Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1452 | Date: 25-Aug-1988
થવાનું હોય તે થાય, ભલે થવાનું હોય તે થાય
Thavānuṁ hōya tē thāya, bhalē thavānuṁ hōya tē thāya

અરિહંત, જમીયલસા દાતાર (Arihant, Jamiyalsa Datar)

Hymn No. 1452 | Date: 25-Aug-1988

થવાનું હોય તે થાય, ભલે થવાનું હોય તે થાય

  No Audio

thavānuṁ hōya tē thāya, bhalē thavānuṁ hōya tē thāya

અરિહંત, જમીયલસા દાતાર (Arihant, Jamiyalsa Datar)

1988-08-25 1988-08-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12941 થવાનું હોય તે થાય, ભલે થવાનું હોય તે થાય થવાનું હોય તે થાય, ભલે થવાનું હોય તે થાય

પકડી રાહ જે અરિહંતની, અધવચ્ચે તો ના મુકાય

લઈ વિકારો જગમાં આવ્યા, જોજે વિકારો જીતી ના જાય - થવાનું...

કેડી છે આકરી, પંથ છે લાંબો, જોજે વચ્ચે થાકી ના જવાય - થવાનું...

રાહે-રાહે ચાલતાં, ભલે નવ નેજે પાણી આવી જાય - થવાનું...

માંડ્યાં છે ડગલાં મુક્તિતણાં, મુક્તિ વિના ના છોડાય - થવાનું...

કેડીએ ચાલતાં, રહેવું ચાલતાં, ભલે મુશ્કેલી આવતી જાય - થવાનું...

રાહે-રાહે પથરાશે તેજ સતનાં, પથ ઊજળો બનતો જાય - થવાનું...

મુક્ત થાશે તું તો જ્યાં, ઝંખના બધી તો મટી જાય - થવાનું...
View Original Increase Font Decrease Font


થવાનું હોય તે થાય, ભલે થવાનું હોય તે થાય

પકડી રાહ જે અરિહંતની, અધવચ્ચે તો ના મુકાય

લઈ વિકારો જગમાં આવ્યા, જોજે વિકારો જીતી ના જાય - થવાનું...

કેડી છે આકરી, પંથ છે લાંબો, જોજે વચ્ચે થાકી ના જવાય - થવાનું...

રાહે-રાહે ચાલતાં, ભલે નવ નેજે પાણી આવી જાય - થવાનું...

માંડ્યાં છે ડગલાં મુક્તિતણાં, મુક્તિ વિના ના છોડાય - થવાનું...

કેડીએ ચાલતાં, રહેવું ચાલતાં, ભલે મુશ્કેલી આવતી જાય - થવાનું...

રાહે-રાહે પથરાશે તેજ સતનાં, પથ ઊજળો બનતો જાય - થવાનું...

મુક્ત થાશે તું તો જ્યાં, ઝંખના બધી તો મટી જાય - થવાનું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thavānuṁ hōya tē thāya, bhalē thavānuṁ hōya tē thāya

pakaḍī rāha jē arihaṁtanī, adhavaccē tō nā mukāya

laī vikārō jagamāṁ āvyā, jōjē vikārō jītī nā jāya - thavānuṁ...

kēḍī chē ākarī, paṁtha chē lāṁbō, jōjē vaccē thākī nā javāya - thavānuṁ...

rāhē-rāhē cālatāṁ, bhalē nava nējē pāṇī āvī jāya - thavānuṁ...

māṁḍyāṁ chē ḍagalāṁ muktitaṇāṁ, mukti vinā nā chōḍāya - thavānuṁ...

kēḍīē cālatāṁ, rahēvuṁ cālatāṁ, bhalē muśkēlī āvatī jāya - thavānuṁ...

rāhē-rāhē patharāśē tēja satanāṁ, patha ūjalō banatō jāya - thavānuṁ...

mukta thāśē tuṁ tō jyāṁ, jhaṁkhanā badhī tō maṭī jāya - thavānuṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Whatever happens, let it happen.

When the path of God is chosen, then it cannot be left in the middle.

We have come into this world with many disorders. Please see to it that they do not win.

The path is tough and the way is long. Please see to it that you do not get tired in the middle.

While walking on this path, the tears will roll down the eyes in pain. Let it be.

When the steps are taken towards liberation, they should not be backtracked.

While walking on the path and while moving forward, let the difficulties come.

The radiance of the truth will spread on the path and the way will be illuminated.

As you come closer to the stage of liberation, all the desires will be dissipated.

Kaka is explaining that embarking upon a spiritual path is one thing, but embracing the spiritual journey with one point focus and the determination to achieve the goal of liberation is another. Kaka is giving the reality check and urging us to stay firm on the spiritual path, despite our shortcomings and all the difficulties in the journey. We have to win over the double-edged sword of many shortcomings on one side and a highly difficult path on the other.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1452 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...145014511452...Last