Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1909 | Date: 13-Jul-1989
પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે
Pūrvaja hatā, tēthī tō tuṁ chē, pūrvajōnā pūrvaja tō prabhu chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1909 | Date: 13-Jul-1989

પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે

  No Audio

pūrvaja hatā, tēthī tō tuṁ chē, pūrvajōnā pūrvaja tō prabhu chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-07-13 1989-07-13 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13398 પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે

બીજ હતું તેથી તો વૃક્ષ છે, બીજનું બીજ તો પ્રભુ છે

સુખ હતું તેથી તો તું સુખી છે, સુખના કર્તા તો પ્રભુ છે

આનંદ હતો તેથી તો આનંદ છે, આનંદનું કારણ તો પ્રભુ છે

સાગર છે તો ભરતી-ઓટ છે, કર્તા સાગરના તો પ્રભુ છે

સંસાર છે તો તું છે, સંસારનો કર્તા તો પ્રભુ છે

દૃષ્ટિ છે તો દૃશ્ય દેખાય છે, દૃષ્ટિના કર્તા તો પ્રભુ છે

વાયુ છે તો શ્વાસ લેવાય છે, વાયુના કર્તા તો પ્રભુ છે

પ્રાણ છે તો શરીર ચાલે છે, પ્રાણના પ્રાણ તો પ્રભુ છે

ધડકન ધડકે તો હૈયું છે, હૈયાનું હૈયું તો પ્રભુ છે
View Original Increase Font Decrease Font


પૂર્વજ હતા, તેથી તો તું છે, પૂર્વજોના પૂર્વજ તો પ્રભુ છે

બીજ હતું તેથી તો વૃક્ષ છે, બીજનું બીજ તો પ્રભુ છે

સુખ હતું તેથી તો તું સુખી છે, સુખના કર્તા તો પ્રભુ છે

આનંદ હતો તેથી તો આનંદ છે, આનંદનું કારણ તો પ્રભુ છે

સાગર છે તો ભરતી-ઓટ છે, કર્તા સાગરના તો પ્રભુ છે

સંસાર છે તો તું છે, સંસારનો કર્તા તો પ્રભુ છે

દૃષ્ટિ છે તો દૃશ્ય દેખાય છે, દૃષ્ટિના કર્તા તો પ્રભુ છે

વાયુ છે તો શ્વાસ લેવાય છે, વાયુના કર્તા તો પ્રભુ છે

પ્રાણ છે તો શરીર ચાલે છે, પ્રાણના પ્રાણ તો પ્રભુ છે

ધડકન ધડકે તો હૈયું છે, હૈયાનું હૈયું તો પ્રભુ છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pūrvaja hatā, tēthī tō tuṁ chē, pūrvajōnā pūrvaja tō prabhu chē

bīja hatuṁ tēthī tō vr̥kṣa chē, bījanuṁ bīja tō prabhu chē

sukha hatuṁ tēthī tō tuṁ sukhī chē, sukhanā kartā tō prabhu chē

ānaṁda hatō tēthī tō ānaṁda chē, ānaṁdanuṁ kāraṇa tō prabhu chē

sāgara chē tō bharatī-ōṭa chē, kartā sāgaranā tō prabhu chē

saṁsāra chē tō tuṁ chē, saṁsāranō kartā tō prabhu chē

dr̥ṣṭi chē tō dr̥śya dēkhāya chē, dr̥ṣṭinā kartā tō prabhu chē

vāyu chē tō śvāsa lēvāya chē, vāyunā kartā tō prabhu chē

prāṇa chē tō śarīra cālē chē, prāṇanā prāṇa tō prabhu chē

dhaḍakana dhaḍakē tō haiyuṁ chē, haiyānuṁ haiyuṁ tō prabhu chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1909 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...190919101911...Last