Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1649 | Date: 14-Jan-1989
રહેશે દોર છૂટા, હૈયે જ્યાં છૂટા, બંધાશે ના દોર તો પ્રભુના
Rahēśē dōra chūṭā, haiyē jyāṁ chūṭā, baṁdhāśē nā dōra tō prabhunā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1649 | Date: 14-Jan-1989

રહેશે દોર છૂટા, હૈયે જ્યાં છૂટા, બંધાશે ના દોર તો પ્રભુના

  No Audio

rahēśē dōra chūṭā, haiyē jyāṁ chūṭā, baṁdhāśē nā dōra tō prabhunā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-01-14 1989-01-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13138 રહેશે દોર છૂટા, હૈયે જ્યાં છૂટા, બંધાશે ના દોર તો પ્રભુના રહેશે દોર છૂટા, હૈયે જ્યાં છૂટા, બંધાશે ના દોર તો પ્રભુના

તૂટે દોર હૈયે જ્યાં માયાના, બંધાશે દોર ત્યાં તો પ્રભુના

હશે દોર પ્રેમના જો સાચા, બંધાશે પગ ત્યાં તો પ્રભુના

દોરે ભક્તિના ખેંચાઈ, અવનિ પર પડયા પગ તો પ્રભુના

પ્રેમે બની વિવશ, ધરતી પર રહ્યા પડતા પગ તો પ્રભુના

વિંટાશે દોર હૈયે વિકારના, ના બંધાશે પગ તો પ્રભુના

બંધાશે દોર, ભક્તિના પ્રેમ સાથે, આવશે ખેંચાઈ પગ પ્રભુના

રાધા ને ગોપીઓના પ્રેમે તો, નાચી ઊઠયા હતા પગ પ્રભુના

દોર રૂપના ખેંચે માનવ હૈયાને, પ્રેમનો દોર ખેંચે પગ પ્રભુના

ના દેખાયે પગ પ્રભુના, ના દેખાયે દોર પ્રેમના, બાંધે તોય પગ પ્રભુના
View Original Increase Font Decrease Font


રહેશે દોર છૂટા, હૈયે જ્યાં છૂટા, બંધાશે ના દોર તો પ્રભુના

તૂટે દોર હૈયે જ્યાં માયાના, બંધાશે દોર ત્યાં તો પ્રભુના

હશે દોર પ્રેમના જો સાચા, બંધાશે પગ ત્યાં તો પ્રભુના

દોરે ભક્તિના ખેંચાઈ, અવનિ પર પડયા પગ તો પ્રભુના

પ્રેમે બની વિવશ, ધરતી પર રહ્યા પડતા પગ તો પ્રભુના

વિંટાશે દોર હૈયે વિકારના, ના બંધાશે પગ તો પ્રભુના

બંધાશે દોર, ભક્તિના પ્રેમ સાથે, આવશે ખેંચાઈ પગ પ્રભુના

રાધા ને ગોપીઓના પ્રેમે તો, નાચી ઊઠયા હતા પગ પ્રભુના

દોર રૂપના ખેંચે માનવ હૈયાને, પ્રેમનો દોર ખેંચે પગ પ્રભુના

ના દેખાયે પગ પ્રભુના, ના દેખાયે દોર પ્રેમના, બાંધે તોય પગ પ્રભુના
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahēśē dōra chūṭā, haiyē jyāṁ chūṭā, baṁdhāśē nā dōra tō prabhunā

tūṭē dōra haiyē jyāṁ māyānā, baṁdhāśē dōra tyāṁ tō prabhunā

haśē dōra prēmanā jō sācā, baṁdhāśē paga tyāṁ tō prabhunā

dōrē bhaktinā khēṁcāī, avani para paḍayā paga tō prabhunā

prēmē banī vivaśa, dharatī para rahyā paḍatā paga tō prabhunā

viṁṭāśē dōra haiyē vikāranā, nā baṁdhāśē paga tō prabhunā

baṁdhāśē dōra, bhaktinā prēma sāthē, āvaśē khēṁcāī paga prabhunā

rādhā nē gōpīōnā prēmē tō, nācī ūṭhayā hatā paga prabhunā

dōra rūpanā khēṁcē mānava haiyānē, prēmanō dōra khēṁcē paga prabhunā

nā dēkhāyē paga prabhunā, nā dēkhāyē dōra prēmanā, bāṁdhē tōya paga prabhunā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1649 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...164816491650...Last