Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1775 | Date: 17-Mar-1989
છતી આંખે, ભર અજવાળે, ના જે જોઈ શકે
Chatī āṁkhē, bhara ajavālē, nā jē jōī śakē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1775 | Date: 17-Mar-1989

છતી આંખે, ભર અજવાળે, ના જે જોઈ શકે

  No Audio

chatī āṁkhē, bhara ajavālē, nā jē jōī śakē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-03-17 1989-03-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13264 છતી આંખે, ભર અજવાળે, ના જે જોઈ શકે છતી આંખે, ભર અજવાળે, ના જે જોઈ શકે

કાં, એ તો અંધ હશે, કાં આંખે પાટો બાંધ્યો હશે

છતાં પગે, લાંબી સફરે, જે રસ્તો ના કાપે

કાં એ તો થાક્યો હશે, કાં એ તો પાંગળો હશે

થાળ ભોજનનો સામે ભર્યો હશે, છતાં હાથે ના ખાઈ શકે

કાં પેટ એનું ભર્યું હશે, કાં હૈયે આળસે ઘેર્યું હશે

અન્યાય થાતો ના જોઈ શકે, સામનો ના એ કરી શકે

કાં તો એ નિર્બળ હશે, કાં તો એ મજબૂર હશે

મોટા અવાજે પોકાર પડે, ના જો એ સાંભળી શકે

કાં એ તો બહેરો હશે, કાં એ તો બેધ્યાન હશે
View Original Increase Font Decrease Font


છતી આંખે, ભર અજવાળે, ના જે જોઈ શકે

કાં, એ તો અંધ હશે, કાં આંખે પાટો બાંધ્યો હશે

છતાં પગે, લાંબી સફરે, જે રસ્તો ના કાપે

કાં એ તો થાક્યો હશે, કાં એ તો પાંગળો હશે

થાળ ભોજનનો સામે ભર્યો હશે, છતાં હાથે ના ખાઈ શકે

કાં પેટ એનું ભર્યું હશે, કાં હૈયે આળસે ઘેર્યું હશે

અન્યાય થાતો ના જોઈ શકે, સામનો ના એ કરી શકે

કાં તો એ નિર્બળ હશે, કાં તો એ મજબૂર હશે

મોટા અવાજે પોકાર પડે, ના જો એ સાંભળી શકે

કાં એ તો બહેરો હશે, કાં એ તો બેધ્યાન હશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chatī āṁkhē, bhara ajavālē, nā jē jōī śakē

kāṁ, ē tō aṁdha haśē, kāṁ āṁkhē pāṭō bāṁdhyō haśē

chatāṁ pagē, lāṁbī sapharē, jē rastō nā kāpē

kāṁ ē tō thākyō haśē, kāṁ ē tō pāṁgalō haśē

thāla bhōjananō sāmē bharyō haśē, chatāṁ hāthē nā khāī śakē

kāṁ pēṭa ēnuṁ bharyuṁ haśē, kāṁ haiyē ālasē ghēryuṁ haśē

anyāya thātō nā jōī śakē, sāmanō nā ē karī śakē

kāṁ tō ē nirbala haśē, kāṁ tō ē majabūra haśē

mōṭā avājē pōkāra paḍē, nā jō ē sāṁbhalī śakē

kāṁ ē tō bahērō haśē, kāṁ ē tō bēdhyāna haśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1775 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...177417751776...Last