Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1435 | Date: 18-Aug-1988
ભક્તિની વેલને હૈયે, આજે તો પાંગરવા દે
Bhaktinī vēlanē haiyē, ājē tō pāṁgaravā dē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1435 | Date: 18-Aug-1988

ભક્તિની વેલને હૈયે, આજે તો પાંગરવા દે

  No Audio

bhaktinī vēlanē haiyē, ājē tō pāṁgaravā dē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-08-18 1988-08-18 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12924 ભક્તિની વેલને હૈયે, આજે તો પાંગરવા દે ભક્તિની વેલને હૈયે, આજે તો પાંગરવા દે

શ્રદ્ધાકેરું દઈને ખાતર, પ્રેમજળે એને સિંચવા દે

અહં કેરા કાંટા ને આળસનું નીંદામણ કરવા દે

સંતોને, ભક્તોના જીવનના પ્રેમપિયૂષ પીવા દે

ધીરજ કેરી વાડ બાંધી, રક્ષણ એનું કરવા દે

દયા કેરો પ્રકાશ, એને તો સદાય દેવા દે

પ્રભુ કેરા થડ પર, આજે એને તો ચડવા દે

કામક્રોધના તોફાનમાં, ખૂબ એને સંભાળવા દે

મૂળ ઊંડાં નાખી એનાં, તોફાન ઝીક ઝીલવા દે

લોભ-લાલચના ઘોડાપૂરથી, એને બચાવી લે
View Original Increase Font Decrease Font


ભક્તિની વેલને હૈયે, આજે તો પાંગરવા દે

શ્રદ્ધાકેરું દઈને ખાતર, પ્રેમજળે એને સિંચવા દે

અહં કેરા કાંટા ને આળસનું નીંદામણ કરવા દે

સંતોને, ભક્તોના જીવનના પ્રેમપિયૂષ પીવા દે

ધીરજ કેરી વાડ બાંધી, રક્ષણ એનું કરવા દે

દયા કેરો પ્રકાશ, એને તો સદાય દેવા દે

પ્રભુ કેરા થડ પર, આજે એને તો ચડવા દે

કામક્રોધના તોફાનમાં, ખૂબ એને સંભાળવા દે

મૂળ ઊંડાં નાખી એનાં, તોફાન ઝીક ઝીલવા દે

લોભ-લાલચના ઘોડાપૂરથી, એને બચાવી લે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bhaktinī vēlanē haiyē, ājē tō pāṁgaravā dē

śraddhākēruṁ daīnē khātara, prēmajalē ēnē siṁcavā dē

ahaṁ kērā kāṁṭā nē ālasanuṁ nīṁdāmaṇa karavā dē

saṁtōnē, bhaktōnā jīvananā prēmapiyūṣa pīvā dē

dhīraja kērī vāḍa bāṁdhī, rakṣaṇa ēnuṁ karavā dē

dayā kērō prakāśa, ēnē tō sadāya dēvā dē

prabhu kērā thaḍa para, ājē ēnē tō caḍavā dē

kāmakrōdhanā tōphānamāṁ, khūba ēnē saṁbhālavā dē

mūla ūṁḍāṁ nākhī ēnāṁ, tōphāna jhīka jhīlavā dē

lōbha-lālacanā ghōḍāpūrathī, ēnē bacāvī lē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, our Guruji, Kaka is praying for devotion in the heart…

Let the creepers of devotion bloom in the heart today.

Let it compost with the manure of faith.

Let it be watered with love.

Let the thorns of ego and laziness be pulled out.

Let the drink of love be given in the life of saints and devotees.

Let the boundary of patience be built, and let the creeper of devotion be protected.

Let the light of compassion be given to it.

Let it climb and grow on the trunk of The Almighty.

Let it be protected in the storm of lust and anger.

Let the roots of it spread deep to withstand the storm.

Let it be protected from the floods of greed and desires.

Kaka is praying to God to let the devotion rise in the heart and be nurtured by faith, love, and compassion, and be protected from anger, greed, and desires. Kaka is praying for such powerful devotion that it doesn’t deviate under any circumstances.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1435 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...143514361437...Last