Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1646 | Date: 13-Jan-1989
ધરીયે છીએ રે માડી, અમે હૈયેથી તો તારું રે ધ્યાન, તારું રે ધ્યાન
Dharīyē chīē rē māḍī, amē haiyēthī tō tāruṁ rē dhyāna, tāruṁ rē dhyāna

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

Hymn No. 1646 | Date: 13-Jan-1989

ધરીયે છીએ રે માડી, અમે હૈયેથી તો તારું રે ધ્યાન, તારું રે ધ્યાન

  No Audio

dharīyē chīē rē māḍī, amē haiyēthī tō tāruṁ rē dhyāna, tāruṁ rē dhyāna

મા, ભગવાન (Almighty Mother, God)

1989-01-13 1989-01-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13135 ધરીયે છીએ રે માડી, અમે હૈયેથી તો તારું રે ધ્યાન, તારું રે ધ્યાન ધરીયે છીએ રે માડી, અમે હૈયેથી તો તારું રે ધ્યાન, તારું રે ધ્યાન

ધરે છે હૈયેથી તું રે માડી, કોનું રે ધ્યાન, તું કોનું રે ધ્યાન

દઈયે છીએ રે માડી, અમે હૈયેથી તને રે માન, તને રે માન

દે છે રે માડી, હૈયેથી તું તો કોને રે માન, તું કોને રે માન

કર્તા કારવતા છે જગમાં તું, ના જાગે હૈયે તને અભિમાન, તને રે અભિમાન

કરી મારું મારું હૈયેથી જગમાં, અમને જાગે રે અભિમાન, જાગે રે અભિમાન

ચાલે સત્તા તો જગમાં તારી, છે તું સર્વ શક્તિમાન, છે તું સર્વ શક્તિમાન

થાયે થોડું ધાર્યું અમારું, માનીયે અમને શક્તિમાન, અમને શક્તિમાન

છે બાળ તો સહુ તારા, છે સહુ તને સમાન, છે સહુ તો સમાન

ટકરાતા સ્વાર્થ અમારા, ભૂલીયે અમે ભાન, ભૂલીયે અમે ભાન

છીએ અલ્પ એવા અમે બાળ તારા, છે તું મહાન, છે તું મહાન

ધરે છે હૈયેથી માડી, તું તો કોનું રે ધ્યાન, તું કોનું રે ધ્યાન
View Original Increase Font Decrease Font


ધરીયે છીએ રે માડી, અમે હૈયેથી તો તારું રે ધ્યાન, તારું રે ધ્યાન

ધરે છે હૈયેથી તું રે માડી, કોનું રે ધ્યાન, તું કોનું રે ધ્યાન

દઈયે છીએ રે માડી, અમે હૈયેથી તને રે માન, તને રે માન

દે છે રે માડી, હૈયેથી તું તો કોને રે માન, તું કોને રે માન

કર્તા કારવતા છે જગમાં તું, ના જાગે હૈયે તને અભિમાન, તને રે અભિમાન

કરી મારું મારું હૈયેથી જગમાં, અમને જાગે રે અભિમાન, જાગે રે અભિમાન

ચાલે સત્તા તો જગમાં તારી, છે તું સર્વ શક્તિમાન, છે તું સર્વ શક્તિમાન

થાયે થોડું ધાર્યું અમારું, માનીયે અમને શક્તિમાન, અમને શક્તિમાન

છે બાળ તો સહુ તારા, છે સહુ તને સમાન, છે સહુ તો સમાન

ટકરાતા સ્વાર્થ અમારા, ભૂલીયે અમે ભાન, ભૂલીયે અમે ભાન

છીએ અલ્પ એવા અમે બાળ તારા, છે તું મહાન, છે તું મહાન

ધરે છે હૈયેથી માડી, તું તો કોનું રે ધ્યાન, તું કોનું રે ધ્યાન
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dharīyē chīē rē māḍī, amē haiyēthī tō tāruṁ rē dhyāna, tāruṁ rē dhyāna

dharē chē haiyēthī tuṁ rē māḍī, kōnuṁ rē dhyāna, tuṁ kōnuṁ rē dhyāna

daīyē chīē rē māḍī, amē haiyēthī tanē rē māna, tanē rē māna

dē chē rē māḍī, haiyēthī tuṁ tō kōnē rē māna, tuṁ kōnē rē māna

kartā kāravatā chē jagamāṁ tuṁ, nā jāgē haiyē tanē abhimāna, tanē rē abhimāna

karī māruṁ māruṁ haiyēthī jagamāṁ, amanē jāgē rē abhimāna, jāgē rē abhimāna

cālē sattā tō jagamāṁ tārī, chē tuṁ sarva śaktimāna, chē tuṁ sarva śaktimāna

thāyē thōḍuṁ dhāryuṁ amāruṁ, mānīyē amanē śaktimāna, amanē śaktimāna

chē bāla tō sahu tārā, chē sahu tanē samāna, chē sahu tō samāna

ṭakarātā svārtha amārā, bhūlīyē amē bhāna, bhūlīyē amē bhāna

chīē alpa ēvā amē bāla tārā, chē tuṁ mahāna, chē tuṁ mahāna

dharē chē haiyēthī māḍī, tuṁ tō kōnuṁ rē dhyāna, tuṁ kōnuṁ rē dhyāna
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1646 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...164516461647...Last