Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1480 | Date: 11-Sep-1988
છે મંઝિલ તો મારી, માડી તારાં ચરણોમાં
Chē maṁjhila tō mārī, māḍī tārāṁ caraṇōmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1480 | Date: 11-Sep-1988

છે મંઝિલ તો મારી, માડી તારાં ચરણોમાં

  Audio

chē maṁjhila tō mārī, māḍī tārāṁ caraṇōmāṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-09-11 1988-09-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12969 છે મંઝિલ તો મારી, માડી તારાં ચરણોમાં છે મંઝિલ તો મારી, માડી તારાં ચરણોમાં

બીજી મંઝિલની તો મારે છે શી જરૂર

છે શાંતિ તો સદા, માડી તારાં ચરણોમાં

બીજાં ચરણોની તો મારે છે શી જરૂર

છે પ્રેમ તો વહેતો સદાય માડી તારાં નયનોમાં

બીજા પ્રેમની તો છે મારે શી જરૂર

છે ભાવ તો ભર્યો રે માડી તારા હૈયામાં

બીજા ભાવની તો છે મારે શી જરૂર

છે સુખ તો સદાય માડી તારાં સ્મરણોમાં

બીજાં સ્મરણોની તો છે મારે શી જરૂર

છે શક્તિ ભરી તો માડી સદા તારા નામમાં

બીજા નામની તો છે મારે શી જરૂર

છે સત્તા તારી તો વ્યાપી, જગના અણુ-અણુમાં

બીજી સત્તાની તો છે મારે શી જરૂર

છે મુક્તિ તો માડી, સદા તારા હાથમાં

બીજા હાથની તો મારે છે શી જરૂર
https://www.youtube.com/watch?v=oUpmnyPF1CU
View Original Increase Font Decrease Font


છે મંઝિલ તો મારી, માડી તારાં ચરણોમાં

બીજી મંઝિલની તો મારે છે શી જરૂર

છે શાંતિ તો સદા, માડી તારાં ચરણોમાં

બીજાં ચરણોની તો મારે છે શી જરૂર

છે પ્રેમ તો વહેતો સદાય માડી તારાં નયનોમાં

બીજા પ્રેમની તો છે મારે શી જરૂર

છે ભાવ તો ભર્યો રે માડી તારા હૈયામાં

બીજા ભાવની તો છે મારે શી જરૂર

છે સુખ તો સદાય માડી તારાં સ્મરણોમાં

બીજાં સ્મરણોની તો છે મારે શી જરૂર

છે શક્તિ ભરી તો માડી સદા તારા નામમાં

બીજા નામની તો છે મારે શી જરૂર

છે સત્તા તારી તો વ્યાપી, જગના અણુ-અણુમાં

બીજી સત્તાની તો છે મારે શી જરૂર

છે મુક્તિ તો માડી, સદા તારા હાથમાં

બીજા હાથની તો મારે છે શી જરૂર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē maṁjhila tō mārī, māḍī tārāṁ caraṇōmāṁ

bījī maṁjhilanī tō mārē chē śī jarūra

chē śāṁti tō sadā, māḍī tārāṁ caraṇōmāṁ

bījāṁ caraṇōnī tō mārē chē śī jarūra

chē prēma tō vahētō sadāya māḍī tārāṁ nayanōmāṁ

bījā prēmanī tō chē mārē śī jarūra

chē bhāva tō bharyō rē māḍī tārā haiyāmāṁ

bījā bhāvanī tō chē mārē śī jarūra

chē sukha tō sadāya māḍī tārāṁ smaraṇōmāṁ

bījāṁ smaraṇōnī tō chē mārē śī jarūra

chē śakti bharī tō māḍī sadā tārā nāmamāṁ

bījā nāmanī tō chē mārē śī jarūra

chē sattā tārī tō vyāpī, jaganā aṇu-aṇumāṁ

bījī sattānī tō chē mārē śī jarūra

chē mukti tō māḍī, sadā tārā hāthamāṁ

bījā hāthanī tō mārē chē śī jarūra
English Explanation: Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

My destination, O Divine Mother, is in your feet,

Where is the need for any other destination for me.

The peace, O Divine Mother, is in your feet,

Where is the need for any other feet.

The love, O Divine Mother, Is always flowing in your eyes,

Where is the need for any other love.

The feelings, O Divine Mother, is filled in your eyes,

Where is the need for any other feelings.

The happiness, O Divine Mother, is there always in your remembrance,

Where is the need for any other remembrance.

The energy, O Divine Mother, is filled in your name,

Where is the need for any other name.

Your Power, O Divine Mother, is spread in every atom of this world,

Where is the need for any other power.

The liberation, O Divine Mother, is always in your hands,

Where is the need for any other hand.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1480 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

છે મંઝિલ તો મારી, માડી તારાં ચરણોમાંછે મંઝિલ તો મારી, માડી તારાં ચરણોમાં

બીજી મંઝિલની તો મારે છે શી જરૂર

છે શાંતિ તો સદા, માડી તારાં ચરણોમાં

બીજાં ચરણોની તો મારે છે શી જરૂર

છે પ્રેમ તો વહેતો સદાય માડી તારાં નયનોમાં

બીજા પ્રેમની તો છે મારે શી જરૂર

છે ભાવ તો ભર્યો રે માડી તારા હૈયામાં

બીજા ભાવની તો છે મારે શી જરૂર

છે સુખ તો સદાય માડી તારાં સ્મરણોમાં

બીજાં સ્મરણોની તો છે મારે શી જરૂર

છે શક્તિ ભરી તો માડી સદા તારા નામમાં

બીજા નામની તો છે મારે શી જરૂર

છે સત્તા તારી તો વ્યાપી, જગના અણુ-અણુમાં

બીજી સત્તાની તો છે મારે શી જરૂર

છે મુક્તિ તો માડી, સદા તારા હાથમાં

બીજા હાથની તો મારે છે શી જરૂર
1988-09-11https://i.ytimg.com/vi/oUpmnyPF1CU/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=oUpmnyPF1CU


First...148014811482...Last