Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1521 | Date: 06-Oct-1988
ચિંતા તો ઉપરવાળી કરે, જગની ચિંતા તું શાને કરે
Ciṁtā tō uparavālī karē, jaganī ciṁtā tuṁ śānē karē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1521 | Date: 06-Oct-1988

ચિંતા તો ઉપરવાળી કરે, જગની ચિંતા તું શાને કરે

  No Audio

ciṁtā tō uparavālī karē, jaganī ciṁtā tuṁ śānē karē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-10-06 1988-10-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13010 ચિંતા તો ઉપરવાળી કરે, જગની ચિંતા તું શાને કરે ચિંતા તો ઉપરવાળી કરે, જગની ચિંતા તું શાને કરે

મોકલ્યા જગમાં તો જેને જેને, હિસાબ એનો છે એની પાસે

દીધા મ્હેલો કે ઝૂંપડી કંઈકને, સમજણ એની ના સમજાયે

હજાર હાથે દઈ શકે, ના દેવામાં કંઈક તો મતલબ હશે

હૈયે સદાયે જેને ભાવ વસે, ભાવહીન તું શાને એને ગણે

છે વ્યવસ્થા એની કેવી રે, એક ઇશારે તો જગ ચલાવે

કર્તાકારવતા જગની રહે, ભક્તો પાસે, તો દોડી આવે

સુખદુઃખમાં ભી એ ડુબાડે, ડુબાડી પાછા બહાર કાઢે

દીધેલ એની બુદ્ધિથી તો તું, આજે તો એને આપે

ના માંગતા ભી જે દે છે, માંગતા ના દે, ના સમજાયે
View Original Increase Font Decrease Font


ચિંતા તો ઉપરવાળી કરે, જગની ચિંતા તું શાને કરે

મોકલ્યા જગમાં તો જેને જેને, હિસાબ એનો છે એની પાસે

દીધા મ્હેલો કે ઝૂંપડી કંઈકને, સમજણ એની ના સમજાયે

હજાર હાથે દઈ શકે, ના દેવામાં કંઈક તો મતલબ હશે

હૈયે સદાયે જેને ભાવ વસે, ભાવહીન તું શાને એને ગણે

છે વ્યવસ્થા એની કેવી રે, એક ઇશારે તો જગ ચલાવે

કર્તાકારવતા જગની રહે, ભક્તો પાસે, તો દોડી આવે

સુખદુઃખમાં ભી એ ડુબાડે, ડુબાડી પાછા બહાર કાઢે

દીધેલ એની બુદ્ધિથી તો તું, આજે તો એને આપે

ના માંગતા ભી જે દે છે, માંગતા ના દે, ના સમજાયે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ciṁtā tō uparavālī karē, jaganī ciṁtā tuṁ śānē karē

mōkalyā jagamāṁ tō jēnē jēnē, hisāba ēnō chē ēnī pāsē

dīdhā mhēlō kē jhūṁpaḍī kaṁīkanē, samajaṇa ēnī nā samajāyē

hajāra hāthē daī śakē, nā dēvāmāṁ kaṁīka tō matalaba haśē

haiyē sadāyē jēnē bhāva vasē, bhāvahīna tuṁ śānē ēnē gaṇē

chē vyavasthā ēnī kēvī rē, ēka iśārē tō jaga calāvē

kartākāravatā jaganī rahē, bhaktō pāsē, tō dōḍī āvē

sukhaduḥkhamāṁ bhī ē ḍubāḍē, ḍubāḍī pāchā bahāra kāḍhē

dīdhēla ēnī buddhithī tō tuṁ, ājē tō ēnē āpē

nā māṁgatā bhī jē dē chē, māṁgatā nā dē, nā samajāyē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Worrying will be borne by the Power up there, why would you worry about the world.

Whoever is sent to this world, their account is there with Her (Divine Mother).

She gives palaces to many and huts to many, Her perception is difficult to understand.

She can give with thousand hands, there must be some purpose in not giving.

Her heart is filled with love and emotions, how can you call her heartless.

Her management is such that with one indication, she runs the whole world.

She is the doer in this world and comes running for Her devotees.

She makes one drown in happiness and sorrow, and also makes one come out of the misery.

By the intelligence given to you by Her only, you give her back something.

Without asking, She gives and does not give what is asked. It is not understandable.

Kaka is explaining that many times it is difficult for us to understand the ways of compassionate Divine Mother. She gives a lot and She holds back too even though She can give with thousand hands. Kaka is making us introspect in this bhajan that we get what we deserve as per our past Karmas (actions). Divine grace is the only thing that is going to lift us from this Karmic cycle and we must do actions to earn the Divine grace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1521 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...151915201521...Last