Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2543 | Date: 26-May-1990
અનંત જન્મોથી, બસ ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું
Anaṁta janmōthī, basa cālyā ja karyō chuṁ, cālyā ja karyō chuṁ, cālyā ja karyō chuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 2543 | Date: 26-May-1990

અનંત જન્મોથી, બસ ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું

  No Audio

anaṁta janmōthī, basa cālyā ja karyō chuṁ, cālyā ja karyō chuṁ, cālyā ja karyō chuṁ

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1990-05-26 1990-05-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13532 અનંત જન્મોથી, બસ ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું અનંત જન્મોથી, બસ ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું

ચાલ્યો છું કેટલું ના યાદ છે એની, ચાલવાનું છે કેટલું, ના ખબર છે એની - બસ...

લીધા વિસામા તો કેટલા, પડશે લેવા તો કેટલા, એની તો ખબર નથી - બસ...

મળ્યા સાથીઓ કેટલા, પડતા રહ્યા એ તો છૂટા, એની તો યાદી નથી - બસ ...

મંઝિલે હજી પહોંચ્યો તો નથી, પહોંચાશે ક્યારે, એની તો ખબર નથી - બસ...

ક્ષિતિજો દેખાણી કદી તો પાસે, દૂર ને દૂર પાછી સરકતી રહી છે - બસ...

જોયા દૃશ્યો કેટકેટલા, ના રહી ગણતરી એની, યાદ એની તો રહી નથી - બસ...

ના નોંધ છે સમય વિતાવ્યાની, ના છે ખબર સમય તો બાકી નથી - બસ...

લીધા વિસામા થાકતા, કળતર ઊતરી ના ઊતરી, શરૂ કરી પાછી મુસાફરી - બસ...

છે પહોંચવું તો મંઝિલે, ના અટકશે મુસાફરી, ચાલ્યા જ કરું છું - બસ...
View Original Increase Font Decrease Font


અનંત જન્મોથી, બસ ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું, ચાલ્યા જ કર્યો છું

ચાલ્યો છું કેટલું ના યાદ છે એની, ચાલવાનું છે કેટલું, ના ખબર છે એની - બસ...

લીધા વિસામા તો કેટલા, પડશે લેવા તો કેટલા, એની તો ખબર નથી - બસ...

મળ્યા સાથીઓ કેટલા, પડતા રહ્યા એ તો છૂટા, એની તો યાદી નથી - બસ ...

મંઝિલે હજી પહોંચ્યો તો નથી, પહોંચાશે ક્યારે, એની તો ખબર નથી - બસ...

ક્ષિતિજો દેખાણી કદી તો પાસે, દૂર ને દૂર પાછી સરકતી રહી છે - બસ...

જોયા દૃશ્યો કેટકેટલા, ના રહી ગણતરી એની, યાદ એની તો રહી નથી - બસ...

ના નોંધ છે સમય વિતાવ્યાની, ના છે ખબર સમય તો બાકી નથી - બસ...

લીધા વિસામા થાકતા, કળતર ઊતરી ના ઊતરી, શરૂ કરી પાછી મુસાફરી - બસ...

છે પહોંચવું તો મંઝિલે, ના અટકશે મુસાફરી, ચાલ્યા જ કરું છું - બસ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

anaṁta janmōthī, basa cālyā ja karyō chuṁ, cālyā ja karyō chuṁ, cālyā ja karyō chuṁ

cālyō chuṁ kēṭaluṁ nā yāda chē ēnī, cālavānuṁ chē kēṭaluṁ, nā khabara chē ēnī - basa...

līdhā visāmā tō kēṭalā, paḍaśē lēvā tō kēṭalā, ēnī tō khabara nathī - basa...

malyā sāthīō kēṭalā, paḍatā rahyā ē tō chūṭā, ēnī tō yādī nathī - basa ...

maṁjhilē hajī pahōṁcyō tō nathī, pahōṁcāśē kyārē, ēnī tō khabara nathī - basa...

kṣitijō dēkhāṇī kadī tō pāsē, dūra nē dūra pāchī sarakatī rahī chē - basa...

jōyā dr̥śyō kēṭakēṭalā, nā rahī gaṇatarī ēnī, yāda ēnī tō rahī nathī - basa...

nā nōṁdha chē samaya vitāvyānī, nā chē khabara samaya tō bākī nathī - basa...

līdhā visāmā thākatā, kalatara ūtarī nā ūtarī, śarū karī pāchī musāpharī - basa...

chē pahōṁcavuṁ tō maṁjhilē, nā aṭakaśē musāpharī, cālyā ja karuṁ chuṁ - basa...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2543 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...254225432544...Last