Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1535 | Date: 14-Oct-1988
જનમોજનમથી તો ચાલી આવી, રહી ગઈ તો વાસના મારી
Janamōjanamathī tō cālī āvī, rahī gaī tō vāsanā mārī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1535 | Date: 14-Oct-1988

જનમોજનમથી તો ચાલી આવી, રહી ગઈ તો વાસના મારી

  No Audio

janamōjanamathī tō cālī āvī, rahī gaī tō vāsanā mārī

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1988-10-14 1988-10-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13024 જનમોજનમથી તો ચાલી આવી, રહી ગઈ તો વાસના મારી જનમોજનમથી તો ચાલી આવી, રહી ગઈ તો વાસના મારી

સંતોષે-સંતોષે રહી અધૂરી, રહી જાગતી તો વાસના મારી

ચિત્તને રહી સદા એ ખેંચી, રહી સદા એને તો બહેકાવી

યત્નો પડયા સદા અધૂરા, નિત નવા સ્વરૂપે રહી જાગી

નવા સ્વરૂપે લાગી મીઠી, થકવે ત્યારે લાગી અકારી

રહી સદા એ તો સતાવી, રહી ગઈ તો વાસના મારી

મુસીબતે જ્યાં પાડી પાછી, ત્યાં ફરી દોડતી એ તો આવી

યત્ને તો ઊંચે ઉઠાવી, એ તો જલદી પાછી નીચે આવી

કૃપા ‘મા’ ની જ્યાં માગી, ઓટ એમાં ત્યાં તો આવી

જ્યાં જાગી ગઈ, ‘મા’ માં સમાણી, સુખ શાંતિ ત્યાં તો આવી
View Original Increase Font Decrease Font


જનમોજનમથી તો ચાલી આવી, રહી ગઈ તો વાસના મારી

સંતોષે-સંતોષે રહી અધૂરી, રહી જાગતી તો વાસના મારી

ચિત્તને રહી સદા એ ખેંચી, રહી સદા એને તો બહેકાવી

યત્નો પડયા સદા અધૂરા, નિત નવા સ્વરૂપે રહી જાગી

નવા સ્વરૂપે લાગી મીઠી, થકવે ત્યારે લાગી અકારી

રહી સદા એ તો સતાવી, રહી ગઈ તો વાસના મારી

મુસીબતે જ્યાં પાડી પાછી, ત્યાં ફરી દોડતી એ તો આવી

યત્ને તો ઊંચે ઉઠાવી, એ તો જલદી પાછી નીચે આવી

કૃપા ‘મા’ ની જ્યાં માગી, ઓટ એમાં ત્યાં તો આવી

જ્યાં જાગી ગઈ, ‘મા’ માં સમાણી, સુખ શાંતિ ત્યાં તો આવી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

janamōjanamathī tō cālī āvī, rahī gaī tō vāsanā mārī

saṁtōṣē-saṁtōṣē rahī adhūrī, rahī jāgatī tō vāsanā mārī

cittanē rahī sadā ē khēṁcī, rahī sadā ēnē tō bahēkāvī

yatnō paḍayā sadā adhūrā, nita navā svarūpē rahī jāgī

navā svarūpē lāgī mīṭhī, thakavē tyārē lāgī akārī

rahī sadā ē tō satāvī, rahī gaī tō vāsanā mārī

musībatē jyāṁ pāḍī pāchī, tyāṁ pharī dōḍatī ē tō āvī

yatnē tō ūṁcē uṭhāvī, ē tō jaladī pāchī nīcē āvī

kr̥pā ‘mā' nī jyāṁ māgī, ōṭa ēmāṁ tyāṁ tō āvī

jyāṁ jāgī gaī, ‘mā' māṁ samāṇī, sukha śāṁti tyāṁ tō āvī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Since many births, the series of my desires are continuing.

After satisfying and more satisfying my desires, they still remain unfulfilled.

It keeps dragging my mind and it keeps manipulating my mind.

Efforts are falling short and it keeps rising in different forms.

New desires feel sweet at first but it becomes difficult and tiring to fulfill them.

It always keep bothering me, by always being present within me.

With many efforts, when I let it stay behind, it comes running back to me.

By effort, I let it go up, but it still comes back down again.

When I asked for Divine Grace, then only my desires got curtailed.

As it got contained in Divine Mother, the peace and happiness came back.

Kaka is explaining that the ever-evolving, the never ceasing desires ours is so detrimental in our spiritual journey that they make us circle in the cycle of births. These desires take us in search of fulfillment of material world, make us the slaves of our body and mind, and take us far away from satisfying the need of our souls.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1535 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...153415351536...Last