Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2545 | Date: 26-May-1990
પ્રખર તપતાં સૂર્યને પણ, અસ્ત થવાનો વારો તો આવે છે
Prakhara tapatāṁ sūryanē paṇa, asta thavānō vārō tō āvē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2545 | Date: 26-May-1990

પ્રખર તપતાં સૂર્યને પણ, અસ્ત થવાનો વારો તો આવે છે

  Audio

prakhara tapatāṁ sūryanē paṇa, asta thavānō vārō tō āvē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-05-26 1990-05-26 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13534 પ્રખર તપતાં સૂર્યને પણ, અસ્ત થવાનો વારો તો આવે છે પ્રખર તપતાં સૂર્યને પણ, અસ્ત થવાનો વારો તો આવે છે

કાજળ ઘેરાં વાદળ ભી, સૂર્યપ્રકાશ ઢાંકી તો જાય છે

ઊછળતાં સાગરનાં મોજા ને તોફાનમાં, નાવ તો તરતી જાય છે

નિર્માણ થયું હોય જેવું તો જેનું, એવું તો થાતું રે જાય છે

સૂર્યને, ચંદ્રને પણ, પડછાયો પૃથ્વીનો તો પ્રકાશ રોકી જાય છે

આકાશમાં તારા ને ગ્રહોની, સ્થિતિ તો બદલાતી જાય છે

હર ઋતુ ભી સમય સમય પર, અસર એની કરતી તો જાય છે

કંઈક જનમતા મરે, કંઈક તો લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી જાય છે

કંઈક તો રહે દુઃખીના દુઃખી, કંઈક પાસે તો દુઃખ ના ફરકી જાય છે

સહુ સમય પર તો સિંહ બને, નહીંતર બકરી બની જાય છે
https://www.youtube.com/watch?v=FJOobaG0yYQ
View Original Increase Font Decrease Font


પ્રખર તપતાં સૂર્યને પણ, અસ્ત થવાનો વારો તો આવે છે

કાજળ ઘેરાં વાદળ ભી, સૂર્યપ્રકાશ ઢાંકી તો જાય છે

ઊછળતાં સાગરનાં મોજા ને તોફાનમાં, નાવ તો તરતી જાય છે

નિર્માણ થયું હોય જેવું તો જેનું, એવું તો થાતું રે જાય છે

સૂર્યને, ચંદ્રને પણ, પડછાયો પૃથ્વીનો તો પ્રકાશ રોકી જાય છે

આકાશમાં તારા ને ગ્રહોની, સ્થિતિ તો બદલાતી જાય છે

હર ઋતુ ભી સમય સમય પર, અસર એની કરતી તો જાય છે

કંઈક જનમતા મરે, કંઈક તો લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી જાય છે

કંઈક તો રહે દુઃખીના દુઃખી, કંઈક પાસે તો દુઃખ ના ફરકી જાય છે

સહુ સમય પર તો સિંહ બને, નહીંતર બકરી બની જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

prakhara tapatāṁ sūryanē paṇa, asta thavānō vārō tō āvē chē

kājala ghērāṁ vādala bhī, sūryaprakāśa ḍhāṁkī tō jāya chē

ūchalatāṁ sāgaranāṁ mōjā nē tōphānamāṁ, nāva tō taratī jāya chē

nirmāṇa thayuṁ hōya jēvuṁ tō jēnuṁ, ēvuṁ tō thātuṁ rē jāya chē

sūryanē, caṁdranē paṇa, paḍachāyō pr̥thvīnō tō prakāśa rōkī jāya chē

ākāśamāṁ tārā nē grahōnī, sthiti tō badalātī jāya chē

hara r̥tu bhī samaya samaya para, asara ēnī karatī tō jāya chē

kaṁīka janamatā marē, kaṁīka tō lāṁbu āyuṣya bhōgavī jāya chē

kaṁīka tō rahē duḥkhīnā duḥkhī, kaṁīka pāsē tō duḥkha nā pharakī jāya chē

sahu samaya para tō siṁha banē, nahīṁtara bakarī banī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2545 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

પ્રખર તપતાં સૂર્યને પણ, અસ્ત થવાનો વારો તો આવે છેપ્રખર તપતાં સૂર્યને પણ, અસ્ત થવાનો વારો તો આવે છે

કાજળ ઘેરાં વાદળ ભી, સૂર્યપ્રકાશ ઢાંકી તો જાય છે

ઊછળતાં સાગરનાં મોજા ને તોફાનમાં, નાવ તો તરતી જાય છે

નિર્માણ થયું હોય જેવું તો જેનું, એવું તો થાતું રે જાય છે

સૂર્યને, ચંદ્રને પણ, પડછાયો પૃથ્વીનો તો પ્રકાશ રોકી જાય છે

આકાશમાં તારા ને ગ્રહોની, સ્થિતિ તો બદલાતી જાય છે

હર ઋતુ ભી સમય સમય પર, અસર એની કરતી તો જાય છે

કંઈક જનમતા મરે, કંઈક તો લાંબુ આયુષ્ય ભોગવી જાય છે

કંઈક તો રહે દુઃખીના દુઃખી, કંઈક પાસે તો દુઃખ ના ફરકી જાય છે

સહુ સમય પર તો સિંહ બને, નહીંતર બકરી બની જાય છે
1990-05-26https://i.ytimg.com/vi/FJOobaG0yYQ/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=FJOobaG0yYQ

First...254525462547...Last