BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1492 | Date: 19-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

યોગીઓ યોગથી પહોંચ્યા તો પ્રભુ પાસે

  No Audio

Yogiyo Yogthi Pohcha Toh Prabhu Pase

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-09-19 1988-09-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12981 યોગીઓ યોગથી પહોંચ્યા તો પ્રભુ પાસે યોગીઓ યોગથી પહોંચ્યા તો પ્રભુ પાસે
જ્ઞાનીઓ પહોંચ્યા જ્ઞાનથી તો પ્રભુ પાસે
ભીંજાઈ ભક્તિથી તો પ્રભુ પહોંચ્યા ભક્તો પાસે
કીધું યોગે તો રક્ષણ યોગીઓનું સદા
કીધું રક્ષણ મંત્રોએ, માંત્રિકોનું તો સદા
કીધું રક્ષણ ભક્તોનું તો પ્રભુએ સદા
દ્વાર સિદ્ધિ યોગથી તો સદા ખુલ્યા
મંત્રોથી તો દેવો સદાએ વશમાં રહ્યા
સામે ચડીને પ્રભુએ ભક્તોના કામો તો કીધાં
મંત્રથી, યોગથી, ભક્તિથી જ્ઞાન મન એક કીધા
પ્રભુએ ત્યારે તો સહુને, અપનાવી લીધા
Gujarati Bhajan no. 1492 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
યોગીઓ યોગથી પહોંચ્યા તો પ્રભુ પાસે
જ્ઞાનીઓ પહોંચ્યા જ્ઞાનથી તો પ્રભુ પાસે
ભીંજાઈ ભક્તિથી તો પ્રભુ પહોંચ્યા ભક્તો પાસે
કીધું યોગે તો રક્ષણ યોગીઓનું સદા
કીધું રક્ષણ મંત્રોએ, માંત્રિકોનું તો સદા
કીધું રક્ષણ ભક્તોનું તો પ્રભુએ સદા
દ્વાર સિદ્ધિ યોગથી તો સદા ખુલ્યા
મંત્રોથી તો દેવો સદાએ વશમાં રહ્યા
સામે ચડીને પ્રભુએ ભક્તોના કામો તો કીધાં
મંત્રથી, યોગથી, ભક્તિથી જ્ઞાન મન એક કીધા
પ્રભુએ ત્યારે તો સહુને, અપનાવી લીધા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
yōgīō yōgathī pahōṁcyā tō prabhu pāsē
jñānīō pahōṁcyā jñānathī tō prabhu pāsē
bhīṁjāī bhaktithī tō prabhu pahōṁcyā bhaktō pāsē
kīdhuṁ yōgē tō rakṣaṇa yōgīōnuṁ sadā
kīdhuṁ rakṣaṇa maṁtrōē, māṁtrikōnuṁ tō sadā
kīdhuṁ rakṣaṇa bhaktōnuṁ tō prabhuē sadā
dvāra siddhi yōgathī tō sadā khulyā
maṁtrōthī tō dēvō sadāē vaśamāṁ rahyā
sāmē caḍīnē prabhuē bhaktōnā kāmō tō kīdhāṁ
maṁtrathī, yōgathī, bhaktithī jñāna mana ēka kīdhā
prabhuē tyārē tō sahunē, apanāvī līdhā

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Yogis have reached God through yog.

The scholars have reached God through knowledge.

But, God has reached out to the devotees soaked by their pure devotion.

The yog has always been protected by yog.

The mantras have protected those who have recited them.

But, the devotees have always been protected by the Almighty himself.

The doors to Siddhis (power) opens through yog.

The devas (gods) remain impressed by mantras.

But, the work of devotees is done by the Almighty himself without even being told.

When ways of mantras, yog devotion, and knowledge become one in all minds, then the Divine accepts them all.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that there are different ways of attaining the Divine. Reciting mantras or following the practice of yog or gaining knowledge of Vedas and Puranas leads you to the Almighty. But, only the pure devotion of a devotee invokes God in such a way that God himself comes running to them to protect them, to uplift them, to love them back. Meerabai, Narsihn Mehta, and Radha are such examples of pure devotion. Devotion invokes God in Sahaj (natural) way.

First...14911492149314941495...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall