Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1528 | Date: 10-Oct-1988
ના મળશે જોવા રે સપાટી, એકસરખી તો ધરતીની
Nā malaśē jōvā rē sapāṭī, ēkasarakhī tō dharatīnī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1528 | Date: 10-Oct-1988

ના મળશે જોવા રે સપાટી, એકસરખી તો ધરતીની

  No Audio

nā malaśē jōvā rē sapāṭī, ēkasarakhī tō dharatīnī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-10-10 1988-10-10 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13017 ના મળશે જોવા રે સપાટી, એકસરખી તો ધરતીની ના મળશે જોવા રે સપાટી, એકસરખી તો ધરતીની

મળશે ના જોવા, પ્રકૃતિ તો એકસરખી રે માનવની

મળશે તો જોવા, ક્યાંક તો ટેકરા તો વળી ક્યાંક તો ખાડા

મળશે તો જોવા રે, ક્યાંક તો ખડક, તો વળી રેતીના ઢગલાં

સમુદ્ર ખારા મળશે રે જોવા, મળશે વળી ક્યાંક મીઠા ઝરણાં

મળશે તો ખીણો ઊંડી, મળશે તો શિખરો પર્વતના

ક્રોધીના તો મળશે તાપ તો જોવા, મળશે રે ક્યાંક શાંત મુખડા

મળશે રે જોવા વળવળાટ કામીના, મળશે જોવા તેજ તપસ્વીના

લોભ લાલચના ઉકળાટ દેખાશે, મળશે વહેતા તો પ્રેમઝરણાં

ધીરગંભીર ભી જોવા મળશે, મળશે જોવા કંઈક ઉછાંછળાં

વિવિધતા તો ભરી ભરી છે, આ એક જ તો ધરતીમાં

વિવિધતા તો મળશે સદા માનવની પ્રકૃતિમાં
View Original Increase Font Decrease Font


ના મળશે જોવા રે સપાટી, એકસરખી તો ધરતીની

મળશે ના જોવા, પ્રકૃતિ તો એકસરખી રે માનવની

મળશે તો જોવા, ક્યાંક તો ટેકરા તો વળી ક્યાંક તો ખાડા

મળશે તો જોવા રે, ક્યાંક તો ખડક, તો વળી રેતીના ઢગલાં

સમુદ્ર ખારા મળશે રે જોવા, મળશે વળી ક્યાંક મીઠા ઝરણાં

મળશે તો ખીણો ઊંડી, મળશે તો શિખરો પર્વતના

ક્રોધીના તો મળશે તાપ તો જોવા, મળશે રે ક્યાંક શાંત મુખડા

મળશે રે જોવા વળવળાટ કામીના, મળશે જોવા તેજ તપસ્વીના

લોભ લાલચના ઉકળાટ દેખાશે, મળશે વહેતા તો પ્રેમઝરણાં

ધીરગંભીર ભી જોવા મળશે, મળશે જોવા કંઈક ઉછાંછળાં

વિવિધતા તો ભરી ભરી છે, આ એક જ તો ધરતીમાં

વિવિધતા તો મળશે સદા માનવની પ્રકૃતિમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nā malaśē jōvā rē sapāṭī, ēkasarakhī tō dharatīnī

malaśē nā jōvā, prakr̥ti tō ēkasarakhī rē mānavanī

malaśē tō jōvā, kyāṁka tō ṭēkarā tō valī kyāṁka tō khāḍā

malaśē tō jōvā rē, kyāṁka tō khaḍaka, tō valī rētīnā ḍhagalāṁ

samudra khārā malaśē rē jōvā, malaśē valī kyāṁka mīṭhā jharaṇāṁ

malaśē tō khīṇō ūṁḍī, malaśē tō śikharō parvatanā

krōdhīnā tō malaśē tāpa tō jōvā, malaśē rē kyāṁka śāṁta mukhaḍā

malaśē rē jōvā valavalāṭa kāmīnā, malaśē jōvā tēja tapasvīnā

lōbha lālacanā ukalāṭa dēkhāśē, malaśē vahētā tō prēmajharaṇāṁ

dhīragaṁbhīra bhī jōvā malaśē, malaśē jōvā kaṁīka uchāṁchalāṁ

vividhatā tō bharī bharī chē, ā ēka ja tō dharatīmāṁ

vividhatā tō malaśē sadā mānavanī prakr̥timāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

There is no same smooth surface everywhere on this earth,

Similarly, you will not find the same natured (temperament) human beings.

You will see many hills and many pits, you will also find rocks somewhere, while piles of sand are somewhere else.

You will find oceans filled with salt water, while somewhere else, you will find a sweet water streams.

You will find deep valleys and also tall peaked mountains.

You will find the fury of an angry person and will also find peaceful faces.

You will find the agitation of a restless person and will also find the brightness of an ascetic.

You will find the frustration of greed and desire, and will also find the streams of love and affection.

You will find a serious and steady person and also find a person with gush and rush.

Diversity is everywhere not only on this earth, but also in the temperament of human beings.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1528 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...152815291530...Last