Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1830 | Date: 28-Apr-1989
મૂંઝાતા આ બાળના રે માડી, મૂંઝારા તું કાપજે
Mūṁjhātā ā bālanā rē māḍī, mūṁjhārā tuṁ kāpajē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

Hymn No. 1830 | Date: 28-Apr-1989

મૂંઝાતા આ બાળના રે માડી, મૂંઝારા તું કાપજે

  Audio

mūṁjhātā ā bālanā rē māḍī, mūṁjhārā tuṁ kāpajē

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)

1989-04-28 1989-04-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13319 મૂંઝાતા આ બાળના રે માડી, મૂંઝારા તું કાપજે મૂંઝાતા આ બાળના રે માડી, મૂંઝારા તું કાપજે

દઈ આશિષ એવી રે માડી, હૈયે શાંતિ સ્થાપજે

ડગલે ડગલે, મુસીબતો તો પગ મરોડે

સરળતાથી ચાલવા એમાં, શક્તિ તારી આપજે

વિચારો ને વૃત્તિના વમળોમાં માડી, ફસાઈ ગયો છું

હાથ ઝાલી મારો રે માડી, બહાર એમાંથી કાઢજે

માન અપમાન ક્રોધે તો, રોક્યા છે મારા રસ્તા રે

બચાવી એમાંથી માડી, રસ્તા મારા કાઢજે

પુણ્ય કેરા ભાથાનાં ફાંફા, પગ પાપમાં પડયા જાય છે

કૃપા વરસાવી તારી રે માડી, પાપમાંથી પાછો વાળજે
https://www.youtube.com/watch?v=M0_sOZPNSsw
View Original Increase Font Decrease Font


મૂંઝાતા આ બાળના રે માડી, મૂંઝારા તું કાપજે

દઈ આશિષ એવી રે માડી, હૈયે શાંતિ સ્થાપજે

ડગલે ડગલે, મુસીબતો તો પગ મરોડે

સરળતાથી ચાલવા એમાં, શક્તિ તારી આપજે

વિચારો ને વૃત્તિના વમળોમાં માડી, ફસાઈ ગયો છું

હાથ ઝાલી મારો રે માડી, બહાર એમાંથી કાઢજે

માન અપમાન ક્રોધે તો, રોક્યા છે મારા રસ્તા રે

બચાવી એમાંથી માડી, રસ્તા મારા કાઢજે

પુણ્ય કેરા ભાથાનાં ફાંફા, પગ પાપમાં પડયા જાય છે

કૃપા વરસાવી તારી રે માડી, પાપમાંથી પાછો વાળજે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mūṁjhātā ā bālanā rē māḍī, mūṁjhārā tuṁ kāpajē

daī āśiṣa ēvī rē māḍī, haiyē śāṁti sthāpajē

ḍagalē ḍagalē, musībatō tō paga marōḍē

saralatāthī cālavā ēmāṁ, śakti tārī āpajē

vicārō nē vr̥ttinā vamalōmāṁ māḍī, phasāī gayō chuṁ

hātha jhālī mārō rē māḍī, bahāra ēmāṁthī kāḍhajē

māna apamāna krōdhē tō, rōkyā chē mārā rastā rē

bacāvī ēmāṁthī māḍī, rastā mārā kāḍhajē

puṇya kērā bhāthānāṁ phāṁphā, paga pāpamāṁ paḍayā jāya chē

kr̥pā varasāvī tārī rē māḍī, pāpamāṁthī pāchō vālajē
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is praying…

Please remove the confusion of this confused child of yours, O Divine Mother.

Please infuse peace in the heart by showering your blessings, O Divine Mother.

In every step, the complications twist the ankle,

Please give your strength, O Divine Mother, to walk straight through the complications.

I have been trapped in a whirlpool of thoughts and desires,

Please lift me up, O Divine Mother, by holding my hand.

Pride, ego and anger has blocked my road,

Please show me the way, O Divine Mother, by saving me from it all.

I am lacking in virtues and I am stuck in sins,

Please shower your grace, O Divine Mother, by reverting me back.

Kaka’s prayers are so divine. Kaka’s prayers are not about materialistic comforts, it’s only about self-introspection and improvement with Maa’s grace.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1830 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...182818291830...Last