kadī āvī nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-08-03 1988-08-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12903 ઊગે દિન ન કોઈ એવો, રાત જેની કદી આવી નથી ઊગે દિન ન કોઈ એવો, રાત જેની કદી આવી નથી

સાંજ ન ઢળી હોય, એવો દિન કદી તો જાતો નથી

મળે ન દવા કોઈ જેની, રોગ એવો કદી થાતો નથી

જન્મે છે જે જગમાં, મર્યા વિના કદી રહેતા નથી

શ્વાસ લેવાયો જે અંદર, બહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી

પ્રગટેલો અગ્નિ, દઝાડ્યા વિના કદી રહેતો નથી

પ્રકાશ ફેલાતાં, અંધકાર દૂર થયા વિના રહેતો નથી

જળ તો પ્યાસ બુઝાવ્યા વિના તો રહેતું નથી

સુખ પાછળ તો દુઃખ આવ્યા વિના કદી રહેતું નથી

પડતી પાછળ ચડતી તો આવ્યા વિના રહેતી નથી

ગોતતા તો, કારણ જડ્યા વિના તો રહેતું નથી

શંકા તો બરબાદ કર્યા વિના તો રહેતી નથી

જગમાં માગ્યા વિના તો કંઈ મળતું નથી

પ્રાર્થના તો ફળ દીધા વિના તો રહેતી નથી
View Original Increase Font Decrease Font


ઊગે દિન ન કોઈ એવો, રાત જેની કદી આવી નથી

સાંજ ન ઢળી હોય, એવો દિન કદી તો જાતો નથી

મળે ન દવા કોઈ જેની, રોગ એવો કદી થાતો નથી

જન્મે છે જે જગમાં, મર્યા વિના કદી રહેતા નથી

શ્વાસ લેવાયો જે અંદર, બહાર આવ્યા વિના રહેતો નથી

પ્રગટેલો અગ્નિ, દઝાડ્યા વિના કદી રહેતો નથી

પ્રકાશ ફેલાતાં, અંધકાર દૂર થયા વિના રહેતો નથી

જળ તો પ્યાસ બુઝાવ્યા વિના તો રહેતું નથી

સુખ પાછળ તો દુઃખ આવ્યા વિના કદી રહેતું નથી

પડતી પાછળ ચડતી તો આવ્યા વિના રહેતી નથી

ગોતતા તો, કારણ જડ્યા વિના તો રહેતું નથી

શંકા તો બરબાદ કર્યા વિના તો રહેતી નથી

જગમાં માગ્યા વિના તો કંઈ મળતું નથી

પ્રાર્થના તો ફળ દીધા વિના તો રહેતી નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūgē dina na kōī ēvō, rāta jēnī kadī āvī nathī

sāṁja na ḍhalī hōya, ēvō dina kadī tō jātō nathī

malē na davā kōī jēnī, rōga ēvō kadī thātō nathī

janmē chē jē jagamāṁ, maryā vinā kadī rahētā nathī

śvāsa lēvāyō jē aṁdara, bahāra āvyā vinā rahētō nathī

pragaṭēlō agni, dajhāḍyā vinā kadī rahētō nathī

prakāśa phēlātāṁ, aṁdhakāra dūra thayā vinā rahētō nathī

jala tō pyāsa bujhāvyā vinā tō rahētuṁ nathī

sukha pāchala tō duḥkha āvyā vinā kadī rahētuṁ nathī

paḍatī pāchala caḍatī tō āvyā vinā rahētī nathī

gōtatā tō, kāraṇa jaḍyā vinā tō rahētuṁ nathī

śaṁkā tō barabāda karyā vinā tō rahētī nathī

jagamāṁ māgyā vinā tō kaṁī malatuṁ nathī

prārthanā tō phala dīdhā vinā tō rahētī nathī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan,

He is saying…

Not a single day dawns,where the night doesn’t follow,

No such day has passed, where the twilight doesn’t follow.

There is no such disease, for which the medicine is not found in this world.

Those who are born in this world, they do not live forever without dying.

The breath, which is inhaled, will not stay within without exhaling.

The burning fire doesn’t stay without burning you.

With spreading of light, the darkness doesn’t last without disappearing.

Water doesn’t stay without quenching the thirst.

After happiness, the unhappiness doesn’t stay without following it.

After the descent, the ascent doesn’t stay without rising.

Upon searching, the reason doesn’t stay in hiding.

The doubt doesn’t stay without ruining everything.

Nothing is attained in this world without asking for it.

The prayer doesn’t remain ever unanswered.

Kaka is explaining about the natural order of this world and characteristics of every aspects of life by giving many examples like, day and night, inhaling and exhaling, happiness and unhappiness, life and death, ascent and descent. He is further explaining that there is a reason for everything in life. Nothing happens without a reason. It can be answered only through the prayer. Prayer inspires self reflection, compassion and devotion.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1414 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...141414151416...Last