Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1432 | Date: 17-Aug-1988
રખાવજે જીવન એવું ઊજળું રે માડી
Rakhāvajē jīvana ēvuṁ ūjaluṁ rē māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)Hymn No. 1432 | Date: 17-Aug-1988

રખાવજે જીવન એવું ઊજળું રે માડી

  No Audio

rakhāvajē jīvana ēvuṁ ūjaluṁ rē māḍī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-08-17 1988-08-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12921 રખાવજે જીવન એવું ઊજળું રે માડી રખાવજે જીવન એવું ઊજળું રે માડી

તન પરનાં ફાટેલાં કપડાંની કોઈ ચિંતા નથી

મનને રખાવજે, વિશુદ્ધ સદાય તો માડી

ધનધાન્ય મળે ના મળે, એની પરવા નથી

તન રખાવજે સદાય સાજું ને નરવું માડી

મહેલ-મહોલાતોની તો કોઈ જરૂર નથી

દૃષ્ટિમાં રખાવજે, નિર્મળ તેજ સદાય વહેતું રે માડી

બીજા એશોઆરામની તો કોઈ જરૂર નથી

હૈયું ભાવે-ભાવે, ભર્યું-ભર્યું રખાવજે રે માડી

બીજી કોઈ વાતની તો જરૂર નથી

તારા ધ્યાનમાં સમય કાઢવા દેજે રે માડી

માયામાં ઝાઝો ગૂંથાવા દેવાની જરૂર નથી

તારું નામ તો હૈયામાં એવું સમાવા દેજે રે માડી

બીજા નામની તો જીવનમાં જરૂર નથી
Increase Font Decrease Font

રખાવજે જીવન એવું ઊજળું રે માડી

તન પરનાં ફાટેલાં કપડાંની કોઈ ચિંતા નથી

મનને રખાવજે, વિશુદ્ધ સદાય તો માડી

ધનધાન્ય મળે ના મળે, એની પરવા નથી

તન રખાવજે સદાય સાજું ને નરવું માડી

મહેલ-મહોલાતોની તો કોઈ જરૂર નથી

દૃષ્ટિમાં રખાવજે, નિર્મળ તેજ સદાય વહેતું રે માડી

બીજા એશોઆરામની તો કોઈ જરૂર નથી

હૈયું ભાવે-ભાવે, ભર્યું-ભર્યું રખાવજે રે માડી

બીજી કોઈ વાતની તો જરૂર નથી

તારા ધ્યાનમાં સમય કાઢવા દેજે રે માડી

માયામાં ઝાઝો ગૂંથાવા દેવાની જરૂર નથી

તારું નામ તો હૈયામાં એવું સમાવા દેજે રે માડી

બીજા નામની તો જીવનમાં જરૂર નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
rakhāvajē jīvana ēvuṁ ūjaluṁ rē māḍī

tana paranāṁ phāṭēlāṁ kapaḍāṁnī kōī ciṁtā nathī

mananē rakhāvajē, viśuddha sadāya tō māḍī

dhanadhānya malē nā malē, ēnī paravā nathī

tana rakhāvajē sadāya sājuṁ nē naravuṁ māḍī

mahēla-mahōlātōnī tō kōī jarūra nathī

dr̥ṣṭimāṁ rakhāvajē, nirmala tēja sadāya vahētuṁ rē māḍī

bījā ēśōārāmanī tō kōī jarūra nathī

haiyuṁ bhāvē-bhāvē, bharyuṁ-bharyuṁ rakhāvajē rē māḍī

bījī kōī vātanī tō jarūra nathī

tārā dhyānamāṁ samaya kāḍhavā dējē rē māḍī

māyāmāṁ jhājhō gūṁthāvā dēvānī jarūra nathī

tāruṁ nāma tō haiyāmāṁ ēvuṁ samāvā dējē rē māḍī

bījā nāmanī tō jīvanamāṁ jarūra nathī
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati prayer, our Guruji Kaka is praying…

Please keep our life so bright, O Divine Mother,
There is no worry about bodily attire.

Please keep our mind so pure, O Divine Mother,
There is no worry for money or grain.

Please keep our physical body healthy, O Divine Mother,
There is no need for a palace or kingdom.

Please keep purity in our vision, O Divine Mother,
There is no need for comfort or luxuries.

Please fill our heart with true feelings and emotions, O Divine Mother,
There is no other need.

Please make us take time out for the worship of you, O Divine Mother,
There is no need to immerse in the illusion.

Please allow your name to settle in such a way in mind and in the heart that there is no need for any other name.

Kaka is praying to Divine Mother to make him stay connected with her in life. Every other requirement is futile.
Gujarati Bhajan no. 1432 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

First...143214331434...Last