Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1828 | Date: 27-Apr-1989
દૂર દૂરનું તેજકિરણ, આશાનું બિંદુ બની જાય
Dūra dūranuṁ tējakiraṇa, āśānuṁ biṁdu banī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1828 | Date: 27-Apr-1989

દૂર દૂરનું તેજકિરણ, આશાનું બિંદુ બની જાય

  No Audio

dūra dūranuṁ tējakiraṇa, āśānuṁ biṁdu banī jāya

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-04-27 1989-04-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13317 દૂર દૂરનું તેજકિરણ, આશાનું બિંદુ બની જાય દૂર દૂરનું તેજકિરણ, આશાનું બિંદુ બની જાય

જીવનની એક સફળતા, પ્રગતિની કેડી કંડારી જાય

રાહ ભૂલેલા રાહદારીને, જો સાચો રાહબર મળી જાય

મંઝિલે પહોંચશે જલદી, સમય તો બચી જાય

વિકટ કાર્ય જોઈ સામે, જો જે હિંમત હારી જાય

ના વધી શકશે આગળ, રહીસહી હિંમત તૂટી જાય

કુદરતને માનો ન માનો, ફરક એને ન પડે જરાય

પાલન નિયમોનું જે કરશે, ફાયદા એના એ પામી જાય

નાનો અમથો તણખો, ઘાસની ગંજી સળગાવી જાય

એક નાનું પણ તેજકિરણ, પથપ્રકાશ પાથરી જાય
View Original Increase Font Decrease Font


દૂર દૂરનું તેજકિરણ, આશાનું બિંદુ બની જાય

જીવનની એક સફળતા, પ્રગતિની કેડી કંડારી જાય

રાહ ભૂલેલા રાહદારીને, જો સાચો રાહબર મળી જાય

મંઝિલે પહોંચશે જલદી, સમય તો બચી જાય

વિકટ કાર્ય જોઈ સામે, જો જે હિંમત હારી જાય

ના વધી શકશે આગળ, રહીસહી હિંમત તૂટી જાય

કુદરતને માનો ન માનો, ફરક એને ન પડે જરાય

પાલન નિયમોનું જે કરશે, ફાયદા એના એ પામી જાય

નાનો અમથો તણખો, ઘાસની ગંજી સળગાવી જાય

એક નાનું પણ તેજકિરણ, પથપ્રકાશ પાથરી જાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dūra dūranuṁ tējakiraṇa, āśānuṁ biṁdu banī jāya

jīvananī ēka saphalatā, pragatinī kēḍī kaṁḍārī jāya

rāha bhūlēlā rāhadārīnē, jō sācō rāhabara malī jāya

maṁjhilē pahōṁcaśē jaladī, samaya tō bacī jāya

vikaṭa kārya jōī sāmē, jō jē hiṁmata hārī jāya

nā vadhī śakaśē āgala, rahīsahī hiṁmata tūṭī jāya

kudaratanē mānō na mānō, pharaka ēnē na paḍē jarāya

pālana niyamōnuṁ jē karaśē, phāyadā ēnā ē pāmī jāya

nānō amathō taṇakhō, ghāsanī gaṁjī salagāvī jāya

ēka nānuṁ paṇa tējakiraṇa, pathaprakāśa pātharī jāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying.

A distant ray of light can become a ray of hope.

A small success in life can become a stepping stone in the overall progress of life.

If a lost traveler finds a genuine guide, then he reaches the destination faster, saving time.

If one loses courage looking at a difficult task, then he cannot move forward and loses faith.

Whether one believes in the Nature or not, it makes no difference to the Nature.

Those who follow the rules of the Nature get benefits by it.

Even a small spark ignites the whole forest.

And a small ray of light spreads the light all around.

Kaka is explaining that the smallest element, be it positive or negative, can create a huge impact in an overall picture. A faint ray of light is still a light. A small success is still a success. A guide to a lost traveler is a direction to the right path. Nature, which is so natural, is the basis of all living beings on earth. A small spark is enough to light the fire in the whole forest. Kaka is urging that one should not ignore small indications in life. Be mindful of the huge impact of the smallest 1 element.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1828 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...182818291830...Last