BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1673 | Date: 25-Jan-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે, તને રીઝવવાની રીત તો સાચી રે

  No Audio

Thodu Kahi Deje Re Madi, Aaje Maar Kanma Re, Tane Rijhvvani Reet Toh Sachi Re

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)


1989-01-25 1989-01-25 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13162 થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે, તને રીઝવવાની રીત તો સાચી રે થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે, તને રીઝવવાની રીત તો સાચી રે
નથી રિઝાઈ તું રે માડી, તો આજ સુધી રે, હશે રીત તો મારી ખોટી રે
કદી એક રીત, કદી બીજી રીત અજમાવી રે, રીતમાં તો થાતી રહી બદલ-બદલી રે
છું અજ્ઞાન, અબુધ માનું તોયે મને જ્ઞાની રે, આવી, આવી પાસે, પાછી તું જાતી છટકી રે
પૂછું કોને, છીએ સરખા, દેખાય ના કોઈ સાચું રે, અટવાઈ, અટવાઈ રહ્યો ઠોકર તો ખાતો રે
વેળા આવી, વેળા આવી, વેળા ના પકડાઈ રે, આપે વેળા, આપજે શક્તિ પકડવા રે
સાચું શું છે એક તું જાણે, સાચું મને સમજાવજે રે, દઈ મદદ તારી, તારી પાસે પહોંચાડજે રે
Gujarati Bhajan no. 1673 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થોડું કહી દેજે રે માડી, આજે મારા કાનમાં રે, તને રીઝવવાની રીત તો સાચી રે
નથી રિઝાઈ તું રે માડી, તો આજ સુધી રે, હશે રીત તો મારી ખોટી રે
કદી એક રીત, કદી બીજી રીત અજમાવી રે, રીતમાં તો થાતી રહી બદલ-બદલી રે
છું અજ્ઞાન, અબુધ માનું તોયે મને જ્ઞાની રે, આવી, આવી પાસે, પાછી તું જાતી છટકી રે
પૂછું કોને, છીએ સરખા, દેખાય ના કોઈ સાચું રે, અટવાઈ, અટવાઈ રહ્યો ઠોકર તો ખાતો રે
વેળા આવી, વેળા આવી, વેળા ના પકડાઈ રે, આપે વેળા, આપજે શક્તિ પકડવા રે
સાચું શું છે એક તું જાણે, સાચું મને સમજાવજે રે, દઈ મદદ તારી, તારી પાસે પહોંચાડજે રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thōḍuṁ kahī dējē rē māḍī, ājē mārā kānamāṁ rē, tanē rījhavavānī rīta tō sācī rē
nathī rijhāī tuṁ rē māḍī, tō āja sudhī rē, haśē rīta tō mārī khōṭī rē
kadī ēka rīta, kadī bījī rīta ajamāvī rē, rītamāṁ tō thātī rahī badala-badalī rē
chuṁ ajñāna, abudha mānuṁ tōyē manē jñānī rē, āvī, āvī pāsē, pāchī tuṁ jātī chaṭakī rē
pūchuṁ kōnē, chīē sarakhā, dēkhāya nā kōī sācuṁ rē, aṭavāī, aṭavāī rahyō ṭhōkara tō khātō rē
vēlā āvī, vēlā āvī, vēlā nā pakaḍāī rē, āpē vēlā, āpajē śakti pakaḍavā rē
sācuṁ śuṁ chē ēka tuṁ jāṇē, sācuṁ manē samajāvajē rē, daī madada tārī, tārī pāsē pahōṁcāḍajē rē
First...16711672167316741675...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall