Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1688 | Date: 02-Feb-1989
મળ્યું જીવનમાં તો જે-જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે
Malyuṁ jīvanamāṁ tō jē-jē, karyō upayōga tō thōḍō, vēḍaphyuṁ jhājhuṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1688 | Date: 02-Feb-1989

મળ્યું જીવનમાં તો જે-જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે

  No Audio

malyuṁ jīvanamāṁ tō jē-jē, karyō upayōga tō thōḍō, vēḍaphyuṁ jhājhuṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-02-02 1989-02-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13177 મળ્યું જીવનમાં તો જે-જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે મળ્યું જીવનમાં તો જે-જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે

મળ્યો સમય તો જે-જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યો ઝાઝો રે

મળ્યું ખાવા અન્ન તો જે, કર્યો ઉપયોગ થોડો, વેડફ્યું તો ઝાઝું રે

મળી તો લક્ષ્મી જે, કીધો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફી તો ઝાઝી રે

કર્તાએ તો દીધું બધું ભરપૂર, ના કીધો ઉપયોગ તો સાચો રે

સંજોગ તો બહુ દીધા, કીધા ઉપયોગ થોડા, ચૂક્યા તો ઝાઝા રે

જ્ઞાન પણ જીવનમાં દીધું ઘણું, પચાવ્યું થોડું, વહી ગયું ઝાઝું રે

મળી સગવડ જીવનમાં જે, કીધો ઉપયોગ થોડો, ફરિયાદ ઝાઝી રે

દીધું કુદરતે જળ તો ઝાઝું, કીધો ઉપયોગ થોડો, બગાડ તો ઝાઝો રે
View Original Increase Font Decrease Font


મળ્યું જીવનમાં તો જે-જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યું ઝાઝું રે

મળ્યો સમય તો જે-જે, કર્યો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફ્યો ઝાઝો રે

મળ્યું ખાવા અન્ન તો જે, કર્યો ઉપયોગ થોડો, વેડફ્યું તો ઝાઝું રે

મળી તો લક્ષ્મી જે, કીધો ઉપયોગ તો થોડો, વેડફી તો ઝાઝી રે

કર્તાએ તો દીધું બધું ભરપૂર, ના કીધો ઉપયોગ તો સાચો રે

સંજોગ તો બહુ દીધા, કીધા ઉપયોગ થોડા, ચૂક્યા તો ઝાઝા રે

જ્ઞાન પણ જીવનમાં દીધું ઘણું, પચાવ્યું થોડું, વહી ગયું ઝાઝું રે

મળી સગવડ જીવનમાં જે, કીધો ઉપયોગ થોડો, ફરિયાદ ઝાઝી રે

દીધું કુદરતે જળ તો ઝાઝું, કીધો ઉપયોગ થોડો, બગાડ તો ઝાઝો રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malyuṁ jīvanamāṁ tō jē-jē, karyō upayōga tō thōḍō, vēḍaphyuṁ jhājhuṁ rē

malyō samaya tō jē-jē, karyō upayōga tō thōḍō, vēḍaphyō jhājhō rē

malyuṁ khāvā anna tō jē, karyō upayōga thōḍō, vēḍaphyuṁ tō jhājhuṁ rē

malī tō lakṣmī jē, kīdhō upayōga tō thōḍō, vēḍaphī tō jhājhī rē

kartāē tō dīdhuṁ badhuṁ bharapūra, nā kīdhō upayōga tō sācō rē

saṁjōga tō bahu dīdhā, kīdhā upayōga thōḍā, cūkyā tō jhājhā rē

jñāna paṇa jīvanamāṁ dīdhuṁ ghaṇuṁ, pacāvyuṁ thōḍuṁ, vahī gayuṁ jhājhuṁ rē

malī sagavaḍa jīvanamāṁ jē, kīdhō upayōga thōḍō, phariyāda jhājhī rē

dīdhuṁ kudaratē jala tō jhājhuṁ, kīdhō upayōga thōḍō, bagāḍa tō jhājhō rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1688 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...168716881689...Last