BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1898 | Date: 06-Jul-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

જેવું વાવીયે તેવું તો મળે, જગમાં આ તો જોયું

  No Audio

Jevu Vaviye Tevu Toh Male, Jagma Aa Toh Joyu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-07-06 1989-07-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13387 જેવું વાવીયે તેવું તો મળે, જગમાં આ તો જોયું જેવું વાવીયે તેવું તો મળે, જગમાં આ તો જોયું
વાવવાનું સાચું, જગમાં તોયે ના સૂઝ્યું
રહ્યો પાપ તો વાવતો, બદલામાં પાપ તો મળ્યું
પુણ્ય વાવવાનું તો જગમાં, તોયે ના સૂઝ્યું
વૈર તો વાવ્યું હૈયામાં, બદલામાં વેર તો મળ્યું
પ્રેમ વાવવાનું હૈયામાં, તોયે ના સૂઝ્યું
ઇર્ષ્યા વાવી આંખમાં, ઇર્ષ્યા બદલામાં મળી
વિશાળતા વાવવી હૈયામાં, તોયે ના સૂઝ્યું
વાવ્યા કાંટા, મળ્યા કાંટા, ફૂલ તો ના મળ્યું
ચાહી સુગંધ ઘણી, બદલામાં લોહી તો નીક્ળ્યું
શંકા વાવી હૈયામાં, બદલામાં શંકા તો મળી
નજરે નજરે શંકા જાગી, શંકા વિના ના સૂઝ્યું
વાવ્યો વિશ્વાસ હૈયામાં, બદલામાં વિશ્વાસ મળ્યો
આવ્યો વિશ્વાસ જ્યાં હૈયે, ધામ પ્રભુનું એ તો બન્યું
Gujarati Bhajan no. 1898 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
જેવું વાવીયે તેવું તો મળે, જગમાં આ તો જોયું
વાવવાનું સાચું, જગમાં તોયે ના સૂઝ્યું
રહ્યો પાપ તો વાવતો, બદલામાં પાપ તો મળ્યું
પુણ્ય વાવવાનું તો જગમાં, તોયે ના સૂઝ્યું
વૈર તો વાવ્યું હૈયામાં, બદલામાં વેર તો મળ્યું
પ્રેમ વાવવાનું હૈયામાં, તોયે ના સૂઝ્યું
ઇર્ષ્યા વાવી આંખમાં, ઇર્ષ્યા બદલામાં મળી
વિશાળતા વાવવી હૈયામાં, તોયે ના સૂઝ્યું
વાવ્યા કાંટા, મળ્યા કાંટા, ફૂલ તો ના મળ્યું
ચાહી સુગંધ ઘણી, બદલામાં લોહી તો નીક્ળ્યું
શંકા વાવી હૈયામાં, બદલામાં શંકા તો મળી
નજરે નજરે શંકા જાગી, શંકા વિના ના સૂઝ્યું
વાવ્યો વિશ્વાસ હૈયામાં, બદલામાં વિશ્વાસ મળ્યો
આવ્યો વિશ્વાસ જ્યાં હૈયે, ધામ પ્રભુનું એ તો બન્યું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
jēvuṁ vāvīyē tēvuṁ tō malē, jagamāṁ ā tō jōyuṁ
vāvavānuṁ sācuṁ, jagamāṁ tōyē nā sūjhyuṁ
rahyō pāpa tō vāvatō, badalāmāṁ pāpa tō malyuṁ
puṇya vāvavānuṁ tō jagamāṁ, tōyē nā sūjhyuṁ
vaira tō vāvyuṁ haiyāmāṁ, badalāmāṁ vēra tō malyuṁ
prēma vāvavānuṁ haiyāmāṁ, tōyē nā sūjhyuṁ
irṣyā vāvī āṁkhamāṁ, irṣyā badalāmāṁ malī
viśālatā vāvavī haiyāmāṁ, tōyē nā sūjhyuṁ
vāvyā kāṁṭā, malyā kāṁṭā, phūla tō nā malyuṁ
cāhī sugaṁdha ghaṇī, badalāmāṁ lōhī tō nīklyuṁ
śaṁkā vāvī haiyāmāṁ, badalāmāṁ śaṁkā tō malī
najarē najarē śaṁkā jāgī, śaṁkā vinā nā sūjhyuṁ
vāvyō viśvāsa haiyāmāṁ, badalāmāṁ viśvāsa malyō
āvyō viśvāsa jyāṁ haiyē, dhāma prabhunuṁ ē tō banyuṁ
First...18961897189818991900...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall