BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1802 | Date: 01-Apr-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

કંઈ નથી, કંઈ નથીમાં છે બધું, હટતાં બધું ત્યાં કંઈ નથી

  No Audio

Kai Nathi, Kai Nathima Che Badhu, Hatta Badhu Tya Kai Nathi

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-04-01 1989-04-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13291 કંઈ નથી, કંઈ નથીમાં છે બધું, હટતાં બધું ત્યાં કંઈ નથી કંઈ નથી, કંઈ નથીમાં છે બધું, હટતાં બધું ત્યાં કંઈ નથી
દેખાય આજે, તે ના હતું, દેખાય છે એ રહેવાનું નથી
કંઈકે એને શૂન્ય કહ્યું, કોઈકે એને તો પૂર્ણ કીધું
શૂન્ય કહો કે પૂર્ણ કહો, સમાયું છે એમાં તો બધું
કોઈકે એને આકાશ કહ્યું, કોઈકે એને તો તેજ ગણ્યું
હટતા એમાંથી આવરણ બધા, ત્યાં તો કાંઈ ના રહ્યું
જાગશે આવરણ એમાં ઘણાં, થાશે દૂર જ્યાં એ બધાં
કંઈ નથી તો રહેશે ત્યાં, કાંઈ નથી વિના બીજું કંઈ નથી
કંઈ નથીમાં છે ઘણું, કંઈ નથી તો કોઈ અંત નથી
ઉપર કોઈ નથી, નીચે કોઈ નથી, બહાર કોઈ નથી, અંદર કંઈ નથી
Gujarati Bhajan no. 1802 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કંઈ નથી, કંઈ નથીમાં છે બધું, હટતાં બધું ત્યાં કંઈ નથી
દેખાય આજે, તે ના હતું, દેખાય છે એ રહેવાનું નથી
કંઈકે એને શૂન્ય કહ્યું, કોઈકે એને તો પૂર્ણ કીધું
શૂન્ય કહો કે પૂર્ણ કહો, સમાયું છે એમાં તો બધું
કોઈકે એને આકાશ કહ્યું, કોઈકે એને તો તેજ ગણ્યું
હટતા એમાંથી આવરણ બધા, ત્યાં તો કાંઈ ના રહ્યું
જાગશે આવરણ એમાં ઘણાં, થાશે દૂર જ્યાં એ બધાં
કંઈ નથી તો રહેશે ત્યાં, કાંઈ નથી વિના બીજું કંઈ નથી
કંઈ નથીમાં છે ઘણું, કંઈ નથી તો કોઈ અંત નથી
ઉપર કોઈ નથી, નીચે કોઈ નથી, બહાર કોઈ નથી, અંદર કંઈ નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kaṁī nathī, kaṁī nathīmāṁ chē badhuṁ, haṭatāṁ badhuṁ tyāṁ kaṁī nathī
dēkhāya ājē, tē nā hatuṁ, dēkhāya chē ē rahēvānuṁ nathī
kaṁīkē ēnē śūnya kahyuṁ, kōīkē ēnē tō pūrṇa kīdhuṁ
śūnya kahō kē pūrṇa kahō, samāyuṁ chē ēmāṁ tō badhuṁ
kōīkē ēnē ākāśa kahyuṁ, kōīkē ēnē tō tēja gaṇyuṁ
haṭatā ēmāṁthī āvaraṇa badhā, tyāṁ tō kāṁī nā rahyuṁ
jāgaśē āvaraṇa ēmāṁ ghaṇāṁ, thāśē dūra jyāṁ ē badhāṁ
kaṁī nathī tō rahēśē tyāṁ, kāṁī nathī vinā bījuṁ kaṁī nathī
kaṁī nathīmāṁ chē ghaṇuṁ, kaṁī nathī tō kōī aṁta nathī
upara kōī nathī, nīcē kōī nathī, bahāra kōī nathī, aṁdara kaṁī nathī

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

There is nothing, in that nothing, there is everything. When this everything is unfolded, there will be nothing.

What is seen today, that was not there before. And, what we see today, will not remain there tomorrow.

Many have called it zero, and many have called it a whole.
Whether you call it zero or a whole, everything is in there.

Many have called it a sky, and many have called it a brilliance.
Unfolding the layers of it, there remains nothing.

Many layers will rise as they start getting unfolded. Nothing will remain there. There will remain nothing else, except nothing.

There is a whole lot in nothing, it is not the end.
There will be nothing above, nothing below, nothing outside and nothing inside.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining the ultimate state of nothingness. When one experiences this state of nothingness, then one is liberated. Shunyakara is the ultimate state of Divine consciousness. Nothingness is the ultimate source of knowledge. There is nothing to attain after the state of nothingness.

First...18011802180318041805...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall