Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1743 | Date: 28-Feb-1989
જાગશે જ્યાં હૈયે કૂડો ભાવ, પડઘો એનો પડી જાશે
Jāgaśē jyāṁ haiyē kūḍō bhāva, paḍaghō ēnō paḍī jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1743 | Date: 28-Feb-1989

જાગશે જ્યાં હૈયે કૂડો ભાવ, પડઘો એનો પડી જાશે

  No Audio

jāgaśē jyāṁ haiyē kūḍō bhāva, paḍaghō ēnō paḍī jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-02-28 1989-02-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13232 જાગશે જ્યાં હૈયે કૂડો ભાવ, પડઘો એનો પડી જાશે જાગશે જ્યાં હૈયે કૂડો ભાવ, પડઘો એનો પડી જાશે

રાખ્યો હશે છુપાવી ઊંડે, ઉપર એક દિન આવી જાશે

હશે રોક્યા હૈયાના આંસુ જ્યાં, એક દિન એ વહી જાશે

હશે કર્યા જ્યાં છુપા પાપ, એક દિન એ પોકારી જાશે

વહેશે જ્યાં પ્રેમનાં શુદ્ધ ભાવ, પાવન એ કરી જાશે

જાગશે હૈયે જ્યાં ક્રોધના ભાવ, મુખ એ કહી જાશે

વ્હેશે જ્યાં હૈયે પ્રેમના ભાવ, જગ એનું બની જાશે

વ્યાપશે જ્યાં હૈયે કચવાટ, દુઃખ એ નોતરી જાશે

જાગશે જ્યાં હૈયે શુદ્ધ ભાવ, તન્મયતા જાગી જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


જાગશે જ્યાં હૈયે કૂડો ભાવ, પડઘો એનો પડી જાશે

રાખ્યો હશે છુપાવી ઊંડે, ઉપર એક દિન આવી જાશે

હશે રોક્યા હૈયાના આંસુ જ્યાં, એક દિન એ વહી જાશે

હશે કર્યા જ્યાં છુપા પાપ, એક દિન એ પોકારી જાશે

વહેશે જ્યાં પ્રેમનાં શુદ્ધ ભાવ, પાવન એ કરી જાશે

જાગશે હૈયે જ્યાં ક્રોધના ભાવ, મુખ એ કહી જાશે

વ્હેશે જ્યાં હૈયે પ્રેમના ભાવ, જગ એનું બની જાશે

વ્યાપશે જ્યાં હૈયે કચવાટ, દુઃખ એ નોતરી જાશે

જાગશે જ્યાં હૈયે શુદ્ધ ભાવ, તન્મયતા જાગી જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jāgaśē jyāṁ haiyē kūḍō bhāva, paḍaghō ēnō paḍī jāśē

rākhyō haśē chupāvī ūṁḍē, upara ēka dina āvī jāśē

haśē rōkyā haiyānā āṁsu jyāṁ, ēka dina ē vahī jāśē

haśē karyā jyāṁ chupā pāpa, ēka dina ē pōkārī jāśē

vahēśē jyāṁ prēmanāṁ śuddha bhāva, pāvana ē karī jāśē

jāgaśē haiyē jyāṁ krōdhanā bhāva, mukha ē kahī jāśē

vhēśē jyāṁ haiyē prēmanā bhāva, jaga ēnuṁ banī jāśē

vyāpaśē jyāṁ haiyē kacavāṭa, duḥkha ē nōtarī jāśē

jāgaśē jyāṁ haiyē śuddha bhāva, tanmayatā jāgī jāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1743 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...174117421743...Last