Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1849 | Date: 15-May-1989
લાખ વાત તને કરવી નથી રે માડી, કરવી છે એક જ વાત
Lākha vāta tanē karavī nathī rē māḍī, karavī chē ēka ja vāta

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 1849 | Date: 15-May-1989

લાખ વાત તને કરવી નથી રે માડી, કરવી છે એક જ વાત

  No Audio

lākha vāta tanē karavī nathī rē māḍī, karavī chē ēka ja vāta

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1989-05-15 1989-05-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13338 લાખ વાત તને કરવી નથી રે માડી, કરવી છે એક જ વાત લાખ વાત તને કરવી નથી રે માડી, કરવી છે એક જ વાત

સંકટમાં જ્યારે હું આવી પડું રે માડી, ઝાલજે ત્યારે મારો હાથ

   છું અબુધ અજ્ઞાની એવો બાળ હું તો તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

બાળ તારે તો, અનેક રે માડી, છે મારે તું તો એક જ માત

ભટકી ભટકી થાક્યો છું ખૂબ માડી, હવે તારી પાસે મને રાખ

   છું અબુધ અજ્ઞાની એવો બાળ હું તો તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

મનમાં કંઈક મહેલ તો રચ્યા, રચ્યા કંઈક આશાના મિનાર

પીવા ગયો હું અમૃત ઘૂંટડા, મળ્યા ઝેર કટોરા હજાર

   છું અબુધ અજ્ઞાની એવો બાળ હું તો તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

અભિમાને ફૂલી ફાળકો થઈ, ઘૂમ્યો હું આ સંસાર

લાત મળી તો ઘણી, ના સુધર્યો, સુધર્યો ના હું લગાર

   છું અજ્ઞાન અબુધ એવો બાળ હું તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

સમજણ જાગી છે હવે થોડી, જાગી છે થોડી રે માત

આવ્યો છું હું શરણે તારા, શરણું દેજે મને રે માત

   છું અજ્ઞાની અબુધ એવો બાળ હું તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર
View Original Increase Font Decrease Font


લાખ વાત તને કરવી નથી રે માડી, કરવી છે એક જ વાત

સંકટમાં જ્યારે હું આવી પડું રે માડી, ઝાલજે ત્યારે મારો હાથ

   છું અબુધ અજ્ઞાની એવો બાળ હું તો તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

બાળ તારે તો, અનેક રે માડી, છે મારે તું તો એક જ માત

ભટકી ભટકી થાક્યો છું ખૂબ માડી, હવે તારી પાસે મને રાખ

   છું અબુધ અજ્ઞાની એવો બાળ હું તો તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

મનમાં કંઈક મહેલ તો રચ્યા, રચ્યા કંઈક આશાના મિનાર

પીવા ગયો હું અમૃત ઘૂંટડા, મળ્યા ઝેર કટોરા હજાર

   છું અબુધ અજ્ઞાની એવો બાળ હું તો તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

અભિમાને ફૂલી ફાળકો થઈ, ઘૂમ્યો હું આ સંસાર

લાત મળી તો ઘણી, ના સુધર્યો, સુધર્યો ના હું લગાર

   છું અજ્ઞાન અબુધ એવો બાળ હું તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર

સમજણ જાગી છે હવે થોડી, જાગી છે થોડી રે માત

આવ્યો છું હું શરણે તારા, શરણું દેજે મને રે માત

   છું અજ્ઞાની અબુધ એવો બાળ હું તારો

   હવે માડી મને તાર કે માર
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

lākha vāta tanē karavī nathī rē māḍī, karavī chē ēka ja vāta

saṁkaṭamāṁ jyārē huṁ āvī paḍuṁ rē māḍī, jhālajē tyārē mārō hātha

   chuṁ abudha ajñānī ēvō bāla huṁ tō tārō

   havē māḍī manē tāra kē māra

bāla tārē tō, anēka rē māḍī, chē mārē tuṁ tō ēka ja māta

bhaṭakī bhaṭakī thākyō chuṁ khūba māḍī, havē tārī pāsē manē rākha

   chuṁ abudha ajñānī ēvō bāla huṁ tō tārō

   havē māḍī manē tāra kē māra

manamāṁ kaṁīka mahēla tō racyā, racyā kaṁīka āśānā mināra

pīvā gayō huṁ amr̥ta ghūṁṭaḍā, malyā jhēra kaṭōrā hajāra

   chuṁ abudha ajñānī ēvō bāla huṁ tō tārō

   havē māḍī manē tāra kē māra

abhimānē phūlī phālakō thaī, ghūmyō huṁ ā saṁsāra

lāta malī tō ghaṇī, nā sudharyō, sudharyō nā huṁ lagāra

   chuṁ ajñāna abudha ēvō bāla huṁ tārō

   havē māḍī manē tāra kē māra

samajaṇa jāgī chē havē thōḍī, jāgī chē thōḍī rē māta

āvyō chuṁ huṁ śaraṇē tārā, śaraṇuṁ dējē manē rē māta

   chuṁ ajñānī abudha ēvō bāla huṁ tārō

   havē māḍī manē tāra kē māra
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan, Pujya Kakaji is praying…

I do not want to talk about lakhs of things, O Divine Mother, I want to talk about only one thing.

I am an ignorant, foolish child of yours, O Divine Mother, either save me or kill me.

You have many children, O Divine Mother, but I have only one Mother.

I am very tired of roaming around, O Divine Mother, please keep me with You only.

I am an ignorant, foolish child of yours, O Divine Mother, either save me or kill me.

I have created many palaces in my thoughts and have created many pillars of hope.

I went up to drink the sips of nectar but ended up drinking a thousand sips of poison.

I am an ignorant, foolish child of yours, O Divine Mother, either save me or kill me.

Boasting in arrogance, I roamed around everywhere, I ended up getting many kicks many times. Still, I did not change.

I am an ignorant, foolish child of yours, O Divine Mother, either save me or kill me.

Now, I have understood a little, I have understood a little, O Divine Mother. I have come to you for rescue, please rescue me.

I am an ignorant, foolish child of yours, O Divine Mother, either save me or kill me.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1849 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...184918501851...Last