Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1509 | Date: 30-Sep-1988
ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે
Kyārē kaī vr̥tti manamāṁ jāgaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1509 | Date: 30-Sep-1988

ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે

  No Audio

kyārē kaī vr̥tti manamāṁ jāgaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-30 1988-09-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12998 ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે

મૂળ ફૂટશે ક્યારે કોના, એ તો ના સમજાશે

રહી હશે કયારે એ ભરાઈ

ના એ દેખાશે, દેખતાં રૂપ એના ચોંકી જવાશે

આપણી ને આપણી એ વૃત્તિઓ

રૂપધરી અનોખા, સદા એ મૂંઝવી જાશે

શમી જાશે હૈયામાં જ્યાં એક વૃત્તિ

લઈ સ્થાન એનું બીજી, ઉપર તો આવશે

એ નાચ વૃત્તિના રહેશે તો અનોખા

નચાવી નચાવી, થકવી એ તો નાખશે
View Original Increase Font Decrease Font


ક્યારે કઈ વૃત્તિ મનમાં જાગશે

મૂળ ફૂટશે ક્યારે કોના, એ તો ના સમજાશે

રહી હશે કયારે એ ભરાઈ

ના એ દેખાશે, દેખતાં રૂપ એના ચોંકી જવાશે

આપણી ને આપણી એ વૃત્તિઓ

રૂપધરી અનોખા, સદા એ મૂંઝવી જાશે

શમી જાશે હૈયામાં જ્યાં એક વૃત્તિ

લઈ સ્થાન એનું બીજી, ઉપર તો આવશે

એ નાચ વૃત્તિના રહેશે તો અનોખા

નચાવી નચાવી, થકવી એ તો નાખશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kyārē kaī vr̥tti manamāṁ jāgaśē

mūla phūṭaśē kyārē kōnā, ē tō nā samajāśē

rahī haśē kayārē ē bharāī

nā ē dēkhāśē, dēkhatāṁ rūpa ēnā cōṁkī javāśē

āpaṇī nē āpaṇī ē vr̥ttiō

rūpadharī anōkhā, sadā ē mūṁjhavī jāśē

śamī jāśē haiyāmāṁ jyāṁ ēka vr̥tti

laī sthāna ēnuṁ bījī, upara tō āvaśē

ē nāca vr̥ttinā rahēśē tō anōkhā

nacāvī nacāvī, thakavī ē tō nākhaśē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

When, which impulse will rise in the mind, and when it will get rooted, that will never be understood.

That impulse must have stayed hidden in us for how long, that will not be seen, but it will be shocking to see taking its form.

Our impulses will manifest in differently unique forms, which will be ever confusing for us.

When one impulse gets satisfied, then the other one will take its place cropping up in the heart.

This dance of impulse will always be different, and will make us get tired dancing after it.

Kaka is explaining that we all are such slaves to our innumerable impulses throughout our life, which leaves us tired and confused. Kaka is urging us to rise above our never ending impulses and focus on the true purpose of life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1509 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...150715081509...Last