Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1801 | Date: 01-Apr-1989
દ્વાર માનવના માનવ માટે કદી બંધ રહ્યા છે
Dvāra mānavanā mānava māṭē kadī baṁdha rahyā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1801 | Date: 01-Apr-1989

દ્વાર માનવના માનવ માટે કદી બંધ રહ્યા છે

  No Audio

dvāra mānavanā mānava māṭē kadī baṁdha rahyā chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-01 1989-04-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13290 દ્વાર માનવના માનવ માટે કદી બંધ રહ્યા છે દ્વાર માનવના માનવ માટે કદી બંધ રહ્યા છે

દ્વાર પ્રભુના તો, સહુના કાજે તો સદા ખુલ્લા છે

પાપ આચરતા રહી, પાપીને માનવે ધુતકાર્યા છે

નિષ્પાપ પ્રભુએ તો, પાપીને ભી સુધાર્યા છે

સુખે, કદી દુઃખે ભી માનવ, પ્રભુને તો ભૂલ્યા છે

પ્રભુએ સર્વને બાળ જાણી, યાદ સદા રાખ્યા છે

માને ન માને, સહુને પ્રભુએ એકસરખા સત્કાર્યા છે

માનવને સત્કાર ઘટતા, મગજ તેના ફાટયા છે

થોડું કર્મો કરતા, માનવ અહંમમાં તો ડૂબ્યા છે

સર્વકર્તા રહીને, પ્રભુ, સદા નિરાભિમાની રહ્યા છે
View Original Increase Font Decrease Font


દ્વાર માનવના માનવ માટે કદી બંધ રહ્યા છે

દ્વાર પ્રભુના તો, સહુના કાજે તો સદા ખુલ્લા છે

પાપ આચરતા રહી, પાપીને માનવે ધુતકાર્યા છે

નિષ્પાપ પ્રભુએ તો, પાપીને ભી સુધાર્યા છે

સુખે, કદી દુઃખે ભી માનવ, પ્રભુને તો ભૂલ્યા છે

પ્રભુએ સર્વને બાળ જાણી, યાદ સદા રાખ્યા છે

માને ન માને, સહુને પ્રભુએ એકસરખા સત્કાર્યા છે

માનવને સત્કાર ઘટતા, મગજ તેના ફાટયા છે

થોડું કર્મો કરતા, માનવ અહંમમાં તો ડૂબ્યા છે

સર્વકર્તા રહીને, પ્રભુ, સદા નિરાભિમાની રહ્યા છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dvāra mānavanā mānava māṭē kadī baṁdha rahyā chē

dvāra prabhunā tō, sahunā kājē tō sadā khullā chē

pāpa ācaratā rahī, pāpīnē mānavē dhutakāryā chē

niṣpāpa prabhuē tō, pāpīnē bhī sudhāryā chē

sukhē, kadī duḥkhē bhī mānava, prabhunē tō bhūlyā chē

prabhuē sarvanē bāla jāṇī, yāda sadā rākhyā chē

mānē na mānē, sahunē prabhuē ēkasarakhā satkāryā chē

mānavanē satkāra ghaṭatā, magaja tēnā phāṭayā chē

thōḍuṁ karmō karatā, mānava ahaṁmamāṁ tō ḍūbyā chē

sarvakartā rahīnē, prabhu, sadā nirābhimānī rahyā chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

The doors of human beings have remained shut for each other many times.

The doors of God have always remained open for everyone.

The sinners are always hated by other humans,

God (who is free of sins) has given a chance to even the sinners to rectify.

Sometimes, man forgets about God in his happiness, and sometimes in his agony too.

God considers everyone as his children and remembers every single one of them.

Whether one believes or not, God respects everyone equally.

Upon losing respect from others, a man gets distressed.

After performing the action, a man gloats in ego,

Despite being the doer of everything, God is egoless.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1801 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...180118021803...Last