Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1822 | Date: 19-Apr-1989
મમતા હૈયેથી દેશે જો તું વિસારી રે માડી, મમતા અમે ક્યાંથી પામશું
Mamatā haiyēthī dēśē jō tuṁ visārī rē māḍī, mamatā amē kyāṁthī pāmaśuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1822 | Date: 19-Apr-1989

મમતા હૈયેથી દેશે જો તું વિસારી રે માડી, મમતા અમે ક્યાંથી પામશું

  No Audio

mamatā haiyēthī dēśē jō tuṁ visārī rē māḍī, mamatā amē kyāṁthī pāmaśuṁ

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1989-04-19 1989-04-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13311 મમતા હૈયેથી દેશે જો તું વિસારી રે માડી, મમતા અમે ક્યાંથી પામશું મમતા હૈયેથી દેશે જો તું વિસારી રે માડી, મમતા અમે ક્યાંથી પામશું

દયા હૈયેથી દેશે જો તું વિસારી રે માડી, દયા કોની પાસે માંગશું

સત્ત તણો પ્રકાશે, હટાવી દેશે તું રે માડી, પ્રકાશ ક્યાંથી એતો પામશું

ચરણ તારા નહિ મળે રે માડી, કોના ચરણે પગે લાગશું

દૃષ્ટિ મીઠી, અમ પર, નહિ નાખે રે માડી, અમૃત ક્યાંથી પામશું

સાથ તારો નહિ મળે રે માડી, ક્યાંથી અમે તો આગળ વધશું

સ્થાન તારું નહિ બતાવે રે માડી, તારી પાસે ક્યાંથી તો આવશું

રાખીશ ખાલી હાથ જો અમારા માડી, સાચે કાંઈ અમે ક્યાંથી લાવશું

બેસીશ રિસાઈ અમારાથી રે માડી, દર્શન તારા તો ક્યાંથી પામશું

મૌન ધરી બેસીશ જો તું અમારાથી માડી, ખાલી હૈયું ક્યાંથી કરશું

તારી ઇચ્છા વિના ના બને કાંઈ રે માડી, ઇચ્છા તારી ક્યાંથી લાવશું

તું છે જગમાં એક સાચો સાથી રે માડી, બીજો સાથી ક્યાંથી લાવશું
Increase Font Decrease Font

મમતા હૈયેથી દેશે જો તું વિસારી રે માડી, મમતા અમે ક્યાંથી પામશું

દયા હૈયેથી દેશે જો તું વિસારી રે માડી, દયા કોની પાસે માંગશું

સત્ત તણો પ્રકાશે, હટાવી દેશે તું રે માડી, પ્રકાશ ક્યાંથી એતો પામશું

ચરણ તારા નહિ મળે રે માડી, કોના ચરણે પગે લાગશું

દૃષ્ટિ મીઠી, અમ પર, નહિ નાખે રે માડી, અમૃત ક્યાંથી પામશું

સાથ તારો નહિ મળે રે માડી, ક્યાંથી અમે તો આગળ વધશું

સ્થાન તારું નહિ બતાવે રે માડી, તારી પાસે ક્યાંથી તો આવશું

રાખીશ ખાલી હાથ જો અમારા માડી, સાચે કાંઈ અમે ક્યાંથી લાવશું

બેસીશ રિસાઈ અમારાથી રે માડી, દર્શન તારા તો ક્યાંથી પામશું

મૌન ધરી બેસીશ જો તું અમારાથી માડી, ખાલી હૈયું ક્યાંથી કરશું

તારી ઇચ્છા વિના ના બને કાંઈ રે માડી, ઇચ્છા તારી ક્યાંથી લાવશું

તું છે જગમાં એક સાચો સાથી રે માડી, બીજો સાથી ક્યાંથી લાવશું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
mamatā haiyēthī dēśē jō tuṁ visārī rē māḍī, mamatā amē kyāṁthī pāmaśuṁ

dayā haiyēthī dēśē jō tuṁ visārī rē māḍī, dayā kōnī pāsē māṁgaśuṁ

satta taṇō prakāśē, haṭāvī dēśē tuṁ rē māḍī, prakāśa kyāṁthī ētō pāmaśuṁ

caraṇa tārā nahi malē rē māḍī, kōnā caraṇē pagē lāgaśuṁ

dr̥ṣṭi mīṭhī, ama para, nahi nākhē rē māḍī, amr̥ta kyāṁthī pāmaśuṁ

sātha tārō nahi malē rē māḍī, kyāṁthī amē tō āgala vadhaśuṁ

sthāna tāruṁ nahi batāvē rē māḍī, tārī pāsē kyāṁthī tō āvaśuṁ

rākhīśa khālī hātha jō amārā māḍī, sācē kāṁī amē kyāṁthī lāvaśuṁ

bēsīśa risāī amārāthī rē māḍī, darśana tārā tō kyāṁthī pāmaśuṁ

mauna dharī bēsīśa jō tuṁ amārāthī māḍī, khālī haiyuṁ kyāṁthī karaśuṁ

tārī icchā vinā nā banē kāṁī rē māḍī, icchā tārī kyāṁthī lāvaśuṁ

tuṁ chē jagamāṁ ēka sācō sāthī rē māḍī, bījō sāthī kyāṁthī lāvaśuṁ
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati prayer bhajan, Pujya Kakaji is communicating with the Divine Mother in his customary style. He is saying…

If You forget about Your motherly love from Your heart, O Divine Mother, then where will we receive pure motherly love from?

If You forget about compassion from Your heart, O Mother, then where can we ask for such compassion?

The pure radiance that You emit, if You remove that, O Mother, then where will we receive such light from?

If we cannot find Your divine feet, O Mother, then which feet will we bow down to?

If You do not look at us lovingly, O Mother, then where will we find nectar from?

If You do not walk along with us, O Mother, then how will we move forward?

If You do not guide us to Your abode, O Mother, then how will we come to You?

If You keep our hands empty, O Mother, then how will we offer anything to You?

If You sulk with us, O Mother, then how will we get Your vision?

If You stay silent with us, O Mother, then how will we pour our hearts to You?

Without Your wish, nothing happens, O Mother, how will we know your wish?

You are the only true companion in the world, O Mother, how can we ever find one like You?

The element of seeking is dominant in this bhajan of Pujya Kaka. There is nothing else but Divine Mother in his mind, in his thoughts, awake and also dreaming. There is no existence without the Divine Mother’s presence in life.
Gujarati Bhajan no. 1822 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...182218231824...Last