Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1810 | Date: 07-Apr-1989
રહી નાશવંત દેહમાં, દૃષ્ટિ નાશવંત જોવા ટેવાયેલી છે
Rahī nāśavaṁta dēhamāṁ, dr̥ṣṭi nāśavaṁta jōvā ṭēvāyēlī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1810 | Date: 07-Apr-1989

રહી નાશવંત દેહમાં, દૃષ્ટિ નાશવંત જોવા ટેવાયેલી છે

  No Audio

rahī nāśavaṁta dēhamāṁ, dr̥ṣṭi nāśavaṁta jōvā ṭēvāyēlī chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-07 1989-04-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13299 રહી નાશવંત દેહમાં, દૃષ્ટિ નાશવંત જોવા ટેવાયેલી છે રહી નાશવંત દેહમાં, દૃષ્ટિ નાશવંત જોવા ટેવાયેલી છે

દૃષ્ટિ સામે દેખાતા જગને, સાચું માનવા એ ટેવાયેલી છે

રહ્યો છે શાશ્વત પ્રભુ, નાશવંતમાં અવગણના એની થાય છે

જડને આકર્ષણ રહ્યું જડનું, ચેતન ત્યાં તો ભુલાય છે

ચેતનના ફુવારા રહે સદા વહેતા, ના એ ઝિલાય છે

હટે ના નાશવંત દૃષ્ટિમાંથી, ગતિ ચેતનની વિસરાય છે

નાશવંત સાથે છે સહજ સબંધ, ના જલદી એ ભુલાય છે

ચેતનમાં તો ચેતનવંત બની, ચેતનમય તો બનાય છે

પરમાત્મા છે તો ચેતનવંતા, આત્મા ચેતનવંત કહેવાય છે

ચેતનમાંથી જડ જન્મે, ચેતન જ્યાં જડ બની જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


રહી નાશવંત દેહમાં, દૃષ્ટિ નાશવંત જોવા ટેવાયેલી છે

દૃષ્ટિ સામે દેખાતા જગને, સાચું માનવા એ ટેવાયેલી છે

રહ્યો છે શાશ્વત પ્રભુ, નાશવંતમાં અવગણના એની થાય છે

જડને આકર્ષણ રહ્યું જડનું, ચેતન ત્યાં તો ભુલાય છે

ચેતનના ફુવારા રહે સદા વહેતા, ના એ ઝિલાય છે

હટે ના નાશવંત દૃષ્ટિમાંથી, ગતિ ચેતનની વિસરાય છે

નાશવંત સાથે છે સહજ સબંધ, ના જલદી એ ભુલાય છે

ચેતનમાં તો ચેતનવંત બની, ચેતનમય તો બનાય છે

પરમાત્મા છે તો ચેતનવંતા, આત્મા ચેતનવંત કહેવાય છે

ચેતનમાંથી જડ જન્મે, ચેતન જ્યાં જડ બની જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahī nāśavaṁta dēhamāṁ, dr̥ṣṭi nāśavaṁta jōvā ṭēvāyēlī chē

dr̥ṣṭi sāmē dēkhātā jaganē, sācuṁ mānavā ē ṭēvāyēlī chē

rahyō chē śāśvata prabhu, nāśavaṁtamāṁ avagaṇanā ēnī thāya chē

jaḍanē ākarṣaṇa rahyuṁ jaḍanuṁ, cētana tyāṁ tō bhulāya chē

cētananā phuvārā rahē sadā vahētā, nā ē jhilāya chē

haṭē nā nāśavaṁta dr̥ṣṭimāṁthī, gati cētananī visarāya chē

nāśavaṁta sāthē chē sahaja sabaṁdha, nā jaladī ē bhulāya chē

cētanamāṁ tō cētanavaṁta banī, cētanamaya tō banāya chē

paramātmā chē tō cētanavaṁtā, ātmā cētanavaṁta kahēvāya chē

cētanamāṁthī jaḍa janmē, cētana jyāṁ jaḍa banī jāya chē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Living in the mortal body, our eyes are also used to looking at only mortal things.

We are used to believing in what we see as real.

Though God is eternal, we mortal bodies tend to ignore His eternal presence.

An inert is always attracted to an inert and in the bargain, consciousness is all forgotten about.

The fountains of divine consciousness is always flowing, but that is not received.

The focus of the vision does not move away from mortals, and the movement of divine consciousness is forgotten.

The relationship with the mortal is very normal and obvious. These relationships are not easily forgotten.

If one connects with the divine consciousness, then one can also receive that consciousness.

The Supreme Soul is an absolute consciousness, and the soul is also conscious.

Inertness is born from consciousness, where consciousness becomes inert.

Kaka is explaining that our physical bodies are mortal, while our soul is an eternal consciousness and a part of the Supreme soul, which is an absolute consciousness. We live in our physical bodies and we start identifying ourselves with our bodies, which is transient in nature and not reality. The world that we live in and see around us is also transient and not the reality. Kaka is urging us to introspect on the true reality, which is God and He is eternal truth. He is omnipresent and we need to experience Him to understand Him.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1810 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...181018111812...Last