Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1430 | Date: 17-Aug-1988
એક તો છે સદાય હાથમાં માનવના
Ēka tō chē sadāya hāthamāṁ mānavanā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1430 | Date: 17-Aug-1988

એક તો છે સદાય હાથમાં માનવના

  No Audio

ēka tō chē sadāya hāthamāṁ mānavanā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-08-17 1988-08-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12919 એક તો છે સદાય હાથમાં માનવના એક તો છે સદાય હાથમાં માનવના

   સુખી થવાનો ઉપાય

કરતા રહેવું કર્મો હસતાં-હસતાં

   લેતા રહેવું તો ‘મા’ નું નામ

જાગે ચિંતા જાણે-અજાણે હૈયામાં

   દેવી સોંપી ચરણમાં ‘મા’ ના સદાય

અલૌકિક એવા ‘મા’ ના સદ્દગુણોમાં

   નિત્ય પરોવી દેવું ધ્યાન

કર્તાપણાનું સદા ભાન ભૂલીને

   ‘મા’ ને સદા કર્તા જગની જાણ

ભેદભાવ હૈયેથી દેજે સદા મિટાવી

   સહુમાં એક સરખી ‘મા’ ને જાણ

‘મા’ વિના તો જગમાં કાંઈ નથી

   ધરવો સદાય હૈયે આ વિશ્વાસ

ભાવથી સદાય એ તો રાજી રહેતી

   ભરવા હૈયે સાચા ભાવ
View Original Increase Font Decrease Font


એક તો છે સદાય હાથમાં માનવના

   સુખી થવાનો ઉપાય

કરતા રહેવું કર્મો હસતાં-હસતાં

   લેતા રહેવું તો ‘મા’ નું નામ

જાગે ચિંતા જાણે-અજાણે હૈયામાં

   દેવી સોંપી ચરણમાં ‘મા’ ના સદાય

અલૌકિક એવા ‘મા’ ના સદ્દગુણોમાં

   નિત્ય પરોવી દેવું ધ્યાન

કર્તાપણાનું સદા ભાન ભૂલીને

   ‘મા’ ને સદા કર્તા જગની જાણ

ભેદભાવ હૈયેથી દેજે સદા મિટાવી

   સહુમાં એક સરખી ‘મા’ ને જાણ

‘મા’ વિના તો જગમાં કાંઈ નથી

   ધરવો સદાય હૈયે આ વિશ્વાસ

ભાવથી સદાય એ તો રાજી રહેતી

   ભરવા હૈયે સાચા ભાવ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ēka tō chē sadāya hāthamāṁ mānavanā

   sukhī thavānō upāya

karatā rahēvuṁ karmō hasatāṁ-hasatāṁ

   lētā rahēvuṁ tō ‘mā' nuṁ nāma

jāgē ciṁtā jāṇē-ajāṇē haiyāmāṁ

   dēvī sōṁpī caraṇamāṁ ‘mā' nā sadāya

alaukika ēvā ‘mā' nā saddaguṇōmāṁ

   nitya parōvī dēvuṁ dhyāna

kartāpaṇānuṁ sadā bhāna bhūlīnē

   ‘mā' nē sadā kartā jaganī jāṇa

bhēdabhāva haiyēthī dējē sadā miṭāvī

   sahumāṁ ēka sarakhī ‘mā' nē jāṇa

‘mā' vinā tō jagamāṁ kāṁī nathī

   dharavō sadāya haiyē ā viśvāsa

bhāvathī sadāya ē tō rājī rahētī

   bharavā haiyē sācā bhāva
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, He is saying…

There is a simple solution in the hands of a man to become happy,

Continue doing the work joyfully, while taking the name of Divine Mother.

When the worries take place in the heart knowingly or unknowingly,

Surrender these worries in the feet of Divine Mother.

Always immerse yourself in the mystical virtues of Divine Mother.

Forgetting the sense of self as a doer, acknowledge Divine Mother as a Doer in this world.

Remove the difference from the heart and recognize Divine Mother’s presence in everyone.

Without Divine Mother, there is nothing in this world, always have that faith in the heart.

She is happy with your pure emotions and feels the devotion in your own heart.Kaka is giving the magical formula to find joy and bliss in this world. Kaka is explaining that removing the sense of 'I' from the consciousness, offering all our worries in the feet of Divine, making our heart pure by removing all the differences from the heart and acknowledging Divine Mother’s presence in everyone, do our work diligently, with joy, and with the understanding that we are representing the work of Divine.

A person acting in service of Divine with his body, mind, and thoughts is a liberated person even in the material world.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1430 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...142914301431...Last