BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1688 | Date: 02-Feb-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

મળ્યું જીવનમાં તો જે જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે

  No Audio

Madyu Jivanma Toh Je Je, Karyo Upyog Toh Thodo, Vedfayu Jhajhu Re

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-02-02 1989-02-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13177 મળ્યું જીવનમાં તો જે જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે મળ્યું જીવનમાં તો જે જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે
મળ્યો સમય તો જે જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યો ઝાઝો રે
મળ્યું ખાવા અન્ન તો જે, કર્યો ઉપયોગ થોડો, વેડફ્યું તો ઝાઝું રે
મળી તો લક્ષ્મી જે, કીધો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફી તો ઝાઝી રે
કર્તાએ તો દીધું બધું ભરપૂર, ના કીધો ઉપયોગ તો સાચો રે
સંજોગ તો બહુ દીધા, કીધા ઉપયોગ થોડા, ચૂક્યા તો ઝાઝા રે
જ્ઞાન પણ જીવનમાં દીધું ઘણું, પચાવ્યું થોડું, વહી ગયું ઝાઝું રે
મળી સગવડ જીવનમાં જે, કીધો ઉપયોગ થોડો, ફરિયાદ ઝાઝી રે
દીધું કુદરતે જળ તો ઝાઝું, કીધો ઉપયોગ થોડો, બગાડ તો ઝાઝો રે
Gujarati Bhajan no. 1688 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મળ્યું જીવનમાં તો જે જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે
મળ્યો સમય તો જે જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યો ઝાઝો રે
મળ્યું ખાવા અન્ન તો જે, કર્યો ઉપયોગ થોડો, વેડફ્યું તો ઝાઝું રે
મળી તો લક્ષ્મી જે, કીધો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફી તો ઝાઝી રે
કર્તાએ તો દીધું બધું ભરપૂર, ના કીધો ઉપયોગ તો સાચો રે
સંજોગ તો બહુ દીધા, કીધા ઉપયોગ થોડા, ચૂક્યા તો ઝાઝા રે
જ્ઞાન પણ જીવનમાં દીધું ઘણું, પચાવ્યું થોડું, વહી ગયું ઝાઝું રે
મળી સગવડ જીવનમાં જે, કીધો ઉપયોગ થોડો, ફરિયાદ ઝાઝી રે
દીધું કુદરતે જળ તો ઝાઝું, કીધો ઉપયોગ થોડો, બગાડ તો ઝાઝો રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
malyuṁ jīvanamāṁ tō jē jē, karyō upayōga tō thōḍō, vēḍaphyuṁ jhājhuṁ rē
malyō samaya tō jē jē, karyō upayōga tō thōḍō, vēḍaphyō jhājhō rē
malyuṁ khāvā anna tō jē, karyō upayōga thōḍō, vēḍaphyuṁ tō jhājhuṁ rē
malī tō lakṣmī jē, kīdhō upayōga tō thōḍō, vēḍaphī tō jhājhī rē
kartāē tō dīdhuṁ badhuṁ bharapūra, nā kīdhō upayōga tō sācō rē
saṁjōga tō bahu dīdhā, kīdhā upayōga thōḍā, cūkyā tō jhājhā rē
jñāna paṇa jīvanamāṁ dīdhuṁ ghaṇuṁ, pacāvyuṁ thōḍuṁ, vahī gayuṁ jhājhuṁ rē
malī sagavaḍa jīvanamāṁ jē, kīdhō upayōga thōḍō, phariyāda jhājhī rē
dīdhuṁ kudaratē jala tō jhājhuṁ, kīdhō upayōga thōḍō, bagāḍa tō jhājhō rē
First...16861687168816891690...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall