BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2537 | Date: 24-May-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

છો તમે તો ગુણોના ભંડાર રે પ્રભુ, હરીને અવગુણ અમારા

  No Audio

Cho Tamee Toh Guno Na Bhandaar Re Prabhu, Hari Ne Avgun Amaara

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1990-05-24 1990-05-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13526 છો તમે તો ગુણોના ભંડાર રે પ્રભુ, હરીને અવગુણ અમારા છો તમે તો ગુણોના ભંડાર રે પ્રભુ, હરીને અવગુણ અમારા
ગુણ થોડા ભી તમારા, અમારામાં તો ભરી રે દેજો
છો તમે શક્તિના ભંડાર રે પ્રભુ, છીએ તો અશક્ત રે અમે
હરી અશક્તિ અમારી રે પ્રભુ, શક્તિ થોડી તમારી અમારામાં ભરી દેજો
છો તમે પ્રેમના સાગર રે પ્રભુ, હરીને હૈયાના વેર તો અમારા
તમારું પ્રેમામૃત થોડું અમને તો પીવરાવી દેજો
છો તમે તો જ્ઞાનના ભંડાર રે પ્રભુ, હરી અજ્ઞાન હૈયાના અમારા
જ્ઞાન થોડું તમારું, અમારામાં તો ભરી રે દેજો
છો તમે તો સુખના સાગર રે પ્રભુ, હરી દુઃખ જીવનના અમારા
છંટકાવ થોડો તમારા સુખનો, અમારા પર વરસાવી દેજો
છો તમે તો કૃપાના સાગર રે પ્રભુ, સંસાર તાપે તપીએ છીએ અમે
છત્ર કૃપાનું તમારું રે પ્રભુ, અમારા પર થોડું ધરી રે દેજો
છો તમે તો દયાના સાગર રે પ્રભુ, છીએ દયાપાત્ર તો અમે
દયાના બૂંદ તો તમારા આજ, અમને તો પીવરાવી દેજો
ભરી ભરી છે નિર્મળતા તમારી દૃષ્ટિમાં, હરી વિકાર દૃષ્ટિના અમારા
નિર્મળતા તમારી, અમારી દૃષ્ટિમાં થોડી ભી ભરી રે દેજો
તમે તો છો સર્વશક્તિમાન રે પ્રભુ, છીએ અસહાય તો અમે
અમારા રક્ષણની જવાબદારી, તમે તો સ્વીકારી લેજો
છો તમે તો સર્વ જાણકાર રે પ્રભુ, છીએ અજાણ્યા અમે તો પ્રભુ
થોડી સાચી જાણકારી જગની, અમને તો દઈ દેજો
છો તમે તો પ્રકાશના ભંડાર રે પ્રભુ, અંધકારે અટવાતા છીએ અમે
પથ પર તો અમારા પ્રકાશ તમારા તો પાથરી દેજો
છો તમે તો જગના તારણહાર રે પ્રભુ, છીએ પાપમાં ડૂબેલાં અમે
હાથ ઝાલી અમારા રે પ્રભુ, ભવસાગર અમને તરાવી દેજો
Gujarati Bhajan no. 2537 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છો તમે તો ગુણોના ભંડાર રે પ્રભુ, હરીને અવગુણ અમારા
ગુણ થોડા ભી તમારા, અમારામાં તો ભરી રે દેજો
છો તમે શક્તિના ભંડાર રે પ્રભુ, છીએ તો અશક્ત રે અમે
હરી અશક્તિ અમારી રે પ્રભુ, શક્તિ થોડી તમારી અમારામાં ભરી દેજો
છો તમે પ્રેમના સાગર રે પ્રભુ, હરીને હૈયાના વેર તો અમારા
તમારું પ્રેમામૃત થોડું અમને તો પીવરાવી દેજો
છો તમે તો જ્ઞાનના ભંડાર રે પ્રભુ, હરી અજ્ઞાન હૈયાના અમારા
જ્ઞાન થોડું તમારું, અમારામાં તો ભરી રે દેજો
છો તમે તો સુખના સાગર રે પ્રભુ, હરી દુઃખ જીવનના અમારા
છંટકાવ થોડો તમારા સુખનો, અમારા પર વરસાવી દેજો
છો તમે તો કૃપાના સાગર રે પ્રભુ, સંસાર તાપે તપીએ છીએ અમે
છત્ર કૃપાનું તમારું રે પ્રભુ, અમારા પર થોડું ધરી રે દેજો
છો તમે તો દયાના સાગર રે પ્રભુ, છીએ દયાપાત્ર તો અમે
દયાના બૂંદ તો તમારા આજ, અમને તો પીવરાવી દેજો
ભરી ભરી છે નિર્મળતા તમારી દૃષ્ટિમાં, હરી વિકાર દૃષ્ટિના અમારા
નિર્મળતા તમારી, અમારી દૃષ્ટિમાં થોડી ભી ભરી રે દેજો
તમે તો છો સર્વશક્તિમાન રે પ્રભુ, છીએ અસહાય તો અમે
અમારા રક્ષણની જવાબદારી, તમે તો સ્વીકારી લેજો
છો તમે તો સર્વ જાણકાર રે પ્રભુ, છીએ અજાણ્યા અમે તો પ્રભુ
થોડી સાચી જાણકારી જગની, અમને તો દઈ દેજો
છો તમે તો પ્રકાશના ભંડાર રે પ્રભુ, અંધકારે અટવાતા છીએ અમે
પથ પર તો અમારા પ્રકાશ તમારા તો પાથરી દેજો
છો તમે તો જગના તારણહાર રે પ્રભુ, છીએ પાપમાં ડૂબેલાં અમે
હાથ ઝાલી અમારા રે પ્રભુ, ભવસાગર અમને તરાવી દેજો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chō tamē tō guṇōnā bhaṁḍāra rē prabhu, harīnē avaguṇa amārā
guṇa thōḍā bhī tamārā, amārāmāṁ tō bharī rē dējō
chō tamē śaktinā bhaṁḍāra rē prabhu, chīē tō aśakta rē amē
harī aśakti amārī rē prabhu, śakti thōḍī tamārī amārāmāṁ bharī dējō
chō tamē prēmanā sāgara rē prabhu, harīnē haiyānā vēra tō amārā
tamāruṁ prēmāmr̥ta thōḍuṁ amanē tō pīvarāvī dējō
chō tamē tō jñānanā bhaṁḍāra rē prabhu, harī ajñāna haiyānā amārā
jñāna thōḍuṁ tamāruṁ, amārāmāṁ tō bharī rē dējō
chō tamē tō sukhanā sāgara rē prabhu, harī duḥkha jīvananā amārā
chaṁṭakāva thōḍō tamārā sukhanō, amārā para varasāvī dējō
chō tamē tō kr̥pānā sāgara rē prabhu, saṁsāra tāpē tapīē chīē amē
chatra kr̥pānuṁ tamāruṁ rē prabhu, amārā para thōḍuṁ dharī rē dējō
chō tamē tō dayānā sāgara rē prabhu, chīē dayāpātra tō amē
dayānā būṁda tō tamārā āja, amanē tō pīvarāvī dējō
bharī bharī chē nirmalatā tamārī dr̥ṣṭimāṁ, harī vikāra dr̥ṣṭinā amārā
nirmalatā tamārī, amārī dr̥ṣṭimāṁ thōḍī bhī bharī rē dējō
tamē tō chō sarvaśaktimāna rē prabhu, chīē asahāya tō amē
amārā rakṣaṇanī javābadārī, tamē tō svīkārī lējō
chō tamē tō sarva jāṇakāra rē prabhu, chīē ajāṇyā amē tō prabhu
thōḍī sācī jāṇakārī jaganī, amanē tō daī dējō
chō tamē tō prakāśanā bhaṁḍāra rē prabhu, aṁdhakārē aṭavātā chīē amē
patha para tō amārā prakāśa tamārā tō pātharī dējō
chō tamē tō jaganā tāraṇahāra rē prabhu, chīē pāpamāṁ ḍūbēlāṁ amē
hātha jhālī amārā rē prabhu, bhavasāgara amanē tarāvī dējō
First...25362537253825392540...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall