BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1509 | Date: 30-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે

  No Audio

Kyare Kai Vriti Mannma Jagshe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-09-30 1988-09-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12998 ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે
મૂળ ફૂટશે ક્યારે કોના, એ તો ના સમજાશે
રહી હશે ક્યારે એ ભરાઈ
ના એ દેખાશે, દેખતાં રૂપ એના ચોંકી જવાશે
આપણી ને આપણી એ વૃત્તિઓ
રૂપધરી અનોખા, સદા એ મૂંઝવી જાશે
શમી જાશે હૈયામાં જ્યાં એક વૃત્તિ
લઈ સ્થાન એનું બીજી, ઉપર તો આવશે
એ નાચ વૃત્તિના રહેશે તો અનોખા
નચાવી નચાવી, થકવી એ તો નાખશે
Gujarati Bhajan no. 1509 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે
મૂળ ફૂટશે ક્યારે કોના, એ તો ના સમજાશે
રહી હશે ક્યારે એ ભરાઈ
ના એ દેખાશે, દેખતાં રૂપ એના ચોંકી જવાશે
આપણી ને આપણી એ વૃત્તિઓ
રૂપધરી અનોખા, સદા એ મૂંઝવી જાશે
શમી જાશે હૈયામાં જ્યાં એક વૃત્તિ
લઈ સ્થાન એનું બીજી, ઉપર તો આવશે
એ નાચ વૃત્તિના રહેશે તો અનોખા
નચાવી નચાવી, થકવી એ તો નાખશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kyārē kaī vr̥tti manamāṁ jāgaśē
mūla phūṭaśē kyārē kōnā, ē tō nā samajāśē
rahī haśē kyārē ē bharāī
nā ē dēkhāśē, dēkhatāṁ rūpa ēnā cōṁkī javāśē
āpaṇī nē āpaṇī ē vr̥ttiō
rūpadharī anōkhā, sadā ē mūṁjhavī jāśē
śamī jāśē haiyāmāṁ jyāṁ ēka vr̥tti
laī sthāna ēnuṁ bījī, upara tō āvaśē
ē nāca vr̥ttinā rahēśē tō anōkhā
nacāvī nacāvī, thakavī ē tō nākhaśē

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When, which impulse will rise in the mind, and when it will get rooted, that will never be understood.

That impulse must have stayed hidden in us for how long, that will not be seen, but it will be shocking to see taking its form.

Our impulses will manifest in differently unique forms, which will be ever confusing for us.

When one impulse gets satisfied, then the other one will take its place cropping up in the heart.

This dance of impulse will always be different, and will make us get tired dancing after it.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that we all are such slaves to our innumerable impulses throughout our life, which leaves us tired and confused. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging us to rise above our never ending impulses and focus on the true purpose of life.

First...15061507150815091510...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall