BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1650 | Date: 14-Jan-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

નથી કરી ફરિયાદ પાસે તો તારી, નથી કરવી ફરિયાદ તને તો માડી

  No Audio

Nathi Kari Fariyad Pase Toh Tari, Nathi Karvi Fariyad Tane Toh Madi

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1989-01-14 1989-01-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13139 નથી કરી ફરિયાદ પાસે તો તારી, નથી કરવી ફરિયાદ તને તો માડી નથી કરી ફરિયાદ પાસે તો તારી, નથી કરવી ફરિયાદ તને તો માડી
બની મસ્ત છે વ્યાપી તું, જગના અણુએ અણુમાં, દેજે મસ્તીમાં મને મસ્ત એવો બનાવી
સુખી તું સદા રહેજે રે માતા, સદા સુખી રહેવા દેજે રે મને
જાગે જો દુઃખ તુજ હૈયે રે માતા, ત્યારે તું મને બોલાવી લેજે
ફર્યો હું તો ખૂબ જગમાં, મળ્યું ના સ્થાન કોઈ સાચું
પહોંચું જ્યારે તારી પાસે રે માડી, સ્થાન ચરણમાં થોડું તો દઈ દેજે
સમસ્ત સૃષ્ટિ પરે છે દૃષ્ટિ તો તારી, જોજે રહે તુજ પર દૃષ્ટિ તો મારી
ક્ષણભર પણ દૃષ્ટિ તો તારી, હટાવી ના દેજે મુજ પરથી તો માડી
નથી વિશાળ હૈયું રે મારું, છે વિશાળ હૈયું તો તારું
નાના મારા હૈયામાં રે માડી, વાસ ત્યાં તારો સદા કરી લેજે
Gujarati Bhajan no. 1650 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
નથી કરી ફરિયાદ પાસે તો તારી, નથી કરવી ફરિયાદ તને તો માડી
બની મસ્ત છે વ્યાપી તું, જગના અણુએ અણુમાં, દેજે મસ્તીમાં મને મસ્ત એવો બનાવી
સુખી તું સદા રહેજે રે માતા, સદા સુખી રહેવા દેજે રે મને
જાગે જો દુઃખ તુજ હૈયે રે માતા, ત્યારે તું મને બોલાવી લેજે
ફર્યો હું તો ખૂબ જગમાં, મળ્યું ના સ્થાન કોઈ સાચું
પહોંચું જ્યારે તારી પાસે રે માડી, સ્થાન ચરણમાં થોડું તો દઈ દેજે
સમસ્ત સૃષ્ટિ પરે છે દૃષ્ટિ તો તારી, જોજે રહે તુજ પર દૃષ્ટિ તો મારી
ક્ષણભર પણ દૃષ્ટિ તો તારી, હટાવી ના દેજે મુજ પરથી તો માડી
નથી વિશાળ હૈયું રે મારું, છે વિશાળ હૈયું તો તારું
નાના મારા હૈયામાં રે માડી, વાસ ત્યાં તારો સદા કરી લેજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
nathī karī phariyāda pāsē tō tārī, nathī karavī phariyāda tanē tō māḍī
banī masta chē vyāpī tuṁ, jaganā aṇuē aṇumāṁ, dējē mastīmāṁ manē masta ēvō banāvī
sukhī tuṁ sadā rahējē rē mātā, sadā sukhī rahēvā dējē rē manē
jāgē jō duḥkha tuja haiyē rē mātā, tyārē tuṁ manē bōlāvī lējē
pharyō huṁ tō khūba jagamāṁ, malyuṁ nā sthāna kōī sācuṁ
pahōṁcuṁ jyārē tārī pāsē rē māḍī, sthāna caraṇamāṁ thōḍuṁ tō daī dējē
samasta sr̥ṣṭi parē chē dr̥ṣṭi tō tārī, jōjē rahē tuja para dr̥ṣṭi tō mārī
kṣaṇabhara paṇa dr̥ṣṭi tō tārī, haṭāvī nā dējē muja parathī tō māḍī
nathī viśāla haiyuṁ rē māruṁ, chē viśāla haiyuṁ tō tāruṁ
nānā mārā haiyāmāṁ rē māḍī, vāsa tyāṁ tārō sadā karī lējē
First...16461647164816491650...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall