BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2584 | Date: 14-Jun-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

દીધું છે જીવન તને તો જેણે જગમાં, એનો સદાયે તું છે

  No Audio

Didhu Che Jeevan Tane Toh Jene Jag Ma, Eno Sadaay Tu Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-06-14 1990-06-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13573 દીધું છે જીવન તને તો જેણે જગમાં, એનો સદાયે તું છે દીધું છે જીવન તને તો જેણે જગમાં, એનો સદાયે તું છે
કણ કણ ને અણુ અણુમાં તો તારા, એ તો રહેલો છે
ફેરવ નજર જગમાં બધે, ત્યાં પણ તો એજ રહેલો છે - કણ...
તારા તનમાં ભી તો એજ છે, તારા મનમાં પણ એ વસે છે - કણ...
જ્યાં વસે છે એ તુજમાં, આવે જો ઉપાધિ, સમજદારીમાં પણ એજ છે - કણ...
વ્હાલનાં તાતણાં તારા, પ્રેમના કુંજનમાં તો તારા એજ છે - કણ...
વિરાટમાં પણ એજ છે, વામનમાં પણ એજ છે - કણ ...
બુદ્ધિમાં પણ તો એજ છે, સમજણમાં પણ એજ છે - કણ...
જડમાં પણ એજ રહેલ છે, ચેતનમાં પણ તો એજ છે - કણ...
પ્રકૃતિમાં ભલે ભેદ છે, પણ પ્રકૃતિમાં પણ એજ છે - કણ...
Gujarati Bhajan no. 2584 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
દીધું છે જીવન તને તો જેણે જગમાં, એનો સદાયે તું છે
કણ કણ ને અણુ અણુમાં તો તારા, એ તો રહેલો છે
ફેરવ નજર જગમાં બધે, ત્યાં પણ તો એજ રહેલો છે - કણ...
તારા તનમાં ભી તો એજ છે, તારા મનમાં પણ એ વસે છે - કણ...
જ્યાં વસે છે એ તુજમાં, આવે જો ઉપાધિ, સમજદારીમાં પણ એજ છે - કણ...
વ્હાલનાં તાતણાં તારા, પ્રેમના કુંજનમાં તો તારા એજ છે - કણ...
વિરાટમાં પણ એજ છે, વામનમાં પણ એજ છે - કણ ...
બુદ્ધિમાં પણ તો એજ છે, સમજણમાં પણ એજ છે - કણ...
જડમાં પણ એજ રહેલ છે, ચેતનમાં પણ તો એજ છે - કણ...
પ્રકૃતિમાં ભલે ભેદ છે, પણ પ્રકૃતિમાં પણ એજ છે - કણ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
dīdhuṁ chē jīvana tanē tō jēṇē jagamāṁ, ēnō sadāyē tuṁ chē
kaṇa kaṇa nē aṇu aṇumāṁ tō tārā, ē tō rahēlō chē
phērava najara jagamāṁ badhē, tyāṁ paṇa tō ēja rahēlō chē - kaṇa...
tārā tanamāṁ bhī tō ēja chē, tārā manamāṁ paṇa ē vasē chē - kaṇa...
jyāṁ vasē chē ē tujamāṁ, āvē jō upādhi, samajadārīmāṁ paṇa ēja chē - kaṇa...
vhālanāṁ tātaṇāṁ tārā, prēmanā kuṁjanamāṁ tō tārā ēja chē - kaṇa...
virāṭamāṁ paṇa ēja chē, vāmanamāṁ paṇa ēja chē - kaṇa ...
buddhimāṁ paṇa tō ēja chē, samajaṇamāṁ paṇa ēja chē - kaṇa...
jaḍamāṁ paṇa ēja rahēla chē, cētanamāṁ paṇa tō ēja chē - kaṇa...
prakr̥timāṁ bhalē bhēda chē, paṇa prakr̥timāṁ paṇa ēja chē - kaṇa...
First...25812582258325842585...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall