Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2574 | Date: 09-Jun-1990
નવું નથી કાંઈ નવું નથી, જગમાં તો કાંઈ નવું નથી
Navuṁ nathī kāṁī navuṁ nathī, jagamāṁ tō kāṁī navuṁ nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2574 | Date: 09-Jun-1990

નવું નથી કાંઈ નવું નથી, જગમાં તો કાંઈ નવું નથી

  No Audio

navuṁ nathī kāṁī navuṁ nathī, jagamāṁ tō kāṁī navuṁ nathī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-06-09 1990-06-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13563 નવું નથી કાંઈ નવું નથી, જગમાં તો કાંઈ નવું નથી નવું નથી કાંઈ નવું નથી, જગમાં તો કાંઈ નવું નથી

ઘાટ બદલાયા, નામ બદલાયા, ઈંટ ને પથ્થર કાંઈ નવા નથી

જળ ને પાણી રહ્યા છે વહેતા, એ કંઈ હજી અટક્યા નથી

ચંદ્ર ને સૂરજ રહ્યા છે તપતાં, એ કાંઈ હજી બદલાયા નથી

માનવ રહ્યો છે જનમતો જગમાં, ધરતીને માનવ નવો નથી

માનવને `મા' બાપ તો હતા, સંતાનને `મા' બાપ કાંઈ નવા નથી

પહેલાં ને આજે હૈયા રહ્યા છે ધબકતાં, ભાવો હૈયાના બદલાયા નથી

વિચારોના વૃંદો આવે આજ ભી, એ કાંઈ હજી અટક્યા નથી

માનવ તન તો રહ્યા છે બદલાતા, આત્મા તો કાંઈ નવો નથી

આત્મા ભી તો કાંઈ નવો નથી, તો પ્રભુ ભી તો કાંઈ નવો નથી
Increase Font Decrease Font

નવું નથી કાંઈ નવું નથી, જગમાં તો કાંઈ નવું નથી

ઘાટ બદલાયા, નામ બદલાયા, ઈંટ ને પથ્થર કાંઈ નવા નથી

જળ ને પાણી રહ્યા છે વહેતા, એ કંઈ હજી અટક્યા નથી

ચંદ્ર ને સૂરજ રહ્યા છે તપતાં, એ કાંઈ હજી બદલાયા નથી

માનવ રહ્યો છે જનમતો જગમાં, ધરતીને માનવ નવો નથી

માનવને `મા' બાપ તો હતા, સંતાનને `મા' બાપ કાંઈ નવા નથી

પહેલાં ને આજે હૈયા રહ્યા છે ધબકતાં, ભાવો હૈયાના બદલાયા નથી

વિચારોના વૃંદો આવે આજ ભી, એ કાંઈ હજી અટક્યા નથી

માનવ તન તો રહ્યા છે બદલાતા, આત્મા તો કાંઈ નવો નથી

આત્મા ભી તો કાંઈ નવો નથી, તો પ્રભુ ભી તો કાંઈ નવો નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
navuṁ nathī kāṁī navuṁ nathī, jagamāṁ tō kāṁī navuṁ nathī

ghāṭa badalāyā, nāma badalāyā, īṁṭa nē paththara kāṁī navā nathī

jala nē pāṇī rahyā chē vahētā, ē kaṁī hajī aṭakyā nathī

caṁdra nē sūraja rahyā chē tapatāṁ, ē kāṁī hajī badalāyā nathī

mānava rahyō chē janamatō jagamāṁ, dharatīnē mānava navō nathī

mānavanē `mā' bāpa tō hatā, saṁtānanē `mā' bāpa kāṁī navā nathī

pahēlāṁ nē ājē haiyā rahyā chē dhabakatāṁ, bhāvō haiyānā badalāyā nathī

vicārōnā vr̥ṁdō āvē āja bhī, ē kāṁī hajī aṭakyā nathī

mānava tana tō rahyā chē badalātā, ātmā tō kāṁī navō nathī

ātmā bhī tō kāṁī navō nathī, tō prabhu bhī tō kāṁī navō nathī
Gujarati Bhajan no. 2574 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...257225732574...Last