Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1931 | Date: 04-Aug-1989
હરેક માનવી, વૃત્તિથી બંધાયો છે
Harēka mānavī, vr̥ttithī baṁdhāyō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1931 | Date: 04-Aug-1989

હરેક માનવી, વૃત્તિથી બંધાયો છે

  No Audio

harēka mānavī, vr̥ttithī baṁdhāyō chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-08-04 1989-08-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13420 હરેક માનવી, વૃત્તિથી બંધાયો છે હરેક માનવી, વૃત્તિથી બંધાયો છે

વૃત્તિના નાચમાં માનવ તો સપડાયો છે

ખેલ એના અજબ છે એવા, ક્યારે શું કરાવી જાય છે

કરતા નજર ખુદની વૃત્તિ પર, ચકિત તો થઈ જવાય છે

વૃત્તિનો દોર તો, જાય એવો ખેંચી, ના એ સમજાય છે

સમજું લાગતો માનવ કદી, ગાંડપણ તો કાઢી જાય છે

વૃત્તિના નાચ છે અટપટા, ક્યારે પાડે, ક્યારે તારી જાય છે

સમજી વિચારી લેજે એને હાથમાં, જોજે ના એ સરકી જાય રે

વૃત્તિ વૃત્તિથી ટકરાતા, સંગ્રામ ત્યાં તો રચાઈ જાય છે

હાર ગણો કે જીત ગણો, જીત આખર વૃત્તિની તો થાય છે

કરવા નિર્મળ કરજે યત્નો, મુશ્કેલીથી એ તો થાય છે

થાતા નિર્મળ એ તો, જીવન ત્યાં તો પલટાઈ જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


હરેક માનવી, વૃત્તિથી બંધાયો છે

વૃત્તિના નાચમાં માનવ તો સપડાયો છે

ખેલ એના અજબ છે એવા, ક્યારે શું કરાવી જાય છે

કરતા નજર ખુદની વૃત્તિ પર, ચકિત તો થઈ જવાય છે

વૃત્તિનો દોર તો, જાય એવો ખેંચી, ના એ સમજાય છે

સમજું લાગતો માનવ કદી, ગાંડપણ તો કાઢી જાય છે

વૃત્તિના નાચ છે અટપટા, ક્યારે પાડે, ક્યારે તારી જાય છે

સમજી વિચારી લેજે એને હાથમાં, જોજે ના એ સરકી જાય રે

વૃત્તિ વૃત્તિથી ટકરાતા, સંગ્રામ ત્યાં તો રચાઈ જાય છે

હાર ગણો કે જીત ગણો, જીત આખર વૃત્તિની તો થાય છે

કરવા નિર્મળ કરજે યત્નો, મુશ્કેલીથી એ તો થાય છે

થાતા નિર્મળ એ તો, જીવન ત્યાં તો પલટાઈ જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

harēka mānavī, vr̥ttithī baṁdhāyō chē

vr̥ttinā nācamāṁ mānava tō sapaḍāyō chē

khēla ēnā ajaba chē ēvā, kyārē śuṁ karāvī jāya chē

karatā najara khudanī vr̥tti para, cakita tō thaī javāya chē

vr̥ttinō dōra tō, jāya ēvō khēṁcī, nā ē samajāya chē

samajuṁ lāgatō mānava kadī, gāṁḍapaṇa tō kāḍhī jāya chē

vr̥ttinā nāca chē aṭapaṭā, kyārē pāḍē, kyārē tārī jāya chē

samajī vicārī lējē ēnē hāthamāṁ, jōjē nā ē sarakī jāya rē

vr̥tti vr̥ttithī ṭakarātā, saṁgrāma tyāṁ tō racāī jāya chē

hāra gaṇō kē jīta gaṇō, jīta ākhara vr̥ttinī tō thāya chē

karavā nirmala karajē yatnō, muśkēlīthī ē tō thāya chē

thātā nirmala ē tō, jīvana tyāṁ tō palaṭāī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1931 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...193019311932...Last