Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1808 | Date: 06-Apr-1989
કુદરત દે છે ઇશારો જગમાં સહુને, સમજુ એ જલદી સમજી જાય
Kudarata dē chē iśārō jagamāṁ sahunē, samaju ē jaladī samajī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1808 | Date: 06-Apr-1989

કુદરત દે છે ઇશારો જગમાં સહુને, સમજુ એ જલદી સમજી જાય

  Audio

kudarata dē chē iśārō jagamāṁ sahunē, samaju ē jaladī samajī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-06 1989-04-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13297 કુદરત દે છે ઇશારો જગમાં સહુને, સમજુ એ જલદી સમજી જાય કુદરત દે છે ઇશારો જગમાં સહુને, સમજુ એ જલદી સમજી જાય

કોઈ એને અણસાર ગણે, કોઈ એને પ્રેરણા કહી જાય

કોઈ એને ભાવિદર્શન કહે, કોઈ ભવિષ્યવાણી કહી જાય

ઘેરાતાં મુશ્કેલીમાં અંધકારે, તેજ સૂચન એ તો દઈ જાય

સમજે, વર્તે, ઇશારે એના, મૂંઝવણે માર્ગ તો મળી જાય

યાદ કરતા, યાદ આવે, મળ્યા ઇશારા તો જીવનમાં ઘણાં

વર્ત્યા જ્યારે જ્યારે એ આધારે, મારગ સરળ બની જાય

અહં, અભિમાને, લોભ લાલચે, અટકાવ્યા દ્વાર એના સદાય

ત્યજ્યા જ્યાં એ આવરણો, મળ્યો એને તો ત્યાં પ્રકાશ

તેજપૂંજ સદા તેજ ફેંકે, ઝીલવો ના ઝીલવો છે આપણે હાથ

ભેદભાવ વિના એ મારગ ચીંધે, ચાલવું છે આપણે હાથ
https://www.youtube.com/watch?v=94gfHs7cJYg
Increase Font Decrease Font

કુદરત દે છે ઇશારો જગમાં સહુને, સમજુ એ જલદી સમજી જાય

કોઈ એને અણસાર ગણે, કોઈ એને પ્રેરણા કહી જાય

કોઈ એને ભાવિદર્શન કહે, કોઈ ભવિષ્યવાણી કહી જાય

ઘેરાતાં મુશ્કેલીમાં અંધકારે, તેજ સૂચન એ તો દઈ જાય

સમજે, વર્તે, ઇશારે એના, મૂંઝવણે માર્ગ તો મળી જાય

યાદ કરતા, યાદ આવે, મળ્યા ઇશારા તો જીવનમાં ઘણાં

વર્ત્યા જ્યારે જ્યારે એ આધારે, મારગ સરળ બની જાય

અહં, અભિમાને, લોભ લાલચે, અટકાવ્યા દ્વાર એના સદાય

ત્યજ્યા જ્યાં એ આવરણો, મળ્યો એને તો ત્યાં પ્રકાશ

તેજપૂંજ સદા તેજ ફેંકે, ઝીલવો ના ઝીલવો છે આપણે હાથ

ભેદભાવ વિના એ મારગ ચીંધે, ચાલવું છે આપણે હાથ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
kudarata dē chē iśārō jagamāṁ sahunē, samaju ē jaladī samajī jāya

kōī ēnē aṇasāra gaṇē, kōī ēnē prēraṇā kahī jāya

kōī ēnē bhāvidarśana kahē, kōī bhaviṣyavāṇī kahī jāya

ghērātāṁ muśkēlīmāṁ aṁdhakārē, tēja sūcana ē tō daī jāya

samajē, vartē, iśārē ēnā, mūṁjhavaṇē mārga tō malī jāya

yāda karatā, yāda āvē, malyā iśārā tō jīvanamāṁ ghaṇāṁ

vartyā jyārē jyārē ē ādhārē, māraga sarala banī jāya

ahaṁ, abhimānē, lōbha lālacē, aṭakāvyā dvāra ēnā sadāya

tyajyā jyāṁ ē āvaraṇō, malyō ēnē tō tyāṁ prakāśa

tējapūṁja sadā tēja phēṁkē, jhīlavō nā jhīlavō chē āpaṇē hātha

bhēdabhāva vinā ē māraga cīṁdhē, cālavuṁ chē āpaṇē hātha
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

The Nature (Universe) sends out indications to everyone.
The wise ones understand it quickly.

Many call it intuition, while many call it inspiration.
Many call it a future vision, while many call it a prediction.

Due to ignorance, when one gets into difficulties, that indication only shows the way.

Those who grasp the indication and act accordingly, they find a way out of their confusion.

Upon remembering, one is reminded that many indications were given in life.

Whenever one behaved as per the indication, life became smooth.

Ego, pride, greed and temptation are the roadblocks to Indications.
When all these layers are abandoned, then the guiding light is discovered.

The Supreme light always spreads the light, but to receive it or not is in our hands.

Without any discrimination, it shows the correct path, walking on that path is in our hands.

Kaka is explaining that we all receive many signs from the Supreme for the correct path through our problems, confusions and so on throughout our life. But, many of us miss out on receiving these indications because we are so wrapped up in our own desires, greed and our ego. Which results in more problems, more confusions and more complicated life. Kaka is urging us to calm our thoughts and listen to the voice of the Divine, which is ever so talking. It is in our hands to listen to it. In the chaos of our thoughts and our futile actions, we are not able to hear those indications. Kaka is urging us to remain connected with the Divine, listen to His desires, and make His desires ours and act accordingly. Then, the life will be fulfilled.
Gujarati Bhajan no. 1808 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...180718081809...Last