BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1488 | Date: 15-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

હે જીવ, તું ભાનમાં નથી, તું હોંશમાં નથી

  No Audio

Hey Jeev, Tu Bhanma Nathi, Tu Hoshma Nathi

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)


1988-09-15 1988-09-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12977 હે જીવ, તું ભાનમાં નથી, તું હોંશમાં નથી હે જીવ, તું ભાનમાં નથી, તું હોંશમાં નથી
સંભાળ તારા પગલાં, પડવામાં કોઈ વાર નથી
માયાના ઘૂંટ ખૂબ પીધા, મંઝિલ તને યાદ નથી - સંભાળ...
જનમી જગમાં આવ્યા, પ્રભુના દ્વાર ગોતવા
ઘૂંટ માયાના ખૂબ પીધા, સમય રહ્યા એમ વીત્યા
વિદાયની વેળા આવી, મંઝિલની તો દરકાર નથી - તું ભાનમાં...
કેફ તો રહ્યા ચડતા, દ્વાર પ્રભુના ના મળતા
દ્વાર દુઃખના રહ્યા ખૂલતા, ના કેફ તોયે ઉતર્યા - તું ભાનમાં...
જીવનના મૂલ્ય ઝાઝા, પણ હોંશના છે ફાંફાં
મંઝિલના નથી ઠેકાણા, તેનું તો ભાન નથી - તું ભાનમાં...
પડતા રહ્યા પગલા, રસ્તા એને સમજી લીધા
પણ મંઝિલે ના પહોંચ્યા, તેનું તોયે ભાન નથી - તું ભાનમાં...
રસ્તે રસ્તે તો રહ્યા, મૂલ્યો જીવનના લૂંટાતા
પ્રભુ કૃપા વિના હવે તો, તારો કોઈ ઉદ્ધાર નથી - તું ભાનમાં...
Gujarati Bhajan no. 1488 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
હે જીવ, તું ભાનમાં નથી, તું હોંશમાં નથી
સંભાળ તારા પગલાં, પડવામાં કોઈ વાર નથી
માયાના ઘૂંટ ખૂબ પીધા, મંઝિલ તને યાદ નથી - સંભાળ...
જનમી જગમાં આવ્યા, પ્રભુના દ્વાર ગોતવા
ઘૂંટ માયાના ખૂબ પીધા, સમય રહ્યા એમ વીત્યા
વિદાયની વેળા આવી, મંઝિલની તો દરકાર નથી - તું ભાનમાં...
કેફ તો રહ્યા ચડતા, દ્વાર પ્રભુના ના મળતા
દ્વાર દુઃખના રહ્યા ખૂલતા, ના કેફ તોયે ઉતર્યા - તું ભાનમાં...
જીવનના મૂલ્ય ઝાઝા, પણ હોંશના છે ફાંફાં
મંઝિલના નથી ઠેકાણા, તેનું તો ભાન નથી - તું ભાનમાં...
પડતા રહ્યા પગલા, રસ્તા એને સમજી લીધા
પણ મંઝિલે ના પહોંચ્યા, તેનું તોયે ભાન નથી - તું ભાનમાં...
રસ્તે રસ્તે તો રહ્યા, મૂલ્યો જીવનના લૂંટાતા
પ્રભુ કૃપા વિના હવે તો, તારો કોઈ ઉદ્ધાર નથી - તું ભાનમાં...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
hē jīva, tuṁ bhānamāṁ nathī, tuṁ hōṁśamāṁ nathī
saṁbhāla tārā pagalāṁ, paḍavāmāṁ kōī vāra nathī
māyānā ghūṁṭa khūba pīdhā, maṁjhila tanē yāda nathī - saṁbhāla...
janamī jagamāṁ āvyā, prabhunā dvāra gōtavā
ghūṁṭa māyānā khūba pīdhā, samaya rahyā ēma vītyā
vidāyanī vēlā āvī, maṁjhilanī tō darakāra nathī - tuṁ bhānamāṁ...
kēpha tō rahyā caḍatā, dvāra prabhunā nā malatā
dvāra duḥkhanā rahyā khūlatā, nā kēpha tōyē utaryā - tuṁ bhānamāṁ...
jīvananā mūlya jhājhā, paṇa hōṁśanā chē phāṁphāṁ
maṁjhilanā nathī ṭhēkāṇā, tēnuṁ tō bhāna nathī - tuṁ bhānamāṁ...
paḍatā rahyā pagalā, rastā ēnē samajī līdhā
paṇa maṁjhilē nā pahōṁcyā, tēnuṁ tōyē bhāna nathī - tuṁ bhānamāṁ...
rastē rastē tō rahyā, mūlyō jīvananā lūṁṭātā
prabhu kr̥pā vinā havē tō, tārō kōī uddhāra nathī - tuṁ bhānamāṁ...

Explanation in English
In this Gujarati Bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Hey, being, you are not in consciousness, you are not in your senses.

Please watch over your steps, you will fall anytime.

You have drank so many, drinks of illusion, that you do not remember your ultimate goal.

After taking birth, you have come into this world to reach to the doors of the Divine.

You have only drank the drinks of illusion and have wasted the time.

The time of departure has come, still there is no regard for the ultimate goal.

The arrogance has risen, and the doors to the Divine has still not opened.

The doors to suffering have kept opening, still the arrogance has not died.

The value of life is there, but there is a lack of understanding.

There is no clue about the ultimate goal and no awareness as well.

The steps are taken in all directions, thinking of it as the correct path.

Still, the destination is not reached, and the awareness is also not there.

Every which way the values of life are getting robbed.

Now, without the grace of God, there is no salvation for you.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that despite taking birth as a human with a mind that resonates and a body that is amazing, we are not able to identify the actual purpose of life and actual values in life. We are so involved and attached to the illusion that we are all blind to the actual fact of life. And in the process, we have become so arrogant that the real values of our life have disintegrated. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that we are at that level downhill where nothing else but the grace of God, can only save us and make us reach our destination.

First...14861487148814891490...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall