Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2568 | Date: 06-Jun-1990
પડશે વાણી ને વર્તન તો જ્યાં જુદા, ગાડી ખોડંગાતી તો ચાલશે
Paḍaśē vāṇī nē vartana tō jyāṁ judā, gāḍī khōḍaṁgātī tō cālaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2568 | Date: 06-Jun-1990

પડશે વાણી ને વર્તન તો જ્યાં જુદા, ગાડી ખોડંગાતી તો ચાલશે

  No Audio

paḍaśē vāṇī nē vartana tō jyāṁ judā, gāḍī khōḍaṁgātī tō cālaśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-06-06 1990-06-06 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13557 પડશે વાણી ને વર્તન તો જ્યાં જુદા, ગાડી ખોડંગાતી તો ચાલશે પડશે વાણી ને વર્તન તો જ્યાં જુદા, ગાડી ખોડંગાતી તો ચાલશે

બુદ્ધિ ને ભાવો કરશે જ્યાં ખેંચાખેંચી, ગાડી ચકરાવે ત્યાં ચડી જાશે

આળસ તો રહેશે જ્યાં તહેનાતમાં. ગાડી ત્યાં તો અટકી જાશે

કામ ક્રોધ લેશે જ્યાં કબજો, ગાડી ક્યાં ને ક્યાં તો ખેંચાઈ જાશે

સંયમ તો જ્યાં તૂટતા જાશે, સમસ્યા ગાડી ઊભી રાખવામાં થાશે

હૈયેથી શ્રદ્ધા તો જ્યાં ઘટી જાશે, ગાડીમાં પંકચર તો પડી રે જાશે

કાર્યમાંથી હિંમત જ્યાં તૂટી જાશે, ગાડીમાંથી પેટ્રોલ ત્યાં ખૂટી જાશે

માયાના બોજ તો જ્યાં વધતા જાશે, ગતિ ગાડીની ધીમી થઈ જાશે

રસ્તા કાંઈ બધા સીધા ના હશે, મુકાબલા એના તો કરવા પડશે

ચાલતી ગાડી હાથમાં તો જ્યાં રહેશે, અકસ્માત એ તો સરજી જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


પડશે વાણી ને વર્તન તો જ્યાં જુદા, ગાડી ખોડંગાતી તો ચાલશે

બુદ્ધિ ને ભાવો કરશે જ્યાં ખેંચાખેંચી, ગાડી ચકરાવે ત્યાં ચડી જાશે

આળસ તો રહેશે જ્યાં તહેનાતમાં. ગાડી ત્યાં તો અટકી જાશે

કામ ક્રોધ લેશે જ્યાં કબજો, ગાડી ક્યાં ને ક્યાં તો ખેંચાઈ જાશે

સંયમ તો જ્યાં તૂટતા જાશે, સમસ્યા ગાડી ઊભી રાખવામાં થાશે

હૈયેથી શ્રદ્ધા તો જ્યાં ઘટી જાશે, ગાડીમાં પંકચર તો પડી રે જાશે

કાર્યમાંથી હિંમત જ્યાં તૂટી જાશે, ગાડીમાંથી પેટ્રોલ ત્યાં ખૂટી જાશે

માયાના બોજ તો જ્યાં વધતા જાશે, ગતિ ગાડીની ધીમી થઈ જાશે

રસ્તા કાંઈ બધા સીધા ના હશે, મુકાબલા એના તો કરવા પડશે

ચાલતી ગાડી હાથમાં તો જ્યાં રહેશે, અકસ્માત એ તો સરજી જાશે




સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

paḍaśē vāṇī nē vartana tō jyāṁ judā, gāḍī khōḍaṁgātī tō cālaśē

buddhi nē bhāvō karaśē jyāṁ khēṁcākhēṁcī, gāḍī cakarāvē tyāṁ caḍī jāśē

ālasa tō rahēśē jyāṁ tahēnātamāṁ. gāḍī tyāṁ tō aṭakī jāśē

kāma krōdha lēśē jyāṁ kabajō, gāḍī kyāṁ nē kyāṁ tō khēṁcāī jāśē

saṁyama tō jyāṁ tūṭatā jāśē, samasyā gāḍī ūbhī rākhavāmāṁ thāśē

haiyēthī śraddhā tō jyāṁ ghaṭī jāśē, gāḍīmāṁ paṁkacara tō paḍī rē jāśē

kāryamāṁthī hiṁmata jyāṁ tūṭī jāśē, gāḍīmāṁthī pēṭrōla tyāṁ khūṭī jāśē

māyānā bōja tō jyāṁ vadhatā jāśē, gati gāḍīnī dhīmī thaī jāśē

rastā kāṁī badhā sīdhā nā haśē, mukābalā ēnā tō karavā paḍaśē

cālatī gāḍī hāthamāṁ tō jyāṁ rahēśē, akasmāta ē tō sarajī jāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2568 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...256625672568...Last