BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1429 | Date: 13-Aug-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

એક વખત શંકાએ , હૈયામાં જ્યાં જોર કરી લીધું

  No Audio

Ek Vakhat Shankaye, Haiyama Jya Jor Kari Lidhu

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-08-13 1988-08-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12918 એક વખત શંકાએ , હૈયામાં જ્યાં જોર કરી લીધું એક વખત શંકાએ , હૈયામાં જ્યાં જોર કરી લીધું
શાંત થયેલ મનના જળને, એણે તો ડહોળી દીધું
એના નાચે, નાચે, તો હૈયામાં તાંડવ રચી દીધું - એક...
સાચાનું ખોટું, ખોટાનું સાચું સમજાતું ત્યાં થઈ ગયું - એક...
મજબૂત અંકોડા પ્રેમના, ને સબંધને ઢીલું કરી ગયું - એક...
વિશ્વાસમાંની નાની તડને, પહોળી એ તો કરી ગયું - એક...
શંકાના ભૂતથી ગયા બંધાઈ, હર શ્વાસ શંકાશીલ કરી ગયું - એક...
વિશ્વાસની સીડીને જીવનમાં, એ હચમચાવી ગયું - એક...
જાગી જ્યાં શંકા, કરી ના નિર્મૂળ, મૂળ ઊંડા નાખી ગયું - એક...
આનંદનું વૃક્ષ, ના ફાલી શક્યું, અકાળે એ મુરઝાઇ ગયું - એક...
Gujarati Bhajan no. 1429 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
એક વખત શંકાએ , હૈયામાં જ્યાં જોર કરી લીધું
શાંત થયેલ મનના જળને, એણે તો ડહોળી દીધું
એના નાચે, નાચે, તો હૈયામાં તાંડવ રચી દીધું - એક...
સાચાનું ખોટું, ખોટાનું સાચું સમજાતું ત્યાં થઈ ગયું - એક...
મજબૂત અંકોડા પ્રેમના, ને સબંધને ઢીલું કરી ગયું - એક...
વિશ્વાસમાંની નાની તડને, પહોળી એ તો કરી ગયું - એક...
શંકાના ભૂતથી ગયા બંધાઈ, હર શ્વાસ શંકાશીલ કરી ગયું - એક...
વિશ્વાસની સીડીને જીવનમાં, એ હચમચાવી ગયું - એક...
જાગી જ્યાં શંકા, કરી ના નિર્મૂળ, મૂળ ઊંડા નાખી ગયું - એક...
આનંદનું વૃક્ષ, ના ફાલી શક્યું, અકાળે એ મુરઝાઇ ગયું - એક...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ēka vakhata śaṁkāē , haiyāmāṁ jyāṁ jōra karī līdhuṁ
śāṁta thayēla mananā jalanē, ēṇē tō ḍahōlī dīdhuṁ
ēnā nācē, nācē, tō haiyāmāṁ tāṁḍava racī dīdhuṁ - ēka...
sācānuṁ khōṭuṁ, khōṭānuṁ sācuṁ samajātuṁ tyāṁ thaī gayuṁ - ēka...
majabūta aṁkōḍā prēmanā, nē sabaṁdhanē ḍhīluṁ karī gayuṁ - ēka...
viśvāsamāṁnī nānī taḍanē, pahōlī ē tō karī gayuṁ - ēka...
śaṁkānā bhūtathī gayā baṁdhāī, hara śvāsa śaṁkāśīla karī gayuṁ - ēka...
viśvāsanī sīḍīnē jīvanamāṁ, ē hacamacāvī gayuṁ - ēka...
jāgī jyāṁ śaṁkā, karī nā nirmūla, mūla ūṁḍā nākhī gayuṁ - ēka...
ānaṁdanuṁ vr̥kṣa, nā phālī śakyuṁ, akālē ē murajhāi gayuṁ - ēka...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, our Guruji Kaka (Satguru Devendra Ghia) is saying…

Once doubt takes a strong stand in the heart,
The peaceful and clear mind becomes unclear.

The dance of doubt will create havoc in the heart.
The truth will seem false and false will seem like the truth.

The strong bond of love will become weak.
The small crack in the trust will keep widening.

With the ghost of doubt, one will get entangled, and there will be suspiciousness in every breath

It will shake away the ladder of trust.
As the doubt arises, the roots of it will go deeper and deeper.
The tree of joy will not be able to grow, instead, it will die prematurely.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining the catastrophic effect of having a doubt in the heart and mind in this bhajan.

First...14261427142814291430...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall