BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1900 | Date: 07-Jul-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઊગ્યો ન ઊગ્યો દિન, અને સંધ્યા ત્યાં તો ઢળી ગઈ

  No Audio

Ugyo Na Ugyo Din, Ane Sandhya Tya Toh Dhali Gayi

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-07-07 1989-07-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13389 ઊગ્યો ન ઊગ્યો દિન, અને સંધ્યા ત્યાં તો ઢળી ગઈ ઊગ્યો ન ઊગ્યો દિન, અને સંધ્યા ત્યાં તો ઢળી ગઈ
સમજી લે હવે તો મનવા, ભજનની વેળા થઈ ગઈ
વીતશે દિન કાર્યોમાં, વીતશે રાત તો નિંદ્રામાં
સમજી સાંજે કર તું યાદ, ભજનની વેળા થઈ ગઈ
બાળપણ વીતશે રમતમાં, વીતશે જુવાની રંગમાં
સાંજ ઘડપણની ઢળી ગઈ, ભજનની વેળા થઈ ગઈ
હાથ પગ રહેશે ત્યાં ધ્રુજી, ના છૂટશે આદત જે પડી
છે તનમાં જ્યાં શક્તિ થોડી, લો ભજનની વેળા થઈ ગઈ
નિરાશાની વેળા મળે ઘણી, યાદ પ્રભુની આવી ગઈ
અસફળતા જીવનમાં મળતી રહી, લો ભજનની વેળા થઈ ગઈ
Gujarati Bhajan no. 1900 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઊગ્યો ન ઊગ્યો દિન, અને સંધ્યા ત્યાં તો ઢળી ગઈ
સમજી લે હવે તો મનવા, ભજનની વેળા થઈ ગઈ
વીતશે દિન કાર્યોમાં, વીતશે રાત તો નિંદ્રામાં
સમજી સાંજે કર તું યાદ, ભજનની વેળા થઈ ગઈ
બાળપણ વીતશે રમતમાં, વીતશે જુવાની રંગમાં
સાંજ ઘડપણની ઢળી ગઈ, ભજનની વેળા થઈ ગઈ
હાથ પગ રહેશે ત્યાં ધ્રુજી, ના છૂટશે આદત જે પડી
છે તનમાં જ્યાં શક્તિ થોડી, લો ભજનની વેળા થઈ ગઈ
નિરાશાની વેળા મળે ઘણી, યાદ પ્રભુની આવી ગઈ
અસફળતા જીવનમાં મળતી રહી, લો ભજનની વેળા થઈ ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ūgyō na ūgyō dina, anē saṁdhyā tyāṁ tō ḍhalī gaī
samajī lē havē tō manavā, bhajananī vēlā thaī gaī
vītaśē dina kāryōmāṁ, vītaśē rāta tō niṁdrāmāṁ
samajī sāṁjē kara tuṁ yāda, bhajananī vēlā thaī gaī
bālapaṇa vītaśē ramatamāṁ, vītaśē juvānī raṁgamāṁ
sāṁja ghaḍapaṇanī ḍhalī gaī, bhajananī vēlā thaī gaī
hātha paga rahēśē tyāṁ dhrujī, nā chūṭaśē ādata jē paḍī
chē tanamāṁ jyāṁ śakti thōḍī, lō bhajananī vēlā thaī gaī
nirāśānī vēlā malē ghaṇī, yāda prabhunī āvī gaī
asaphalatā jīvanamāṁ malatī rahī, lō bhajananī vēlā thaī gaī
First...18961897189818991900...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall