BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1710 | Date: 13-Feb-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

છેડો તાણશો જો ખોટો, ગાંઠ તો પડી જાશે

  No Audio

Chedo Tadosho Je Khoto, Gath Toh Padi Jashe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-02-13 1989-02-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13199 છેડો તાણશો જો ખોટો, ગાંઠ તો પડી જાશે છેડો તાણશો જો ખોટો, ગાંઠ તો પડી જાશે
ખેંચતા ગાંઠ સરકણી, ગાંઠ તો છૂટી જાશે
ખેંચતા મીણો ગાંઠ, ગાંઠ તો પાકી થાશે
થાશે એક છેડો જો ઢીલો, ગાંઠ જલદી છૂટી જાશે
બાંધશો ના ગાંઠ મનમાં, તણાતા વધતી જાશે
રાખશો મન જો ઢીલું, પડેલ ગાંઠ છૂટતી જાશે
બાંધશો ગાંઠ મનની, પ્રભુમાં ગાંઠ એ મજબૂત રહેશે
બાંધશો ગાંઠ માયામાં, ગાંઠ એ ત્યાં પાકી થાશે
Gujarati Bhajan no. 1710 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છેડો તાણશો જો ખોટો, ગાંઠ તો પડી જાશે
ખેંચતા ગાંઠ સરકણી, ગાંઠ તો છૂટી જાશે
ખેંચતા મીણો ગાંઠ, ગાંઠ તો પાકી થાશે
થાશે એક છેડો જો ઢીલો, ગાંઠ જલદી છૂટી જાશે
બાંધશો ના ગાંઠ મનમાં, તણાતા વધતી જાશે
રાખશો મન જો ઢીલું, પડેલ ગાંઠ છૂટતી જાશે
બાંધશો ગાંઠ મનની, પ્રભુમાં ગાંઠ એ મજબૂત રહેશે
બાંધશો ગાંઠ માયામાં, ગાંઠ એ ત્યાં પાકી થાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chēḍō tāṇaśō jō khōṭō, gāṁṭha tō paḍī jāśē
khēṁcatā gāṁṭha sarakaṇī, gāṁṭha tō chūṭī jāśē
khēṁcatā mīṇō gāṁṭha, gāṁṭha tō pākī thāśē
thāśē ēka chēḍō jō ḍhīlō, gāṁṭha jaladī chūṭī jāśē
bāṁdhaśō nā gāṁṭha manamāṁ, taṇātā vadhatī jāśē
rākhaśō mana jō ḍhīluṁ, paḍēla gāṁṭha chūṭatī jāśē
bāṁdhaśō gāṁṭha mananī, prabhumāṁ gāṁṭha ē majabūta rahēśē
bāṁdhaśō gāṁṭha māyāmāṁ, gāṁṭha ē tyāṁ pākī thāśē
First...17061707170817091710...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall