Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2583 | Date: 14-Jun-1990
પડયા પગલાં તો જે જે માયામાં, પ્રભુથી દૂર એ તો લઈ જાય છે
Paḍayā pagalāṁ tō jē jē māyāmāṁ, prabhuthī dūra ē tō laī jāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2583 | Date: 14-Jun-1990

પડયા પગલાં તો જે જે માયામાં, પ્રભુથી દૂર એ તો લઈ જાય છે

  No Audio

paḍayā pagalāṁ tō jē jē māyāmāṁ, prabhuthī dūra ē tō laī jāya chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-06-14 1990-06-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13572 પડયા પગલાં તો જે જે માયામાં, પ્રભુથી દૂર એ તો લઈ જાય છે પડયા પગલાં તો જે જે માયામાં, પ્રભુથી દૂર એ તો લઈ જાય છે

વળ્યાં તો પગલાં જે જે પ્રભુ તરફ, પાસે ને પાસે પ્રભુને તો લાવે છે

કરતા રહ્યા વિચારો જ્યાં માયાના, પ્રભુને દૂર એ તો રાખે છે

રહ્યા સ્થિર તો જ્યાં પ્રભુના વિચારોમાં, પ્રભુને પાસે એ તો લાવે છે

જાગતા રહ્યા જ્યાં ભાવ સંસારના, પ્રભુથી એ તો દૂર લઈ જાય છે

રમતા રહ્યા જ્યાં ભાવો પ્રભુમાં, પ્રભુમય એ તો બનાવે છે

મન પ્રભુમાં તો જ્યાં લાગ્યું, સ્થિર બન્યું એમાં, શાંતિ એ તો લાવે છે

દુર્ગુણે જ્યાં ડૂબતા રહ્યા, પ્રભુને એ તો દૂર ને દૂર રાખે છે

બંધનોથી બંધાયા તો જ્યાં જગમાં, ના એ તો મુક્તિ આપે છે

થયાં જ્યાં મુક્ત બંધનોથી, મુક્તિ ત્યાં તો દોડી આવે છે
Increase Font Decrease Font

પડયા પગલાં તો જે જે માયામાં, પ્રભુથી દૂર એ તો લઈ જાય છે

વળ્યાં તો પગલાં જે જે પ્રભુ તરફ, પાસે ને પાસે પ્રભુને તો લાવે છે

કરતા રહ્યા વિચારો જ્યાં માયાના, પ્રભુને દૂર એ તો રાખે છે

રહ્યા સ્થિર તો જ્યાં પ્રભુના વિચારોમાં, પ્રભુને પાસે એ તો લાવે છે

જાગતા રહ્યા જ્યાં ભાવ સંસારના, પ્રભુથી એ તો દૂર લઈ જાય છે

રમતા રહ્યા જ્યાં ભાવો પ્રભુમાં, પ્રભુમય એ તો બનાવે છે

મન પ્રભુમાં તો જ્યાં લાગ્યું, સ્થિર બન્યું એમાં, શાંતિ એ તો લાવે છે

દુર્ગુણે જ્યાં ડૂબતા રહ્યા, પ્રભુને એ તો દૂર ને દૂર રાખે છે

બંધનોથી બંધાયા તો જ્યાં જગમાં, ના એ તો મુક્તિ આપે છે

થયાં જ્યાં મુક્ત બંધનોથી, મુક્તિ ત્યાં તો દોડી આવે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
paḍayā pagalāṁ tō jē jē māyāmāṁ, prabhuthī dūra ē tō laī jāya chē

valyāṁ tō pagalāṁ jē jē prabhu tarapha, pāsē nē pāsē prabhunē tō lāvē chē

karatā rahyā vicārō jyāṁ māyānā, prabhunē dūra ē tō rākhē chē

rahyā sthira tō jyāṁ prabhunā vicārōmāṁ, prabhunē pāsē ē tō lāvē chē

jāgatā rahyā jyāṁ bhāva saṁsāranā, prabhuthī ē tō dūra laī jāya chē

ramatā rahyā jyāṁ bhāvō prabhumāṁ, prabhumaya ē tō banāvē chē

mana prabhumāṁ tō jyāṁ lāgyuṁ, sthira banyuṁ ēmāṁ, śāṁti ē tō lāvē chē

durguṇē jyāṁ ḍūbatā rahyā, prabhunē ē tō dūra nē dūra rākhē chē

baṁdhanōthī baṁdhāyā tō jyāṁ jagamāṁ, nā ē tō mukti āpē chē

thayāṁ jyāṁ mukta baṁdhanōthī, mukti tyāṁ tō dōḍī āvē chē
Gujarati Bhajan no. 2583 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...258125822583...Last