Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1986 | Date: 03-Sep-1989
ચાહે ને કરે છે વાત તો સહુ જગમાં તો મુક્તિની રે
Cāhē nē karē chē vāta tō sahu jagamāṁ tō muktinī rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1986 | Date: 03-Sep-1989

ચાહે ને કરે છે વાત તો સહુ જગમાં તો મુક્તિની રે

  No Audio

cāhē nē karē chē vāta tō sahu jagamāṁ tō muktinī rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-09-03 1989-09-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13475 ચાહે ને કરે છે વાત તો સહુ જગમાં તો મુક્તિની રે ચાહે ને કરે છે વાત તો સહુ જગમાં તો મુક્તિની રે

બાંધે ને બંધાયા છે સહુ તો કોઈ ને કોઈ દોરથી રે

બંધાયું છે કોઈ યાદના દોરે, કોઈ તો પ્રેમના દોરે રે

બંધાયા છે સહુ અદીઠ દોરે, પડે ના સમજ બંધાયા છે

મોહના દોરે છે સહુ એવા બંધાયા, બંધન લાગે મીઠા રે

લોભના દોર તો છે જાણીતા, છૂટયા ના જલદી છૂટે રે

કોઈને તો કીર્તિ દોર તાણે, કોઈ લક્ષ્મીના દોરે લોભાયા રે

કોઈને એકલતાનો દોર સાલે, કોઈ તો એકલતા ઝંખે રે

સહુ તો છે ઇચ્છાના દોરે બંધાતા, કોઈ સપનાના દોરે જીવે રે

માનવીની શી વાત કરવી, ખુદ પ્રભુ, પ્રેમ ને ભાવના દોરે બંધાયા રે
View Original Increase Font Decrease Font


ચાહે ને કરે છે વાત તો સહુ જગમાં તો મુક્તિની રે

બાંધે ને બંધાયા છે સહુ તો કોઈ ને કોઈ દોરથી રે

બંધાયું છે કોઈ યાદના દોરે, કોઈ તો પ્રેમના દોરે રે

બંધાયા છે સહુ અદીઠ દોરે, પડે ના સમજ બંધાયા છે

મોહના દોરે છે સહુ એવા બંધાયા, બંધન લાગે મીઠા રે

લોભના દોર તો છે જાણીતા, છૂટયા ના જલદી છૂટે રે

કોઈને તો કીર્તિ દોર તાણે, કોઈ લક્ષ્મીના દોરે લોભાયા રે

કોઈને એકલતાનો દોર સાલે, કોઈ તો એકલતા ઝંખે રે

સહુ તો છે ઇચ્છાના દોરે બંધાતા, કોઈ સપનાના દોરે જીવે રે

માનવીની શી વાત કરવી, ખુદ પ્રભુ, પ્રેમ ને ભાવના દોરે બંધાયા રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

cāhē nē karē chē vāta tō sahu jagamāṁ tō muktinī rē

bāṁdhē nē baṁdhāyā chē sahu tō kōī nē kōī dōrathī rē

baṁdhāyuṁ chē kōī yādanā dōrē, kōī tō prēmanā dōrē rē

baṁdhāyā chē sahu adīṭha dōrē, paḍē nā samaja baṁdhāyā chē

mōhanā dōrē chē sahu ēvā baṁdhāyā, baṁdhana lāgē mīṭhā rē

lōbhanā dōra tō chē jāṇītā, chūṭayā nā jaladī chūṭē rē

kōīnē tō kīrti dōra tāṇē, kōī lakṣmīnā dōrē lōbhāyā rē

kōīnē ēkalatānō dōra sālē, kōī tō ēkalatā jhaṁkhē rē

sahu tō chē icchānā dōrē baṁdhātā, kōī sapanānā dōrē jīvē rē

mānavīnī śī vāta karavī, khuda prabhu, prēma nē bhāvanā dōrē baṁdhāyā rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1986 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...198419851986...Last