Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1570 | Date: 05-Nov-1988
ઊઠશે નજર ઊંચે આકાશમાં, જાશે નજર નીચે પાતાળમાં
Ūṭhaśē najara ūṁcē ākāśamāṁ, jāśē najara nīcē pātālamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1570 | Date: 05-Nov-1988

ઊઠશે નજર ઊંચે આકાશમાં, જાશે નજર નીચે પાતાળમાં

  No Audio

ūṭhaśē najara ūṁcē ākāśamāṁ, jāśē najara nīcē pātālamāṁ

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-11-05 1988-11-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13059 ઊઠશે નજર ઊંચે આકાશમાં, જાશે નજર નીચે પાતાળમાં ઊઠશે નજર ઊંચે આકાશમાં, જાશે નજર નીચે પાતાળમાં

રે, ઊતરશે તારી નજર ઊંડે ઊંડી તારા અંતરમાં,

મળશે તને તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

વાયુની વ્હેતી લહેરીઓને, સૂર્યના ફૂટતા કિરણોમાં

વહેતા ઝરણાનાં ખળખળ નીરમાં, પહોંચશે ઊંચી અટારીઓમાં

મળશે તને તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

પંખીના મીઠા કલરવમાં, ઘૂઘવતા સાગરના નાદમાં

વાદળીઓના ગડગડાટમાં, પવનના શીતળ સૂસવાટમાં

મળશે તને તો તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

વીજળીના ચમકારમાં, કે તારલિયાના ચમકારમાં

ચાંદલાના શીતળ પ્રકાશમાં, કે સૂર્યના અજવાળામાં

મળશે તને તો તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

નિર્દોષ મલકાટમાં, કે સ્નેહભરી આંખમાં

દિલપસંદ સુગંધમાં, કે મનહારી સ્વરોમાં

મળશે તને તો તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં
View Original Increase Font Decrease Font


ઊઠશે નજર ઊંચે આકાશમાં, જાશે નજર નીચે પાતાળમાં

રે, ઊતરશે તારી નજર ઊંડે ઊંડી તારા અંતરમાં,

મળશે તને તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

વાયુની વ્હેતી લહેરીઓને, સૂર્યના ફૂટતા કિરણોમાં

વહેતા ઝરણાનાં ખળખળ નીરમાં, પહોંચશે ઊંચી અટારીઓમાં

મળશે તને તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

પંખીના મીઠા કલરવમાં, ઘૂઘવતા સાગરના નાદમાં

વાદળીઓના ગડગડાટમાં, પવનના શીતળ સૂસવાટમાં

મળશે તને તો તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

વીજળીના ચમકારમાં, કે તારલિયાના ચમકારમાં

ચાંદલાના શીતળ પ્રકાશમાં, કે સૂર્યના અજવાળામાં

મળશે તને તો તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં

નિર્દોષ મલકાટમાં, કે સ્નેહભરી આંખમાં

દિલપસંદ સુગંધમાં, કે મનહારી સ્વરોમાં

મળશે તને તો તારા પ્રભુ, છુપાયેલા તારી નજરમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ūṭhaśē najara ūṁcē ākāśamāṁ, jāśē najara nīcē pātālamāṁ

rē, ūtaraśē tārī najara ūṁḍē ūṁḍī tārā aṁtaramāṁ,

malaśē tanē tārā prabhu, chupāyēlā tārī najaramāṁ

vāyunī vhētī lahērīōnē, sūryanā phūṭatā kiraṇōmāṁ

vahētā jharaṇānāṁ khalakhala nīramāṁ, pahōṁcaśē ūṁcī aṭārīōmāṁ

malaśē tanē tārā prabhu, chupāyēlā tārī najaramāṁ

paṁkhīnā mīṭhā kalaravamāṁ, ghūghavatā sāgaranā nādamāṁ

vādalīōnā gaḍagaḍāṭamāṁ, pavananā śītala sūsavāṭamāṁ

malaśē tanē tō tārā prabhu, chupāyēlā tārī najaramāṁ

vījalīnā camakāramāṁ, kē tāraliyānā camakāramāṁ

cāṁdalānā śītala prakāśamāṁ, kē sūryanā ajavālāmāṁ

malaśē tanē tō tārā prabhu, chupāyēlā tārī najaramāṁ

nirdōṣa malakāṭamāṁ, kē snēhabharī āṁkhamāṁ

dilapasaṁda sugaṁdhamāṁ, kē manahārī svarōmāṁ

malaśē tanē tō tārā prabhu, chupāyēlā tārī najaramāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…When you look at the sky high up there and when you look down below, O Soul, when you look deep inside you also, you will find God hidden there in your vision.In the blowing breeze and in the rays of the sun,

In the flowing water of the stream and in the far horizon,

You will find God hidden in your vision.In the sweet sound of chirping birds, in the roaring sound of the sea, in the clashing sound of the clouds or in the whistling sound of the wind,

You will find God hidden in your vision.In the brightness of lightening or in the shining stars, in the cool brightness of a moon and in the daylight of the sun,

You will find God hidden in your vision.In the innocent smile and in love filled eyes, in a favourite fragrance or in a sweet voice,

You will find God hidden in your vision.Kaka is explaining that wherever you see, wherever your vision travels internally or externally, you will find God present there. God is omnipresent. Kaka is especially mentioning that He is hidden only because we are not able to see God in everything. Kaka is urging us to develop our vision accordingly.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1570 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...157015711572...Last