Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1725 | Date: 20-Feb-1989
અમાપ આ વિશ્વમાં છીએ રે, આપણે એકલા ને એકલા
Amāpa ā viśvamāṁ chīē rē, āpaṇē ēkalā nē ēkalā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1725 | Date: 20-Feb-1989

અમાપ આ વિશ્વમાં છીએ રે, આપણે એકલા ને એકલા

  No Audio

amāpa ā viśvamāṁ chīē rē, āpaṇē ēkalā nē ēkalā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-02-20 1989-02-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13214 અમાપ આ વિશ્વમાં છીએ રે, આપણે એકલા ને એકલા અમાપ આ વિશ્વમાં છીએ રે, આપણે એકલા ને એકલા

શ્વાસે-શ્વાસે રહ્યા સાથે રે જે, રહેશે સાથે એ તો કેટલા

રહેશે સુખમાં તો સહુ સાથે રે, રહેશે સુખના દિન તો કેટલા

વીતશે ના દુઃખના દિનો રે, રહેશે દિન દુઃખના કેટલા

તનની દીવાલ આવે રે વચ્ચે, તોડી, ઊતરશે ઊંડા કેટલા

ના રહેશે કોઈ, રહેશે કટેલા, સુખેદુઃખે સાથે કેટલા

જનમી આવ્યા જગમાં, રહ્યા જીવનમાં હસતા કેટલા

માયા વળગી છે સહુને, ડૂબ્યા ને તર્યા એમાં કેટલા

ધરી જનમ આવ્યા સહુ જગમાં, રહ્યા કાયમ કેટલા

બની માનવ આવ્યા સહુ, પામ્યા પ્રભુને તો કેટલા
View Original Increase Font Decrease Font


અમાપ આ વિશ્વમાં છીએ રે, આપણે એકલા ને એકલા

શ્વાસે-શ્વાસે રહ્યા સાથે રે જે, રહેશે સાથે એ તો કેટલા

રહેશે સુખમાં તો સહુ સાથે રે, રહેશે સુખના દિન તો કેટલા

વીતશે ના દુઃખના દિનો રે, રહેશે દિન દુઃખના કેટલા

તનની દીવાલ આવે રે વચ્ચે, તોડી, ઊતરશે ઊંડા કેટલા

ના રહેશે કોઈ, રહેશે કટેલા, સુખેદુઃખે સાથે કેટલા

જનમી આવ્યા જગમાં, રહ્યા જીવનમાં હસતા કેટલા

માયા વળગી છે સહુને, ડૂબ્યા ને તર્યા એમાં કેટલા

ધરી જનમ આવ્યા સહુ જગમાં, રહ્યા કાયમ કેટલા

બની માનવ આવ્યા સહુ, પામ્યા પ્રભુને તો કેટલા
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

amāpa ā viśvamāṁ chīē rē, āpaṇē ēkalā nē ēkalā

śvāsē-śvāsē rahyā sāthē rē jē, rahēśē sāthē ē tō kēṭalā

rahēśē sukhamāṁ tō sahu sāthē rē, rahēśē sukhanā dina tō kēṭalā

vītaśē nā duḥkhanā dinō rē, rahēśē dina duḥkhanā kēṭalā

tananī dīvāla āvē rē vaccē, tōḍī, ūtaraśē ūṁḍā kēṭalā

nā rahēśē kōī, rahēśē kaṭēlā, sukhēduḥkhē sāthē kēṭalā

janamī āvyā jagamāṁ, rahyā jīvanamāṁ hasatā kēṭalā

māyā valagī chē sahunē, ḍūbyā nē taryā ēmāṁ kēṭalā

dharī janama āvyā sahu jagamāṁ, rahyā kāyama kēṭalā

banī mānava āvyā sahu, pāmyā prabhunē tō kēṭalā
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1725 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...172317241725...Last