Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1673 | Date: 25-Jan-1989
થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે
Thōḍuṁ kahī dējē rē māḍī, ājē mārā kānamāṁ rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1673 | Date: 25-Jan-1989

થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે

  No Audio

thōḍuṁ kahī dējē rē māḍī, ājē mārā kānamāṁ rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1989-01-25 1989-01-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13162 થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે

   તને રીઝવવાની રીત તો સાચી રે

નથી રિઝાઈ તું રે માડી, તો આજ સુધી રે

   હશે રીત તો મારી ખોટી રે

કદી એક રીત, કદી બીજી રીત અજમાવી રે

   રીતમાં તો થાતી રહી બદલ-બદલી રે

છું અજ્ઞાન, અબુધ, માનું તોય મને જ્ઞાની રે

   આવી-આવી પાસે, પાછી તું જાતી છટકી રે

પૂછું કોને, છીએ સરખા, દેખાય ના કોઈ સાચું રે

   અટવાઈ, અટવાઈ રહ્યો, ઠોકર તો ખાતો રે

વેળા આવી, વેળા આવી, વેળા ના પકડાઈ રે

   આપે વેળા, આપજે શક્તિ પકડવા રે

સાચું શું છે એક તું જાણે, સાચું મને સમજાવજે રે

   દઈ મદદ તારી, તારી પાસે પહોંચાડજે રે
View Original Increase Font Decrease Font


થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે

   તને રીઝવવાની રીત તો સાચી રે

નથી રિઝાઈ તું રે માડી, તો આજ સુધી રે

   હશે રીત તો મારી ખોટી રે

કદી એક રીત, કદી બીજી રીત અજમાવી રે

   રીતમાં તો થાતી રહી બદલ-બદલી રે

છું અજ્ઞાન, અબુધ, માનું તોય મને જ્ઞાની રે

   આવી-આવી પાસે, પાછી તું જાતી છટકી રે

પૂછું કોને, છીએ સરખા, દેખાય ના કોઈ સાચું રે

   અટવાઈ, અટવાઈ રહ્યો, ઠોકર તો ખાતો રે

વેળા આવી, વેળા આવી, વેળા ના પકડાઈ રે

   આપે વેળા, આપજે શક્તિ પકડવા રે

સાચું શું છે એક તું જાણે, સાચું મને સમજાવજે રે

   દઈ મદદ તારી, તારી પાસે પહોંચાડજે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thōḍuṁ kahī dējē rē māḍī, ājē mārā kānamāṁ rē

   tanē rījhavavānī rīta tō sācī rē

nathī rijhāī tuṁ rē māḍī, tō āja sudhī rē

   haśē rīta tō mārī khōṭī rē

kadī ēka rīta, kadī bījī rīta ajamāvī rē

   rītamāṁ tō thātī rahī badala-badalī rē

chuṁ ajñāna, abudha, mānuṁ tōya manē jñānī rē

   āvī-āvī pāsē, pāchī tuṁ jātī chaṭakī rē

pūchuṁ kōnē, chīē sarakhā, dēkhāya nā kōī sācuṁ rē

   aṭavāī, aṭavāī rahyō, ṭhōkara tō khātō rē

vēlā āvī, vēlā āvī, vēlā nā pakaḍāī rē

   āpē vēlā, āpajē śakti pakaḍavā rē

sācuṁ śuṁ chē ēka tuṁ jāṇē, sācuṁ manē samajāvajē rē

   daī madada tārī, tārī pāsē pahōṁcāḍajē rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1673 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...167216731674...Last