Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1851 | Date: 17-May-1989
બનાવી છે છબી તારી, મારા હૈયામાં રે માડી, જોજે ઝાંખપ ન એને લાગી જાય
Banāvī chē chabī tārī, mārā haiyāmāṁ rē māḍī, jōjē jhāṁkhapa na ēnē lāgī jāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1851 | Date: 17-May-1989

બનાવી છે છબી તારી, મારા હૈયામાં રે માડી, જોજે ઝાંખપ ન એને લાગી જાય

  No Audio

banāvī chē chabī tārī, mārā haiyāmāṁ rē māḍī, jōjē jhāṁkhapa na ēnē lāgī jāya

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1989-05-17 1989-05-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13340 બનાવી છે છબી તારી, મારા હૈયામાં રે માડી, જોજે ઝાંખપ ન એને લાગી જાય બનાવી છે છબી તારી, મારા હૈયામાં રે માડી, જોજે ઝાંખપ ન એને લાગી જાય

કર્યું મુશ્કેલીએ સ્થિર, ચિત્તને તારા ચરણમાં રે માડી, જોજે ત્યાંથી સરકી ન જાય

તારા પ્રેમમાં રહે ભીંજાતું હૈયું મારું રે માડી, જોજે ના એ સુકાઈ જાય

તારી યાદમાં રહે મસ્ત મનડું મારું રે માડી, જોજે એ વિખરાઈ ન જાય

ભરી છે હિંમત હૈયામાં તુજ આશાએ રે માડી, જોજે ના એ તૂટી જાય

કર્યા છે પાપ જીવનમાં ઘણા રે માડી, જોજે પુણ્ય ના ભૂંસાઈ જાય

ભૂલો કરી છે જીવનમાં ઘણી રે માડી, જોજે સાચો પસ્તાવો થાય

રુક્તા રુક્તા, તારી રાહે ચાલું છું રે માડી, જોજે પથ પર સડસડાટ ચલાય

અજ્ઞાન કેરા અંધકારે ખૂબ ઘૂમ્યો રે માડી, જોજે હવે તારો પ્રકાશ મળી જાય

કરું યત્નો જીવનમાં સદા એવા રે માડી, જોજે તારા દર્શનને લાયક બનાય
View Original Increase Font Decrease Font


બનાવી છે છબી તારી, મારા હૈયામાં રે માડી, જોજે ઝાંખપ ન એને લાગી જાય

કર્યું મુશ્કેલીએ સ્થિર, ચિત્તને તારા ચરણમાં રે માડી, જોજે ત્યાંથી સરકી ન જાય

તારા પ્રેમમાં રહે ભીંજાતું હૈયું મારું રે માડી, જોજે ના એ સુકાઈ જાય

તારી યાદમાં રહે મસ્ત મનડું મારું રે માડી, જોજે એ વિખરાઈ ન જાય

ભરી છે હિંમત હૈયામાં તુજ આશાએ રે માડી, જોજે ના એ તૂટી જાય

કર્યા છે પાપ જીવનમાં ઘણા રે માડી, જોજે પુણ્ય ના ભૂંસાઈ જાય

ભૂલો કરી છે જીવનમાં ઘણી રે માડી, જોજે સાચો પસ્તાવો થાય

રુક્તા રુક્તા, તારી રાહે ચાલું છું રે માડી, જોજે પથ પર સડસડાટ ચલાય

અજ્ઞાન કેરા અંધકારે ખૂબ ઘૂમ્યો રે માડી, જોજે હવે તારો પ્રકાશ મળી જાય

કરું યત્નો જીવનમાં સદા એવા રે માડી, જોજે તારા દર્શનને લાયક બનાય
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

banāvī chē chabī tārī, mārā haiyāmāṁ rē māḍī, jōjē jhāṁkhapa na ēnē lāgī jāya

karyuṁ muśkēlīē sthira, cittanē tārā caraṇamāṁ rē māḍī, jōjē tyāṁthī sarakī na jāya

tārā prēmamāṁ rahē bhīṁjātuṁ haiyuṁ māruṁ rē māḍī, jōjē nā ē sukāī jāya

tārī yādamāṁ rahē masta manaḍuṁ māruṁ rē māḍī, jōjē ē vikharāī na jāya

bharī chē hiṁmata haiyāmāṁ tuja āśāē rē māḍī, jōjē nā ē tūṭī jāya

karyā chē pāpa jīvanamāṁ ghaṇā rē māḍī, jōjē puṇya nā bhūṁsāī jāya

bhūlō karī chē jīvanamāṁ ghaṇī rē māḍī, jōjē sācō pastāvō thāya

ruktā ruktā, tārī rāhē cāluṁ chuṁ rē māḍī, jōjē patha para saḍasaḍāṭa calāya

ajñāna kērā aṁdhakārē khūba ghūmyō rē māḍī, jōjē havē tārō prakāśa malī jāya

karuṁ yatnō jīvanamāṁ sadā ēvā rē māḍī, jōjē tārā darśananē lāyaka banāya
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan, Pujya Kakaji is praying …

I have engraved Your image in my heart, O Divine Mother, please see that it doesn’t fade away.

With great efforts, I have stabilized my mind in Your feet, O Divine Mother, please see that it does not shake away.

My heart remains soaked in Your love, O Divine Mother, please see that it does not dry up.

My heart is engrossed in Your remembrance, O Divine Mother, please see that it does not deviate.

My heart is filled with a lot of courage with high hopes for only You, O Divine Mother, please see that it does not break.

I have sinned a lot in life, O Divine Mother, please see that my virtues do not get wiped away.

I have made a lot of mistakes in life, O Divine Mother, please see that I repent truly.

I am walking towards You with broken steps, O Divine Mother, please make me walk fast towards You.

I have wandered a lot in my ignorance, O Divine Mother, please see that I find the light at least now.

Now, I want to make such efforts in life, O Divine Mother, that I become worthy of Your vision.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1851 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...184918501851...Last