BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1909 | Date: 13-Jul-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે

  No Audio

Purvaj Hata, Tethi Toh Tu Che, Purvjena Purvaj Toh Prabhu Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-07-13 1989-07-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13398 પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે
બીજ હતું તેથી તો વૃક્ષ છે, બીજનું બીજ તો પ્રભુ છે
સુખ હતું તેથી તો તું સુખી છે, સુખના કર્તા તો પ્રભુ છે
આનંદ હતો તેથી તો આનંદ છે, આનંદનું કારણ તો પ્રભુ છે
સાગર છે તો ભરતી ઓટ છે, કર્તા સાગરના તો પ્રભુ છે
સંસાર છે તો તું છે, સંસારનો કર્તા તો પ્રભુ છે
દૃષ્ટિ છે તો દૃશ્ય દેખાય છે, દૃષ્ટિના કર્તા તો પ્રભુ છે
વાયુ છે તો શ્વાસ લેવાય છે, વાયુના કર્તા તો પ્રભુ છે
પ્રાણ છે તો શરીર ચાલે છે, પ્રાણના પ્રાણ તો પ્રભુ છે
ધડકન ધડકે તો હેયું છે, હૈયાનું હૈયું તો પ્રભુ છે
Gujarati Bhajan no. 1909 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે
બીજ હતું તેથી તો વૃક્ષ છે, બીજનું બીજ તો પ્રભુ છે
સુખ હતું તેથી તો તું સુખી છે, સુખના કર્તા તો પ્રભુ છે
આનંદ હતો તેથી તો આનંદ છે, આનંદનું કારણ તો પ્રભુ છે
સાગર છે તો ભરતી ઓટ છે, કર્તા સાગરના તો પ્રભુ છે
સંસાર છે તો તું છે, સંસારનો કર્તા તો પ્રભુ છે
દૃષ્ટિ છે તો દૃશ્ય દેખાય છે, દૃષ્ટિના કર્તા તો પ્રભુ છે
વાયુ છે તો શ્વાસ લેવાય છે, વાયુના કર્તા તો પ્રભુ છે
પ્રાણ છે તો શરીર ચાલે છે, પ્રાણના પ્રાણ તો પ્રભુ છે
ધડકન ધડકે તો હેયું છે, હૈયાનું હૈયું તો પ્રભુ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pūrvaja hatā, tēthī tō tuṁ chē, pūrvajōnā pūrvaja tō prabhu chē
bīja hatuṁ tēthī tō vr̥kṣa chē, bījanuṁ bīja tō prabhu chē
sukha hatuṁ tēthī tō tuṁ sukhī chē, sukhanā kartā tō prabhu chē
ānaṁda hatō tēthī tō ānaṁda chē, ānaṁdanuṁ kāraṇa tō prabhu chē
sāgara chē tō bharatī ōṭa chē, kartā sāgaranā tō prabhu chē
saṁsāra chē tō tuṁ chē, saṁsāranō kartā tō prabhu chē
dr̥ṣṭi chē tō dr̥śya dēkhāya chē, dr̥ṣṭinā kartā tō prabhu chē
vāyu chē tō śvāsa lēvāya chē, vāyunā kartā tō prabhu chē
prāṇa chē tō śarīra cālē chē, prāṇanā prāṇa tō prabhu chē
dhaḍakana dhaḍakē tō hēyuṁ chē, haiyānuṁ haiyuṁ tō prabhu chē
First...19061907190819091910...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall