BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2570 | Date: 07-Jun-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

વ્હાલભર્યું છે હૈયું તારું, જગ તો જલદી ના એ સમજી શકે

  No Audio

Vhaal Bharyu Che Haiyu, Jag Toh Jaldi Eh Na Samji Shake

કૃપા,દયા,કરુણા (Grace, Kindness, Mercy)


1990-06-07 1990-06-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13559 વ્હાલભર્યું છે હૈયું તારું, જગ તો જલદી ના એ સમજી શકે વ્હાલભર્યું છે હૈયું તારું, જગ તો જલદી ના એ સમજી શકે
ઊંચે ઊઠી ના શકે જગ ખુદના દુઃખ ઉપર, નથી પહોંચ એની ક્યાંથી એ પહોંચી શકે
છે આચરણ કદી કદી સમજણ બહાના, ના જલદી સમજમાં આવી શકે
કૃપા તારી કરી શકે બધું રે માડી, તારી કૃપા તો વરસાવજે
જગમાં સહુને તું તો લક્ષ્યમાં રાખે, ના એક કદી તો તારે હૈયે વસે
હિત તો તું સહુનું કરતી રહે, ના લક્ષ્ય કદી હૈયેથી તારા આ તો હટે
ના સમજી શકે માનવ તો જ્યાં આ મૂંઝારો, એનો તો વધે - કૃપા...
દેતી આવી છે તું તો સહુને, જેવી યોગ્યતા જેના કર્મની હશે
ના ભેદ રાખ્યા આમાં તેં તો કદી, ભલે ભેદ જગમાં એમાં તો દેખાયે
સુખદુઃખ તો રાખ્યા તેં માનવનાં હાથમાં, લેવું હોય તે કર્મથી લે - કૃપા...
Gujarati Bhajan no. 2570 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
વ્હાલભર્યું છે હૈયું તારું, જગ તો જલદી ના એ સમજી શકે
ઊંચે ઊઠી ના શકે જગ ખુદના દુઃખ ઉપર, નથી પહોંચ એની ક્યાંથી એ પહોંચી શકે
છે આચરણ કદી કદી સમજણ બહાના, ના જલદી સમજમાં આવી શકે
કૃપા તારી કરી શકે બધું રે માડી, તારી કૃપા તો વરસાવજે
જગમાં સહુને તું તો લક્ષ્યમાં રાખે, ના એક કદી તો તારે હૈયે વસે
હિત તો તું સહુનું કરતી રહે, ના લક્ષ્ય કદી હૈયેથી તારા આ તો હટે
ના સમજી શકે માનવ તો જ્યાં આ મૂંઝારો, એનો તો વધે - કૃપા...
દેતી આવી છે તું તો સહુને, જેવી યોગ્યતા જેના કર્મની હશે
ના ભેદ રાખ્યા આમાં તેં તો કદી, ભલે ભેદ જગમાં એમાં તો દેખાયે
સુખદુઃખ તો રાખ્યા તેં માનવનાં હાથમાં, લેવું હોય તે કર્મથી લે - કૃપા...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
vhālabharyuṁ chē haiyuṁ tāruṁ, jaga tō jaladī nā ē samajī śakē
ūṁcē ūṭhī nā śakē jaga khudanā duḥkha upara, nathī pahōṁca ēnī kyāṁthī ē pahōṁcī śakē
chē ācaraṇa kadī kadī samajaṇa bahānā, nā jaladī samajamāṁ āvī śakē
kr̥pā tārī karī śakē badhuṁ rē māḍī, tārī kr̥pā tō varasāvajē
jagamāṁ sahunē tuṁ tō lakṣyamāṁ rākhē, nā ēka kadī tō tārē haiyē vasē
hita tō tuṁ sahunuṁ karatī rahē, nā lakṣya kadī haiyēthī tārā ā tō haṭē
nā samajī śakē mānava tō jyāṁ ā mūṁjhārō, ēnō tō vadhē - kr̥pā...
dētī āvī chē tuṁ tō sahunē, jēvī yōgyatā jēnā karmanī haśē
nā bhēda rākhyā āmāṁ tēṁ tō kadī, bhalē bhēda jagamāṁ ēmāṁ tō dēkhāyē
sukhaduḥkha tō rākhyā tēṁ mānavanāṁ hāthamāṁ, lēvuṁ hōya tē karmathī lē - kr̥pā...
First...25662567256825692570...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall