BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2573 | Date: 09-Jun-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યા રે અંતરાયો, જીવનમાં જે જે, વટાવતો એને, હું તો ગયો

  No Audio

Aavyaa Re Antraayo, Jeevan Ma Je Je, Vataavto Ene, Hu Toh Gayo

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1990-06-09 1990-06-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13562 આવ્યા રે અંતરાયો, જીવનમાં જે જે, વટાવતો એને, હું તો ગયો આવ્યા રે અંતરાયો, જીવનમાં જે જે, વટાવતો એને, હું તો ગયો
મારગ મારો (2) મોકળો થાતો ગયો
મળ્યા તો કંઈક ખાડા ને ટેકરા, તારવતો એને, હું તો ગયો - મારગ...
વિણ્યા કંઈક કાંટા ને કાંકરા, સાફ મારગ તો કરતો રહ્યો - મારગ...
મળી કંઈક સાંકડી ને અજાણી કેડીઓ, માહિતી એ તો, મેળવતો રહ્યો - મારગ...
મળ્યા ના મળ્યા સાથી સંગાથી, ચાલતો ને ચાલતો હું તો રહ્યો - મારગ...
વાટ અંધારીં ને અજાણી, હિંમતે ને વિશ્વાસે ચાલતો રહ્યો - મારગ...
મળ્યું વનરાઈમાંથી કદી નીતરતું કિરણ, કદી ચંદ્રપ્રકાશ મળતો રહ્યો - મારગ...
વાટે વાટે ચાલતો હું તો ગયો, પ્રકાશ સદા હું તો ઝંખતો રહ્યો - મારગ...
મળ્યા કંઈક હિંસક પ્રાણીઓ, સામનો એનો તો કરતો ગયો - મારગ ..
ચાલતો ને ચાલતો, ચાલતો રહ્યો, મારગ તો ના બદલ્યો - મારગ...
અટક્યો ના વચ્ચે, વળ્યો ના બીજે, સ્થાને મારા હું પહોંચી ગયો - મારગ...
Gujarati Bhajan no. 2573 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યા રે અંતરાયો, જીવનમાં જે જે, વટાવતો એને, હું તો ગયો
મારગ મારો (2) મોકળો થાતો ગયો
મળ્યા તો કંઈક ખાડા ને ટેકરા, તારવતો એને, હું તો ગયો - મારગ...
વિણ્યા કંઈક કાંટા ને કાંકરા, સાફ મારગ તો કરતો રહ્યો - મારગ...
મળી કંઈક સાંકડી ને અજાણી કેડીઓ, માહિતી એ તો, મેળવતો રહ્યો - મારગ...
મળ્યા ના મળ્યા સાથી સંગાથી, ચાલતો ને ચાલતો હું તો રહ્યો - મારગ...
વાટ અંધારીં ને અજાણી, હિંમતે ને વિશ્વાસે ચાલતો રહ્યો - મારગ...
મળ્યું વનરાઈમાંથી કદી નીતરતું કિરણ, કદી ચંદ્રપ્રકાશ મળતો રહ્યો - મારગ...
વાટે વાટે ચાલતો હું તો ગયો, પ્રકાશ સદા હું તો ઝંખતો રહ્યો - મારગ...
મળ્યા કંઈક હિંસક પ્રાણીઓ, સામનો એનો તો કરતો ગયો - મારગ ..
ચાલતો ને ચાલતો, ચાલતો રહ્યો, મારગ તો ના બદલ્યો - મારગ...
અટક્યો ના વચ્ચે, વળ્યો ના બીજે, સ્થાને મારા હું પહોંચી ગયો - મારગ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyā rē aṁtarāyō, jīvanamāṁ jē jē, vaṭāvatō ēnē, huṁ tō gayō
māraga mārō (2) mōkalō thātō gayō
malyā tō kaṁīka khāḍā nē ṭēkarā, tāravatō ēnē, huṁ tō gayō - māraga...
viṇyā kaṁīka kāṁṭā nē kāṁkarā, sāpha māraga tō karatō rahyō - māraga...
malī kaṁīka sāṁkaḍī nē ajāṇī kēḍīō, māhitī ē tō, mēlavatō rahyō - māraga...
malyā nā malyā sāthī saṁgāthī, cālatō nē cālatō huṁ tō rahyō - māraga...
vāṭa aṁdhārīṁ nē ajāṇī, hiṁmatē nē viśvāsē cālatō rahyō - māraga...
malyuṁ vanarāīmāṁthī kadī nītaratuṁ kiraṇa, kadī caṁdraprakāśa malatō rahyō - māraga...
vāṭē vāṭē cālatō huṁ tō gayō, prakāśa sadā huṁ tō jhaṁkhatō rahyō - māraga...
malyā kaṁīka hiṁsaka prāṇīō, sāmanō ēnō tō karatō gayō - māraga ..
cālatō nē cālatō, cālatō rahyō, māraga tō nā badalyō - māraga...
aṭakyō nā vaccē, valyō nā bījē, sthānē mārā huṁ pahōṁcī gayō - māraga...
First...25712572257325742575...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall